Artikels tijdschriften Heemkundige Kring

Auteurs Artikel tijdschrift – omschrijving Bladzijde Jaar  Nr
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (01) In de volksmond Tryën of Treeën blz 11-13 1981 1
Redactie Haaltert – Waarom een Heemkundige Kring? blz 1-2 1981 1
Redactie Boekvoorstelling – Indices op de Staten van Goed Haaltert-Kerksken – Jozef De Brouwer blz 14 1981 1
Redactie Haaltert – Oproep tot medewerking door het bestuur blz 14 1981 1
Redant Gilbert Haaltert – Verdwenen bedrijven (1) Houtzagerij Felix Muylaert ‘de Witt’n’, gelegen hoek Stationsstraat en Dreefstraat (1930). blz 3 1981 1
Temmerman Paul Kerksken – Passionele Moord (1) Thérèse Van den Eynde, dienster in herberg Sint- Maarten wordt vermoord aangetroffen in 1809 blz 4-6 1981 1
Redactie Denderhoutem – 16de eeuwse muntschat ontdekt in de Eigenstraat op 20 augustus 1953 blz 7-9 1981 1
De Troyer Roger Heldergem – De Heilige pastoor Jan Baptist De Meyer- geboren Melsele 27 februari 1799 – overleden Heldergem 2 september 1874 blz 9-11 1981 1
Redactie Haaltert – Actiepunt Heemkring – Heropbouw van de kapel aan de Warande blz 1 1981 2
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (02) Verklaring van de naam Terheyden of Treeën blz 11-12 1981 2
Lievens Robert Denderhoutem – Ruzie in 1822 met Idegem voor pastoor Jan-Frans Schoonheyt (1) blz 13 1981 2
Lievens Robert Denderhoutem – Lijst der pastoors van 1526 – 1882 volgens De Potter en Broeckaert blz 14 1981 2
Temmerman Paul Kerksken – Merkwaardig schilderij Ecce Homo van Joseph Paelinck (begin 18e eeuw) in de kerk blz 1-5 1981 2
Redant Gilbert Haaltert – Verdwenen bedrijven (2) ‘Het Pee-kot’, chicoreifabriek van familie Allemant blz 6 1981 2
De Loose Willy Haaltert – Dorstig Haaltert, afspanningen uit vorige eeuwen, overzicht namen en plaats blz 7-8 1981 2
De Troyer Roger Heldergem – Benoeming Coadjutor Stephanus Modestus Glorieux op 27 december 1855 blz 8-10 1981 2
De Troyer Roger Heldergem – De klokken in de Heilige Amandus Kerk 1683-1952 blz 13-14 1981 3
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (03) Waar stond het Hof Ter Heyden? blz 2-4 1981 3
Temmerman Paul Denderhoutem – Ruzie in 1822 met Idegem voor pastoor Jan-Frans Schoonheyt (2) blz 5-6 1981 3
Temmerman Paul Denderhoutem – Inhuldiging van de pastoor te Denderhoutem 1821 – Lied van Alfons De Smet blz 7 1981 3
Redant Gilbert Haaltert – Verdwenen bedrijven (3) Koekjesfabriek Sint Anna van familie Fermon, Ekent blz 8 1981 3
Temmerman Paul Kerksken – Dodelijk ongeval in 1826, Josephus Sciau verdronk in steenput blz 9-12 1981 3
Redactie Haaltert – Het eerste actiepunt verwezenlijkt – Warandekapel staat er weer even mooi als voorheen! blz 1 1981 4
Coppens Rita Haaltert – Familie Constant Coppens-De Clippel Ijskelder in Stationsstraat blz 11-12 1981 4
Redant Gilbert Haaltert – Verdwenen bedrijven (4) ’s Graeves Windmolen van de familie De Graeve blz 13 1981 4
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (04a) Toponymisch bewaarde naam voor Ter-Heyden (Tryën) blz 14-16 1981 4
De Troyer Roger Heldergem – Stichting School en Hospice (Armenhuis) in 1856 door Monseigneur Delbecque , Bisschop van Gent blz 17-19 1981 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Stichting van de kerk H. Amandus in de 7e eeuw, houten kerkje vervangen in de 11e eeuw door een gotisch gebouw in witte hardsteen blz 20-21 1981 4
Temmerman Paul Kerksken – Passionele Moord (2) Judocus Praet uit Denderhoutem werd veroordeeld tot de doodstraf voor de moord op Therèse Van den Eynde blz 2-6 1981 4
Van Schandevijl Machteld Denderhoutem – Hof te Ruysbroek (1) Achthoeve van de Norbertijnerabdij Sint-Cornelis te Ninove gesticht in 1137 blz 7-10 1981 4
Van Schandevijl Machteld Denderhoutem – Hof te Ruysbroek (2) Strekte zich bij zijn ontstaan uit over een oppervlakte van 148 ha blz 11-14 1982 1
Redactie Haaltert – Vernieuwing lidmaatschap 1982 – Overzicht ledenlijst blz 1-3 1982 1
De Loose Willy Haaltert – Petrus Ottoy, Abt van de abdij van ’t Park in Heverlee 1834-1840 blz 15-16 1982 1
De Troyer Roger Heldergem – ‘Besmettelijke ziekte, genaemd den typhu’s – 1847 circulatie arrondissementscommissaris blz 17 1982 1
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (04b) Wat zijn ‘Mottekastelen’ blz 18-21 1982 1
Redant Gilbert Haaltert – Verdwenen bedrijven (5) Smederij Remi Baeten ‘Smesjremi’, hoefsmid van het beste allooi blz 35 1982 1
Redant Gilbert Haaltert – Beelden uit mijn kinderjaren (1) Die goeie oude tijd – Het dorpsbeeld blz 4-6 1982 1
Van Cromphaut Omer Kerksken – Bezittingen gegoede burger in 1854, overlijden van Lucia Roeland, weduwe van Benedictus Vanden Broeck blz 7-10 1982 1
De Troyer Roger Heldergem – Nathalie Hofkens huishoudster van pastoor De Maeyer, overleden op 19 mei 1865 blz 10 1982 2
Van Schandevijl Machteld Denderhoutem – Hof te Ruysbroek (3) Overzicht van de verbouwde gewassen blz 11-12 1982 2
Redactie Haaltert – Inhuldiging hernieuwde Warandekapel opgericht in 1887 bij de geboorte van baron Paul de Sadeleer blz 1-2 1982 2
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (05) Geschreven bronnen blz 13-18 1982 2
Redant Gilbert Haaltert – Beelden uit mijn kinderjaren (2) De Woning – De Kerk blz 4-7 1982 2
Redactie Haaltert – Kerksken – Onderricht voor vroedvrouwen in 1872 blz 7 1982 2
Van Cromphaut Omer Kerksken – Stichting in 1862 van de liefdadigheid ‘Sociëteit van de H. Elisabeth van de H. Familie’ blz 8-9 1982 2
Temmerman Paul Kerksken – Op 7 maart 1912 besliste de gemeenteraad dat het niet nodig is de wegen te voorzien van naamborden blz 1 1982 3
De Troyer Roger Heldergem – De Vlaamsch-Fransche Kostschool gesticht in 1864 door B. Anthonus blz 13-14 1982 3
Temmerman Paul Kerksken – Kerkhof van Kerksken te Haaltert (1) 1862 kerkraad richt een verzoekschrift aan het gemeentebestuur voor een nieuw kerkhof blz 15-18 1982 3
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (06) De Familie van der Dilft (1) blz 19-22 1982 3
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Heldergem 1602 – Gilles Baten diefstal duiven ten nadele van Cornelis de Troyere blz 23 1982 3
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Kerksken 1613 – Gilles van den Hende, kuiper te Kerksken sloeg Meier Merten de Walsche blz 23 1982 3
Redant Gilbert Haaltert – Beelden uit mijn kinderjaren (3) De school – De natuur – De landbouw blz 3-7 1982 3
Coppens Paul Denderhoutem – Volkstelling 4e jaar der Fransche Republique (1796) – Totaal 1.860 inwoners blz 8-12 1982 3
Temmerman Paul Kerksken – Kerkhof van Kerksken te Haaltert (2) 1864 gemeenteraad stelt voor het nieuwe kerkhof aan te leggen naast de pastorietuin blz 12-17 1982 4
Lievens Robert Kerksken – Stamboon familie Dominicus van der Smissen 1580 blz 18-19 1982 4
De Troyer Roger Heldergem – De toestand der werkende en behoeftige klasse in 1848 blz 2 1982 4
Redant Gilbert Haaltert – Beelden uit mijn kinderjaren (4) Het vervoer – De voeding – De kledij blz 3-6 1982 4
Temmerman Paul Kerksken – Aankoop brandblusmiddelen per wijk in 1864 blz 6 1982 4
De Loose Willy Haaltert – Kerk en toren werden volledig vernield door brand in 1869 blz 7 1982 4
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Haaltert 1618 – Jan Seghers sloeg Jan De Bolle dood blz 8 1982 4
De Brouwer Jozef Kerksken – Hans Eyserson uit Denderhoutem vermoord op de kermis Kerksken september 1613 blz 8 1982 4
De Troyer Roger Heldergem – Wijk Oom 1864,brand vernielde woningen van Joannes Vermeiren, Bernard Van Houdenhove en Seferien Van Den Driessche blz 8 1982 4
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (07) De Familie van der Dilft (2) blz 9-11 1982 4
Fonck G. Denderhoutem- Een gemeente met twee gezichten – Een eiland tussen Aalst en Ninove blz 13 1983 1
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (08) De Familie van der Dilft (3) blz 14-15 1983 1
Temmerman Paul Kerksken – Kerkhof van Kerksken te Haaltert (3) 1870 Amelia Gees, overleden op 18 februari 1870 werd als eerste op het blz 1-5 1983 1
De Troyer Roger Heldergem – Lijst der pastoors en Deservitors 1336 – 1982 blz 16-19 1983 1
De Troyer Roger Heldergem – Woning, schuur en stalling van Karel Goossens in as gelegd op 3 februari 1862 blz 5 1983 1
Meganck Laurent Haaltert – Victorien Van de Weghe, Vlaams Dichter – Haaltert 1934-Laken 1900 – medestichtster literair maandblad ‘De Vlaamse Kunstbode’ in 1870 blz 6-8 1983 1
Redant Gilbert Haaltert – Beelden uit mijn kinderjaren (5) Hygiëne – Ontspanning – Feesten blz 9-13 1983 1
Redactie Haaltert – Geschiedenis van de kant – Vlasmis – Kantwerksters – Haaltert – Heldergem – Denderhoutem -Kerksken – Terjoden blz 1-26 1983 2
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Kerksken 1627 – Cathelijne Baeyens wegens ‘quaet leven’ uit de parochie verbannen blz 1 1983 3
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Heldergem 1628 – ‘Ten huize Margriete Coesters de ruiten ingeworpen’ blz 1 1983 3
De Troyer Roger Heldergem – Dorstig Heldergem (1) Herbergen 18de eeuw – De Herderkens – Den Keyser – De Croone – Den Meyboom -Den Groenen ruyter – Het Sluysken blz 14-15 1983 3
Temmerman Paul Kerksken – Grafstenen en graven in de kerk, overzicht namen en data blz 16-21 1983 3
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Haaltert 1628 – Pieter Staes en Jan Coppens spelen voor ‘hun roer’ (geweer) blz 2 1983 3
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Heldergem 1630 – Amandt Dhondt verweet Jan Flelicx ‘de dochtere een publique openbare hoere te zijn’ blz 2 1983 3
Baeten Justin Denderhoutem – Molenbedrijven – Groebbemolen, Smetjesmolen, Molen De Grave, Tabaksmolen, Watermolen blz 22 1983 3
Meganck Laurent Haaltert – Twee Haaltertse vrienden, dichter Victorien Van de Weghe en gebroeders Peter en Prosper Arents blz 23-24 1983 3
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (09) De Familie van der Dilft (4) blz 3-7 1983 3
Redant Gilbert Haaltert – Beelden uit mijn kinderjaren (6) Kermis – Jaarmarkt – Het spel blz 8-13 1983 3
Redactie In Memoriam – Désiré Allaer, Haaltert °1921 – +1983 Schepen blz 1 1983 4
De Troyer Roger Heldergem – Dorstig Heldergem (2) Periode 1900-1950 – Herbergen (64) en talrijke kantientjes om de dorst te lessen blz 12 1983 4
Van der Straeten Lieve Heemkunde – Bronnen voor de agrarische geschiedenis in het Middeleeuwse Graafschap Vlaanderen blz 14 1983 4
De Loose Willy Haaltert – Geschiedenis ‘De Warande en bijhorend Warandehuis’, sinds 1975 eigendom van de gemeente blz 15-16 1983 4
Meganck Laurent Haaltert – Gedicht over Haaltert ‘Eerstelingen’ van Victorien Van de Weghe blz 17-18 1983 4
Temmerman Paul Kerksken – Soldaten van Napoleon 1807 – 1813, Le Page Jean Francois, Sterck Benoit , Sciau Josse, Ringoot Josse , Vanden Heynde Gerard en Vijverman Cornelius blz 19-24 1983 4
Pauwels Ernest Kerksken – Vlaamsch wonderkind Constant Van Lul (1) E.H. Ernest Pauwels, pastoor van Kerksken – Ontzagwekkend en beklagensweerdig is het wonderkind blz 25-29 1983 4
Redant Gilbert Haaltert – Beelden uit mijn kinderjaren (7) Gebeurtenissen door het jaar – De leurders blz 3-5 1983 4
Rogge Johan Denderhoutem – Hof te Bijloke in Denderhoutem – Na de Franse revolutie eigendom van Commissie Openbare Onderstand Gent blz 6-8 1983 4
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (10) Isabella van Veen in het Land van Aalst blz 9-11 1983 4
De Troyer Roger Heldergem – Klokkenhistorie voor de Raad van Vlaanderen in 1716 blz 13-15 1984 1
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Haaltert 1630 – Veroordeling Jan Smet voor overspel met zijn dienstbode Lysbette Symoens blz 15 1984 1
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Haaltert 1630 – Pieter Meganck sloeg zijn broer Adriaan dood voor het afkappen van een perenboom blz 15 1984 1
Redant Gilbert Haaltert – Beelden uit mijn kinderjaren (8) Allerlei – Het standenverschil blz 16-19 1984 1
Pauwels Ernest Kerksken – Vlaamsch wonderkind Constant Van Lul (2) E.H. Ernest Pauwels, pastoor van Kerksken – Zijn geest hield niet op van zoeken naar nieuwigheden blz 20 1984 1
Redactie Haaltert – Restauratie Kapel van O.L.V. van Bijstand, Ter Heyden – Glasraam blz 21 1984 1
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (11) ‘Ten Broecke’ gekend sinds? (1) blz 2-5 1984 1
De Loose Willy Haaltert – Brandbestrijding aankoop brandspuit in 1818 blz 5 1984 1
Minnaert William Dialect – De eetvork of ‘frinket’ korte historiek en benaming blz 6-7 1984 1
Lievens Robert Denderhoutem – Buitenpoorters van Aalst (86) en Geraardsbergen blz 8-12 1984 1
Pauwels Ernest Kerksken – Vlaamsch wonderkind Constant Van Lul (3) E.H. Ernest Pauwels, pastoor van Kerksken – Bij den koning op bezoek met zijn wonderbare snuifdoos blz 12-14 1984 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Bewoners omheen onze kerk zowat 150 jaar geleden (1) blz 15-19 1984   2
Temmerman Achiel Haaltert – Groepsfoto – Guldensporenkomiteit met Pater Calewaert 1935 blz 2 1984 2
Redant Gilbert Haaltert – Beelden uit mijn kinderjaren (9) Taal en spreekgewoonten – Beschouwingen – Om te besluiten blz 20-24 1984 2
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (12) ‘Ten Broecke’ gekend sinds?(2) blz 27-32 1984 2
Minnaert William Dialect – De Doe(t)s of doesj, een bijna vergeten voorwerp blz 4-7 1984 2
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Heldergem 1630 – Anthonius de Deckere vermoord na een woordenwisseling met Amandt Heyndrickx blz 6 1984 2
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (13) ‘Ten Broecke’ gekend sinds?(3) blz 14-16 1984 3
Redactie In Memoriam – E.H. Jozef De Brouwer, Haaltert °1904 – Aalst +1984, Ere-voorzitter Heemkring Haaltert blz 1-5 1984 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Bewoners omheen onze kerk zowat 150 jaar geleden (2) blz 17-22 1984 3
Minnaert William Dialect – De waterketel of moor – een neger op het vuur blz 23-24 1984 3
De Loose Willy Haaltert – Restauratie van de beschermde kapel van O.L.V. ter Heyden blz 6-8 1984 3
De Troyer Roger Heldergem – De kapel ‘De Kalvaar’ werd gebouwd in 1835, was gift bij testament van Albertina Van Keymeulen blz 8 1984 3
De Troyer, Roger Heldergem – Vredesboom geplant aan ‘Het Kruisken’ in 1919 blz 9 1984 3
Pauwels Ernest Kerksken – Vlaamsch wonderkind Constant Van Lul (4) E.H. Ernest Pauwels, pastoor van Kerksken – Historische toelichting bij het verhaal blz 9-14 1984 3
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (14) Mogelijke versies voor de naam Jood, Juede, Joede (1) blz 12-15 1984 4
Temmerman Paul Kerksken – Kadastrale kaart volgens P.C. Popp – Kerksken (1) Eigendommen van openbare besturen ‘Den armen’ van Kerksken, Heldergem, Haaltert , Aalst en Gent blz 15-20 1984 4
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Haaltert 1633 – Jacques van de Hauwe bedreigt weduwe Cornelius Roelants blz 2 1984 4
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Haaltert 1635 – Jan Roelants slaat Pieter De Loose dood met een stok blz 2 1984 4
Redant Gilbert Dialect – Het groot Haalterse dialect (1) Spraakkunst , spelling en idioticon blz 20 1984 4
Redactie In Memoriam – Broeder August – Jozef Heyman °Haaltert 2 sept 1897 – +Groot-Bijgaarden 30 aug 1927 – Broeder van de Christelijke scholen blz 3 1984 4
De Troyer Roger Heldergem – Pastoor Carolus Ringoot, Oud Pastoraal huis en hof te Heldergem 1668-1711 blz 4-5 1984 4
Van Cromphaut Omer Haaltert – Brouwer Gheraerde Mathijs in het Aalsterse Oorkondenboek kreeg in 1418 en 1419 bezoek van de ontvangers blz 5-7 1984 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Wie was de eerste notaris? Jozef De Winter of Petrus-Johannes Buijl blz 8-11 1984 4
Huylebroek Edgard Boekvoorstelling – De Sint-Amandusparochie, vroeger en nu, Edgard Huylebroek – Een eerste bijdrage tot de geschiedenis van Denderhoutem blz 1 1985 1
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (15) Mogelijke versies voor de naam Jood, Juede, Joede (2) blz 11-17 1985 1
De Loose Willy Haaltert – Groepsfoto – ‘Opgeëiste’ jonge mannen (18 -20 jaar)’ in het Franse Omville – Thionville 1917 blz 18 1985 1
Redant Gilbert Haaltert – Kinderspelen uit vroegere dagen (1) Jongensspelen – Eenmansspelen -Toppen – Kallewippen blz 19-20 1985 1
Temmerman Paul Kerksken – Kadastrale kaart volgens P.C. Popp – Kerksken (2) Overzicht particulieren-eigenaars, bevat 567 artikelen rond 1850 blz 2-4 1985 1
Redant Gilbert Dialect – Het groot Haalterse dialect (2) Spraakkunst , spelling en idioticon blz 4 1985 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Onderpastoor Mr. De Pootere contra de Abt van de St-Adriaans abdij van Geraardsbergen over een ‘Pastoreel huys’ in 1778 blz 5-10 1985 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Nog nieuwe notarissen Buyl en De Winter – Notaris Buyl – eerste authentieke akte op 26 maart 1772, opgevolgd door Buyl in 1807 blz 11 1985 2
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (16) Mogelijke versies voor de naam Jood, Juede, Joede (3) blz 12-19 1985 2
De Loose Willy Haaltert – Dan zal de beiaard spelen – Pastoor Buckens (1943-1961), heeft een aantal belangrijke verwezenlijkingen op zijn aktief blz 1-6 1985 2
De Troyer Roger Heldergem – Vergrotingen van de kerk in 1829 tijdens het Hollands bestuur blz 21-22 1985 2
Lievens Robert Kerksken – Pastoor Pringels, waar verstopte hij zijn geld in 1894 ? blz 23 1985 2
Redactie Boekvoorstelling – Status Animarum of register der bevolking van de parochie Kerksken uit 1845 – Bewerking Robert Lievens blz 23 1985 2
Redant Gilbert Haaltert – Kinderspelen uit vroegere dagen (2) Glijden op sneeuw en ijs blz 24 1985 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Zuster Kerstine Van Roselaert koopt in 1449 vier partijen land op het Vosselveld blz 7-10 1985 2
De Loose Willy Haaltert – Jaarmarkt 1828 – Opgevrolijkt door ‘de Heeren musiquanten der Societeydt van St Gillis’ blz 1 1985 3
Minnaert William Dialect – Een (diepe) teljoor van snijplank tot eetbord blz 13-14 1985 3
Temmerman Paul Haaltert – Francies Moortgat sluit in 1774 een pachtkontrakt af voor 6 jaar – (Huidig Hof Van Londersele Boekent) blz 15-18 1985 3
Redant Gilbert Haaltert – Kinderspelen uit vroegere dagen (3) Krukkenlopen – Vogelen en meikevers vangen – Kanonschieten – Draak oplaten – Fluitje maken blz 19-20 1985 3
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (17) Mogelijke versies voor de naam Jood, Juede, Joede (4) blz 2-6 1985 3
Huylebroek Edgard Haaltert – Kerkmeester Van Houk, ruzie om de sleutels van de Kerktoren in 1768 blz 7-8 1985 3
de Brouwer Jozef Boekvoorstelling – Indices op de Staten van Goed Haaltert-Kerksken (aanvulling) blz 9-12 1985 3
De Troyer Roger Heldergem – Fundatie van Michael De Neus, pastoor Heldergem (1711-1719) blz 1-2 1985 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Levensverhaal kasseier Victor Raes 1863-1935 , een gewichtig dorpsgenoot blz 16-21 1985 4
Redant Gilbert Haaltert – Kinderspelen uit vroegere dagen (4) Vogels uittrekken – Boogschieten blz 21-24 1985 4
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (18) Toponymische sporen ‘Joden’ blz 3-8 1985 4
Temmerman Paul Kerksken – Kapel ‘O.L.V. ter Nood’, opgericht in 1852,dringend nood aan herstelling blz 9-15 1985 4
Temmerman Paul Kerksken – Twee vergeten honderdjarigen, Joanna Schouppe (1887) en Berlindis De Sadeleer (1904) blz 12-16 1986 1
De Troyer Roger Heldergem – Aanstelling in 1768 van koster Simeon Schouppe door abt Sint Adrianusabdij van Geraardsbergen blz 17-18 1986 1
Redant Gilbert Haaltert – Kinderspelen uit vroegere dagen (5) Twee- en meermansspelen- Riejepen – Meetjesschieten – Ver-springen – Kalleke werpen – Merbollen blz 18-20 1986 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Dispuut om de plaats van grafmaker in 1807 tussen Peter Kieckens en Judocus Van De Weghe blz 2-5 1986 1
Temmerman Amandine Terjoden – Wijknaam (19) Wat met de dualiteit Terjoden – Terheiën (Treijen) blz 6-11 1986 1
De Loose Willy; Raes Hilde Boekvoorstelling – Bijdrage tot de geschiedenis van de St-Gorikskerk van Haaltert – Speciaal nummer tijdschrift blz 1-40 1986 2
Gees Jan Kerksken – Herberg ‘Het Gisjeken’ uitgebaat door Gissemé Dominicus, herbergier geboren in 1808 blz 11 1986 3
Temmerman Paul Kerksken – Kapel O.L.V. Ter Nood, historisch altaar uit Hofstade aangekocht door pastoor Van Hoeymissen blz 11-12 1986 3
De Loose Willy Haaltert – De Bisschop op bezoek op 7 februari 1831 – Gedetailleerde kostenrekening blz 12 1986 3
Minnaert William Dialect – Over het diepe eetbord en zijn aanverwanten blz 13-16 1986 3
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Processiegroep O.L.V. van Zeven Weeën, opgericht omstreeks 1930 blz 2-6 1986 3
Redant Gilbert Haaltert – Kinderspelen uit vroegere dagen (6) Blinddoekje – Bolspelen – Rottebolaoe – Bokspringen – Meisjesspelen – Diabolo – Kialabaal – Muurkloppen – Spiraalspringen blz 2-6 1986 3
Temmerman Amandine Terjoden – De parochie hoe het groeide (1) Renteboek St. Baafs 1295 ‘van der jode’ blz 7-10 1986 3
Redactie In Memoriam – Jozef Van Overstraten, overleed op 5 oktober 1986 – ere-voorzitter V.T.B.-V.A.B. Stichter Heemkundige vereniging ‘Land van ‘Aalst blz 1 1986 4
De Troyer Roger Heldergem – Pastoor Dominicus Van Den Hole 1827-1837, schenkingen aan de Kerk blz 19 1986 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Honderdjarige Eugenie Cobbaert geboren 22 nov. 1886 – Stam Cobbaert – Stam Van Herreweghe- Cobbaert blz 2-18 1986 4
De Troyer Roger Heldergem – Inboedel van de oude kerk van Heldergem in 1860-1861 blz 1-13 1987 1
Redant Gilbert Haaltert – Cabaretgezelschappen – Vreda-cabaret Troubadourgezellen ’t Klein Muziekske Banjola-Cabaret Jong Vreda- cabaret Marjoleintje blz 14-17 1987 1
Redant Gilbert Haaltert – Groepsfoto – Banjola-cabaret gesticht in 1955 door Willy De Meyer onder muzikale leiding van Guido Karels blz 16 1987 1
Temmerman Paul Kerksken – Afbraak op het dorp van de woning van Albert De Leeneer – D’Haeseleer Leonie, het verhaal van een van de oudste woningen van de gemeente blz 18-20 1987 1
Minnaert William Dialect – Vlaai, een kermislekkernij blz 10-13 1987 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Soldaten van Napoleon 1795-1815 J. Sienard, J. Chiau, A.Vuyst, J. De Winter, J. De Schepper, J. Ghijsels, A. Baeyens, D. Temmerman, C. De Pelsmaeker, blz 1-3 1987 2
Temmerman Amandine Terjoden – De parochie hoe het groeide (1) Woord vooraf – Het gemis blz 14-24 1987 2
Herreman Jef Haaltert – Voetbal te Haaltert 1920-1940 (1) Stichting 1926 ‘Sportkring Haaltert’ van Jef De Graeve werd gedribbeld door de tegenpartij ‘Sportclub Hoger-Op’ blz 25-32 1987 2
Temmerman Paul Kerksken – De Geschiedenis van het klooster, in 1857 vestigden de eerste zusters zich in de huidige herberg ‘Korlick’ blz 4-9 1987 2
Redactie Haaltert – Weet je nog wanneer je wijk of straat kermist? blz 10 1987 3
Temmerman Amandine Terjoden – De parochie hoe het groeide (2) Eindelijk is de wagen aan het rollen blz 1-10 1987 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – De Schepper L., een plichtsbewuste veldwachter blz 13-12 1987 3
De Smet Alfons Kerksken – Liedjeszanger Gustaaf Van der Haegen (Zontje) zong in zijn estaminet in de jaren 1920. blz 13-15 1987 3
Herreman Jef Haaltert – Voetbal te Haaltert 1920-1940 (2) Ledenlijst Sportkring Haaltert en Hoger-Op Haaltert blz 16-24 1987 3
De Troyer Roger Heldergem – Verkiezing van veldwachter Dominicus De Troyer in 1849 uit 17 kandidaten blz 12 1987 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Eugenie Cobbaert nog een jaartje bij 101 jaar (1987) blz 13-15 1987 4
Redant Gilbert Dialect – Onze streektaal onder de loep (1) Dialectische draken – Specifieke Dialectwoorden blz 16-20 1987 4
Van Isterdael H. Heemkunde – Het ‘Land van Rotselaar’ als historisch begrip (1227-1795) blz 1-7 1987 4
Temmerman Amandine Terjoden – De parochie hoe het groeide (3) De Kerkfabriek en andere blz 8-11 1987 4
Temmerman Paul Kerksken – Pastoor M. Van Eesbeeck, 47 jaar pastoor in de parochie, 1775-1823 blz 12-15 1988 1
De Troyer Roger Heldergem – Fundatie – aanstelling van pastoor Joannes Franciscus van Poucke 1740 blz 16-18 1988 1
De Loose Willy Haaltert – Politieke perikelen einde 19e eeuw – Katholiek Ludovicus de Sadeleer en Liberaal Gustaaf Van Meldert blz 1-7 1988 1
Temmerman Amandine Terjoden – De parochie hoe het groeide (4) Groeipijnen naar een nieuwe geestelijke identiteit blz 19-24 1988 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Ringsteken te paard in de Vondelen zondag 18 juli 1880 – Het spelreglement blz 8-11 1988 1
De Rycke Fransie Haaltert – Oorsprong naam Halletrut…Haltera…Haltren…Haaltert blz 10-11 1988 2
Temmerman Amandine Haaltert – Geboorte drieling Franciscus, Napoleon en Maria Muylaert in 1808 blz 11 1988 2
Minnaert William Heldergem – ‘De Coupe O.L.Vouw’ tijdelijke leergangen te Borsbeke gezien door de ogen van enkele Heldergemnaren blz 12-15 1988 2
De Loose Willy Haaltert – Wie haalde de kaap van 100 jaar tot 1988 in Haaltert, Denderhoutem, Heldergem en Kerksken? blz 16-17 1988 2
Redant Gilbert Haaltert – Haaltertse volkskring ofte Patronage – vroeger hofstede van Juffr. Mathilde Artens (tot 1930) blz 18 1988 2
Lievens Robert Kerksken – Oude herbergen Leyste van de Herbergen, Aubergien ende Brandewijnhuyzen op 13 oktober 1779 blz 19-23 1988 2
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Plechtige Communicanten 1936 – (geboortejaar 1925) met onderpastoor Marc Claus binnenkoor van De Patronage’ blz 24 1988 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Nalatenschap van Notaris Charles De Winter 1851 blz 2-9 1988 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Pachten en pachters tijdens het oud regime te Denderhoutem blz 12-14 1988 3
Redant Gilbert Dialect – Onze streektaal onder de loep (2) Ongerijmdheden – Curiositeiten blz 15-17 1988 3
Temmerman Amandine Terjoden – De parochie hoe het groeide (5) De Storm woedt blz 1-7 1988 3
De Loose Willy Haaltert – Franse furie in ons dorp in 1683 blz 18-19 1988 3
Redant Gilbert Haaltert – Broeder Denis, Alfons De Schepper geboren in Ekent op 18 oktober 1882, een bewogen leven blz 20-21 1988 3
De Troyer Roger Heldergem – Honderdjarige te Heldergem – Alexandria Perdaens geboren op 8 september 1813 blz 22-23 1988 3
Lievens Robert Kerksken – Uit de ‘Status Animarum’ van 1845, aantal inwoners, vormelingen en geletterdheid blz 8-11 1988 3
Temmerman Amandine Terjoden – De parochie hoe het groeide (6) Orde van de stoet blz 13-17 1988 4
De Loose Willy Haaltert – Levering van 16 Haalterse keurlingen in 1703 voor rivierwerken aan de Durme blz 20-21 1988 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Vondelen 1833 Verdacht overlijden van zeventienjarige Angelina De Prez in turfput blz 21 1988 4
Lievens Robert Kerksken – Gemeenteraadsverkiezingen, Lodewijk Anselmus, Burgemeester 1830 -1836 blz 2-3 1988 4
De Troyer Roger Heldergem – Zondagsscholen voor volwassenen gekend en erkend om hun degelijk onderwijs (1905) blz 4-5 1988 4
Redant Gilbert Dialect – Onze streektaal onder de loep (3) Mannen – Vrouwen – Dialect woorden die geleidelijk uit de omgangstaal verdwijnen blz 6-8 1988 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Spaanse soldaten molesteren onze burgers in 1622 blz 9-12 1988 4
De Troyer Roger Heldergem – Gemeenteraad van 6 maart 1849 – Toelage zondagsschool van pastoor De Maeyer voor het aanleren der regels van wellevendheid, gehoorzaamheid en eerbied blz 10-11 1989 1
Temmerman Paul Kerksken – Een ‘oudzeer’ tussen Haaltert en Kerksken, het geld van de armen van Kerksken werd gebruikt voor de vergroting van de kerk van Haaltert blz 11-16 1989 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Lebeekse kristenheid ‘De Mannen van het houten Geloof’ blz 1-4 1989 1
Redant Gilbert Haaltert – Bij- en spotnamen (1) Ten geleide en verantwoording blz 5-8 1989 1
De Troyer Roger Heldergem – Plaatselijk politiereglement goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van 2 februari 1907 – Sluiting herbergen en bescherming goede zeden blz 9-10 1989 1
Lievens Robert Kerksken – Gemeenteraadsverkiezingen 1872, kiezerslijsten en gekozenen blz 11 -12 1989 2
De Troyer Roger Heldergem – Opgraving van de onderbouw van een Belgo-Romeinse villa op de Hallebaan in 1898 blz 1-3 1989 2
De Loose Willy Haaltert – Heibel tussen burgemeester Charles Lauwereys en 11-julicomité in 1932 blz 13-15 1989 2
Redactie Haaltert – Groepsfoto – KAV Jubelfeest 50 jaar (1988) blz 16 1989 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Sterfgeval van een vreemdeling genoemd ‘Jacques’ in 1798 blz 4 1989 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Beledigde burgemeester Petrus-Joannes Buyl – 1801 blz 5-6 1989 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Publieke waterpompen – Rekening van aanleg steenput Terwaerten, Dries in oktober 1874 blz 6 1989 2
Redant Gilbert Haaltert – Bij- en spotnamen (2) Omgeving Stationstraat en Hoogstraat blz 7-10 1989 2
Redant Gilbert Haaltert – Afgedankt ‘IK’, de zo imposante predikstoel van de Haaltertse Kerk’ ten offer aan de hervormingswoede van het concilie-nummer-zoveel blz 1-3 1989 3
Minnaert William Haaltert – Herbergnamen Denderhoutem, Haaltert, Heldergem en Kerksken – Persoonsnamen – Plaatsnamen- Sport en ontspanning – Andere blz 13-17 1989 3
Redant Gilbert Haaltert – Bij- en spotnamen (3) Omgeving Dorp, Houtmarkt, Windmolenstraat en Achterstraat blz 18-20 1989 3
Lievens Robert Haaltert – Paardenmonstering – ‘Veranderinghe van de peerden ende veulens der parchochie van Haeltert-Kercxken 1696’ blz 4-7 1989 3
De Loose Willy Haaltert – Merkwaardig kruis hoek Bruulstraat Muisstraat – ‘Hier is verongelukt onbedagt, Andries Coppens op de jagt’ blz 8 1989 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Hoeve ‘Ter Schoor’ Traagzaam trekt de witte wagen – begrafenis Kamiel Van de Haute (1948) blz 9-12 1989 3
Lievens Robert Denderhoutem – Geschiedenis van ‘Garde Civique’ opgericht in 1831 – Ledenlijst blz 11-15 1989 4
Huylebroek Edgard Folkore – Van ‘kludden’ dragen, volksverhalen in de jaren stillekens blz 16-18 1989 4
Temmerman Paul Kerksken – De pastorie, het oudste woonhuis van Kerksken, 15e eeuw blz 1-7 1989 4
De Troyer Roger Heldergem – Overzicht 10 wijken met straten en velden te Heldergem blz 19-22 1989 4
Redant Gilbert Haaltert – Bij- en spotnamen (4) Omgeving Bruul, Edestraat, Kattestraat en Ekent blz 8-10 1989 4
Lievens Robert Denderhoutem – Sint-Nikolaas – verdwenen schilderij (1566?) uit de kerk van Denderhoutem blz 13-16 1990 1
Meganck Marc Haaltert – De Stichel, grafsteen van Ingelbertus uit de ruïne van de oude kerk, afgebrand op 9 februar 1869 blz 1-4 1990 1
Redant Gilbert Dialect – Enkele Haaltertse dialectwoorden onder het ontleedmes – ë = de e van mes blz 17-19 1990 1
Redant Gilbert Haaltert – Bij- en spotnamen (5) Omgeving Ekent en Ede blz 20-22 1990 1
Temmerman Paul Daensisme – Kerksken – ’t Is maar een Daensist’ – Tussentijdse verkiezingen van 2 gemeenteraadsleden in 1908 blz 23-24 1990 1
De Troyer Roger WO I – Heldergem – Vluchtelingen uit de Westhoek te Heldergem – Geboorten – Overlijdens – Huwelijken blz 5-7 1990 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Een veelzijdig Denderhoutems priester E.H. Johannes-Bapista-Amadeus Schouppe °Denderhoutem 11 okt 1852 – + Leupegem 15 okt 1898 blz 8-12 1990 1
Meganck Marc Haaltert – Archeologische inventaris van Haaltert (1) Bronnen en Methode blz 11-15 1990 2
Temmerman Paul Kerksken – Instorting van de kerk op 25 april 1990, overzicht van de verbouwingen van de Kerk blz 1-3 1990 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – De cholera 1848-1850 – 124 Inwoners overlijden aan de ziekte blz 16-22 1990 2
Redant Gilbert Haaltert – Waar Vlaamse liederen klinken ‘Haaltert Bovenal’ blz 23 1990 2
De Loose Willy Haaltert – Pastoor De Pessemier – 35 jaar actief te Haaltert 1882-1918 blz 4-10 1990 2
Meganck Marc Haaltert – Archeologische inventaris van Haaltert (2) De cartografische bronnen – Luchtfoto’s – Geschreven bronnen – Toponymie blz 11-16 1990 3
Verheijen Hubert Haaltert – 120 jaar St-Gorikskoor te Haaltert – 21 juli 1990 Z.K.H. Prins Albert reikt het predikaat ‘Koninklijk’ uit aan voorzitter Albert Redant blz 1-5 1990 3
Minnaert William Heldergem – Plaatsnamen – Gehuchten en wijken – Straten – Hoeven en bouwsels – Terr+B942einnamen – Hydroniemen – Heuvels blz 17-23 1990 3
Lievens Robert Haaltert – Z.E.H. Charles François Redant, principaal St-Catharinacollege te Geraardsbergen °Haaltert 19 feb. 1871 – +Aalst 11 juni 1938 Blz 24 1990 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Eugenie Cobbaert 104 jaar, onze oudste inwoonster ging ter ziele 29 augustus 1990 blz 6 1990 3
Huylebroek Edgard Dialect – Een greep uit de vaktaal van smid Constant Baeten in Denderhoutem blz 7-10 1990 3
Redant Gilbert Haaltert – Pastoor De Pessemier – Klerikale anekdoten 1882 tot 1918 blz 11-12 1990 4
Meganck Marc Haaltert – Archeologische inventaris van Haaltert (3) Methode – Fysisch en kultuurlandschappelijk kader blz 13-19 1990 4
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Koninklijke Muziekmaatschappij met onderpastoor Claus op de binnenkoer van de ‘Volkskring’ blz 20 1990 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Stipendia (geldelijke bijdrage) aan de pastoor van de St-Amandus Parochie – Overzicht ontvangsten 1912 blz 2-5 1990 4
Herreman Jef Heldergem – Guillam Herman, hoefsmid, schepen en Buitenpoorter van Geraarsbergen opgesloten in de gevangenis van Aalst 1688 blz 6-10 1990 4
De Loose Willy Haaltert – Het toneelleven in Haaltert – ‘Voor kunst en vermaak’ 1896 – ‘Nooit gedacht’ 1929 – ‘den Katholieken Volkskring’ 1931 – ‘Toneelpret’ – ‘Onder ons’ 1943 blz 1-10 1991 1
Temmerman Paul Kerksken – Het gemeentehuis, gebouwd in 1873, door brand vernield in 1932 en herbouwd in 1935 blz 11-15 1991 1
Sonck Albert Heldergem – Herinneringen aan Heldergem en anecdotes bij het fotoalbum (1) Afspanning Gouden Koterhaak blz 16-21 1991 1
Redactie Haaltert – Waterputten voor bluswerk – De Sint-Goriksput (Dreef) – Walput (Bruul) – Sanderput (Ede) – Vijverput (Ede)- Bollensput (Ekent) blz 22 1991 1
Lievens Robert Dialect – Op zijn gat gedoopt – Over vroedvrouwen en betekenis van de spreuk blz 23 1991 1
Meganck Marc Haaltert – Archeologische inventaris van Haaltert (4) Synthese van de onderzoeksresultaten blz 10-15 1991 2
Redactie Haaltert – Klasfoto – Meisjeschool Zuster Berghmans, 6de leerjaar 1928 blz 10-15 1991 2
Van Cromphaut Omer Haaltert – Historiek van Hof Stoys (Hof ten Haze), één van de oudste hoeven langs de slingerende Molenbeek blz 1-5 1991 2
Huylebroek Edgard Daensisme – Denderhoutem – Het Denderhoutems ‘Douzjen Muziek’ ‘Groeien en Bloeien’ blz 17-22 1991 2
Sonck Albert Heldergem – Herinneringen aan Heldergem en anecdotes bij het fotoalbum (2) ‘Pee Koster’ en ‘Mesj Toor blz 6-9 1991 2
De Loose Willy Haaltert – In de ‘Kloet’ bij de familie Ruyssinck, thuishaven van het klein muziekse ‘De vliegende brigade van honger en dorst’ opgericht in 1927 blz 10-12 1991 3
Redant Gilbert Dialect – Onze streektaal onder de loep (4) Idioticon – Schimpwoorden blz 13-15 1991 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Soldatenkwitanitie loteling Cornelius Schollaert kocht zich vrij van dienst in 1867 voor 700 fr. blz 1-4 1991 3
Pots Luc Denderhoutem – Peer Klok en de slag der Borrekentmeersen, uit het leven van een buitenjongen blz 16-19 1991 3
Redactie Haaltert – Roepsteen de ‘Stichel’ is wel degelijk een gedeelte van de grafsteen van Heer Engelbertus stichter van Haaltert blz 20 1991 3
Sonck Albert Heldergem – Herinneringen aan Heldergem en anecdotes bij het fotoalbum (3) Kermis in Heldergem blz 5-9 1991 3
Meganck Marc Haaltert – Archeologische inventaris van Haaltert (5) Neoliticum en Midden Bronstijd blz 1-11 1991 4
Sonck Albert Heldergem – Herinneringen aan Heldergem en anecdotes bij het fotoalbum (4) Elektriciteit in Heldergem – Poëzie blz 12-17 1991 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Arbeider in de vreemde schrijft naar huis over het ‘Land van de Dollar’, Detroit 25 sept. 1939 blz 18-23 1991 4
Lievens Robert Kerksken – Genootschap van de H. Franciscus Xaverius, bijdrage 0,20fr in ruil voor een gezongen mis bij overlijden – Ledenlijst 1869 blz 24 1991 4
De Loose Willy Heldergem – Liefkeshoek of Lievenshoek? blz 13 1992 1
Redant Gilbert Dialect – Onze streektaal onder de loep (8) Dood of op sterven na blz 14-19 1992 1
D’haeseleer Peter Haaltert – Vlasnijverheid 18de – eerste helft 19de eeuw in Haaltert (1) Proto-industrialisering – Demografische evolutie blz 1-7 1992 1
Lievens Robert Kerksken – Uit het kerkarchief 1891, naamlijst 43 eerste comminicanten en aantal bestelde missen blz 19-20 1992 1
De Neve Albert Heldergem – Huize Glorieux te Heldergem (1) Klooster ‘Zusters van Barmhartigheid’ blz 20-23 1992 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Foto’s uit de tijd van toen – Dorpsplein – School – Een foto vertelt een verhaal blz 8-13 1992 1
De Loose Willy Haaltert – Station-Ede op 14 november 1868 stopte de eerst trein in de ‘halt’ blz 1-5 1992 2
Lievens Robert WO I – Kerksken – Namen der oudstrijders van Landlede – 11 woningen, evenveel soldaten blz 19 1992 2
De Neve Albert Heldergem – Huize Glorieux te Heldergem (2) Benoeming Modestus Stephanus Glorieux 1855 tot coadjutor van pastoor de Maeyer blz 20-24 1992 2
Huylebroek Edgard Migratie – Denderhoutem – Titanic verging 80 jaar geleden – Angst te Denderhautem-bij-Ninove blz 6-9 1992 2
Meganck Marc Haaltert – Archeologische inventaris van Haaltert (6) Late bronstijd en Ijzertijd blz 9-19 1992 2
Cultuurdienst Denderhoutem – Het onderwijs van 1880 tot 1976 blz 12-15 1992 3
Cultuurdienst Kerksken – Het onderwijs van 1880 tot 1976 blz 16-19 1992 3
Cultuurdienst Haaltert – Het onderwijs van 1880 tot 1976 blz 2-8 1992 3
Cultuurdienst Heldergem – Het onderwijs van 1880 tot 1976 blz 9-11 1992 3
De Troyer Roger Heldergem – Het leven van Joannes Benedictus De Maeyer, pastoor te Heldergem (1836-1874) (1) blz 11-17 1992 4
De Loose Willy Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Denderhoutem 1681 – Lijkschouwing ‘zekeren soldaet ofte persoon’ verongelukt of vermoord blz 18 1992 4
De Loose Willy Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Haaltert 1718 – Lijkschouwing Pieter van Keymeulen ‘eene open wonde in den slincken tempel van het hoofd blz 18 1992 4
De Loose Willy http://www.hkhaaltert.be/data/Tijdschrift/1990/Haaltert%20Heemkring%20tijdschrift%201992%20nr4.pdf blz 18 1992 4
De Loose Willy Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Denderhoutem 1729 – Lijkschouwing ‘het doodt lichaam van Pieterken Stockman aud omtrent 6 jaeren’ blz 19 1992 4
De Loose Willy Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Haaltert 1727 – Lijkschouwing op Jan van Naelden – Gerucht op een eventuele moord blz 19 1992 4
De Loose Willy Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Haaltert 1737 – Lijkschouwing ‘doodt kint door het water gesuffoceert’ verstikking blz 19 1992 4
De Loose Willy Haaltert – Bruulplein St-Jozefkapel dringend aan herstel – Bouwjaar 1902 blz 2 1992 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Groot Vlaming overleed in Amerika Dr. Omer De Sadeleer, geneesheer-specialist in Seal Beach Californie bLZ 3-4 1992 4
Redant Gilbert Haaltert – Enkele wetenswaardigheden – Plaatsbeschrijving – Leenroerige inrichting -Kapittelkerk – Oude gebruiken – Gilden en Genootschappen blz 5-10 1992 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Geschenken bij het zilveren huwelijksjubileum van ons vorstenpaar Leopold II en Maria-Hendrika 1878 blz 11-14 1993 1
De Moyer Marc Haaltert – Familie Schouppe – 400 jaar geschiedenis (1) Inleiding – Wapenschild blz 15-23 1993 1
De Troyer Roger Heldergem – Het leven van Joannes Benedictus De Maeyer, pastoor te Heldergem (1836-1874) (2) Stamboom van de Familie De Maeyer blz 1-6 1993 1
Redactie Boekvoorstelling – Spraakkunst – Spelling en Idioticon van het Groot-Haalterse Dialect, Gilbert Redant blz 24-25 1993 1
Redant Gilbert Haaltert – Vlaamse kermis in de Warande 1949 blz 7-10 1993 1
De Troyer Roger Heldergem – Grootgrondbezitters te Heldergem in de 19e eeuw blz 14-22 1993 2
Redactie Haaltert – Fietsers in de jaren 1894 -1896 – Ze betaalden 10 fr provinciale belasting – De stielmannen van de Briel blz 23 1993 2
Redactie Kerksken – Fietstbelasting, Ghijsels Camille en Vandersmissen betaalden 10 fr belasting in 1895 blz 23 1993 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Turfwinning -Openbare verkoping van turf in 1795 blz 2-4 1993 2
De Moyer Marc Haaltert – Familie Schouppe – 400 jaar geschiedenis (2) Generaties van Franciscus Schouppe – Judocus – Cornelis – Bartel Schouppe blz 5-13 1993 2
Redactie Denderhoutem – Plechtig afscheid van pastoor Schockaert na 30 dertig jaar ononderbroken pastoraat (1963-1993) blz 1-2 1993 3
De Loose Willy Haaltert – Rusthuis ‘De Made’ werd gesticht door dokter Pol Demade (1863-1936), vermaard geneesheer, journalist- publicist en verdediger van Priester Daens blz 18-22 1993 3
De Troyer Roger Heldergem – Moord Dominincus Verbustel doodgeschoten door Desideer Van Londersele uit Aaigem in 1876 blz 23-24 1993 3
Redactie Boekvoorstelling – Heldergem – Parochieregisters 1611-1800 – Penningkohieren 1569 – Buitenpoorters 1396-1786 – Roger De Troyer blz 25-26 1993 3
Huylebroek Edgard Dialect – Een greep uit ons ‘Denderhoutems’ dialect (1) blz 3-6 1993 3
De Loose Willy Haaltert – Het testament van pastoor Constantinus Romanus Cnudde 1701-1781 blz 6-7 1993 3
De Moyer Marc Haaltert – Familie Schouppe – 400 jaar geschiedenis (3) Familie Schouppe in Aaigem 17de eeuw – Bijvoegsel blz 8-17 1993 3
Huylebroek Edgard Daensisme – Denderhoutem – Korte levensschets Aloïs De Backer °1858-+1904 – Advocaat en volksvertegenwoordiger bLZ 12-19 1993 4
Redant Gilbert Haaltert – Van leurders, marskramers, opkopers en dienstenventers blz 1-5 1993 4
Scheerlinck John Haaltert – Gehomologeerde Humaniora – of Universitairdiploma’s periode 1894-1910 – Denderhoutem (8) – Haaltert (14) – Heldergem (2) – Kerksken (3) blz 20-21 1993 4
Van Cromphaut Omer Haaltert – Wat een gebouw vertelt – Oude hoeve ‘Peleman’, Ekentstraat 1778 blz 22-23 1993 4
Redactie Haaltert – Kruiswoordraadsel met enkele cryptische omschrijvingen blz 24 1993 4
De Troyer Roger Heldergem – De Boonhof – Oudste gegevens in ‘Landboek van Heldergem’ 1656 blz 6-8 1993 4
Huylebroek Edgard Daensisme – Denderhoutem – Advocaat en Volksvertegenwoordiger Aloïs De Backer – Korte levensschets blz 9-19 1993 4
Redactie Dialect – Haaltert – Bruul – Taalkundige oorsprong blz 1 1994 1
Huylebroek Edgard Dialect – Een greep uit ons ‘Denderhoutems’ dialect (2) blz 13-16 1994 1
D’haeseleer Peter Haaltert – Vlasnijverheid 18de – eerste helft 19de eeuw in Haaltert (2) De agrarische ontwikkeling en de vlasteelt blz 17-23 1994 1
De Moyer Marc Haaltert – Opvoering van een merkwaardig kluchtspel over defloratie van Petrus Redant in 1754 met gerechtelijk vonnis als gevolg blz 2-3 1994 1
Scheerlinck John Haaltert – Gehomologeerde Humaniora – of Universitairdiploma’s (2) Denderhoutem 8) – Haaltert (14) – Heldergem (2) – Kerksken (3) periode 1894-1910 blz 4-5 1994 1
De Troyer Roger Heldergem – Landboek met benamingen van velden, bossen en plaatsen van huizen en hoeven 1656-1707 blz 6-12 1994 1
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Denderhoutem 1626 – Cornelius Perreman bekent dieverijen, maar ontkent brandstichting blz 1 1994 2
Redactie Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen site Velzeke – Geld uit de grond, tentoonstelling 2000 jaar muntgeschiedenis blz 19 1994 2
De Troyer Roger Heldergem – Maria De Witte 129 jaar? Tot wat een ‘kapduiveltje’ kan leiden blz 2 1994 2
De Troyer Roger Heldergem – Groepsfoto – Bevrijdingsfeesten 1945 blz 3 1994 2
Scheerlinck, John Haaltert – Oude oorkonden van Haaltert, Denderhoutem, Heldergem en Kerksken 1225-1226 blz 4-15 1994 2
De Loose Willy Terjoden – Zelfbestuur of tramlijn Aalst -Terjoden- Haaltert-Kerksken-Denderhoutem-Ninove in 1901 blz 12 1994 3
De Loose Willy Rechtspraak – Kerksken – Misdaad en Vonnissen (1846-1892) blz 13 1994 3
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Eucharistische Kruistochtsters met onderpastoor Van Crombrugghe 1934 blz 14 1994 3
De Moyer Marc Denderhoutem – Familie Kiekens (1) Motivatie en inleiding – De oudste vermeldingen blz 15-16 1994 3
Temmerman Paul Kerksken – Pastoor Van Hoeymissen 1796- 1887 – Tweemaal gehuldigd in 1873 wegens zijn gouden priesterjubileum, in 1882 was hij 50 jaar pastoor in Kerksken blz 2-4 1994 3
Scheerlinck John Haaltert – Twee kinderen op zwerftocht in 1846 blz 5-6 1994 3
De Troyer Roger Heldergem – Pastoor Franchoys Redolfi, aankoop van een altaar tafereel door de kerk in 1629 blz 7 1994 3
Scheerlinck, John Haaltert – Ede – Vermoeden van brandstichting bij weduwe Lauwereys in 1856 blz 8 1994 3
De Loose Willy Haaltert – Lijst Dienstplichtigen Verenigd Koninkrijk Der Nederlanden 1823 – geboren in 1804 blz 9-10 1994 3
Lievens Robert Denderhoutem – Livinus Kieckens komt om het leven bij het omhakken van een populier in 1765 blz11 1994 3
De Moyer Marc Denderhoutem – Familie Kiekens (2) Wapenschilden – De XVde Eeuw blz 15-21 1994 4
Redactie Boekvoorstelling – Bijdrage tot de Gezinsrecontructie van Haaltert 1605 -1800 – Bewerking John Scheerlinck blz 22 1994 4
Braeckman Philemon Haaltert – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Baeyens Octaaf, 4de leerjaar 1932 blz 23 1994 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Perikelen van pastoor Cornelius Fransman op zijn parochie 1803-1808 met de Franse Republiek blz 2-5 1994 4
Scheerlinck John Haaltert – Geslachtswissel bij huwelijk tussen François Verlee en Berlinde Lievens in 1813 blz 6 1994 4
Scheerlinck John Haaltert – Aanranding van de 7 jarige Maria-Theresia Van Cauwenbergh in 1858 blz 7-8 1994 4
De Troyer Roger Heldergem – Naamlijsten Inschrijvingsregister voor de nationale militie onder Napoleon (1) Conscriptielijsten 1809-1810 blz 9-14 1994 4
Van De Sype Cyriel Denderhoutem – ‘Uit erkentelijkheid’ – Gedicht van Cyriel Van De Sype opgedragen aan Frans De Muyter juli 1938 blz 13 1995 1
Redant Gilbert Dialect – Haaltert – Oljtert, g’èdj ons ert gestool’n blz 14-16 1995 1
De Loose Willy Kerksken – Liedeken voor den Burgemeester Omer Heereman bij zijn aanstelling in 1908 blz 17-18 1995 1
de Meyer Jules Haaltert – Groepsfoto – Afscheid onderpastoor Claus – 12 huwelijksfoto’s (1949) blz 19 1995 1
Redactie Boekvoorstelling – Bijdrage tot de Gezinsrecontructie van Haaltert 1605 -1800 – Omschrijving naslagwerk blz 21-22 1995 1
De Troyer Roger Heldergem – Naamlijsten Inschrijvingsregister voor de nationale militie onder Napoleon (2) Conscriptielijsten 1811-1816 blz 2-6 1995 1
De Moyer Marc Denderhoutem – Familie Kiekens (3) De verschillende takken blz 7-12 1995 1
Redactie Familiekunde – Overzicht publicaties Genealogie Robert Lievens blz 1 1995 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Het eerste Gemeentebestuur als Belgische gemeente – Burgemeester Jozef De Winter 1830 blz 10-11 1995 2
De Troyer Roger Heldergem – Kerkarchief – Prijzen van de kerkelijke diensten in 1787 blz 12 1995 2
Scheerlinck John Haaltert – Het geschil rond de pachten der kapittelgoederen in 1835 blz 13- 1995 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Familie de Sadeleer, Meier van vader op zoon, aanstelling Jan in 1717 blz 20-21 1995 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Dispuut om de kerksleutel tussen pastoor Michiel Van den Haute en de Baronesse van Herdersem in 1648 blz 22 1995 2
Scheerlinck John Heldergem – Aanstelling van huursoldaat Laurentius Joseph Gauch in het Franse Leger in 1748 blz 23 1995 2
Redactie Boekvoorstelling – Bijdrage tot de geschiedenis van het politieke en sociale leven te Haaltert, Willy De Loose – Overzicht inhoud blz 25-26 1995 2
Herreman Jef Haaltert – Staat Van Goed gemaakt in 1646 bij het overlijden van Maeyken Ooghe, echtgenote van Michel Scherelinck (1) Herkomst familienaam Scheerlinck blz 2-7 1995 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Vroedvrouwen Anna De Cock en Maria-Catherina Van Der Hoeven legden hun eed af in 1784 blz 4 1995 2
De Loose Willy Haaltert – Groepsfoto – Constant De Wilde-Monsieur – Ekent, gouden huwelijksjubileum 1935 blz 8 1995 2
De Loose Willy Kerksken – Groepsfoto – Socialistische propagandaclub in lokaal ‘Den Bareel’ aan de kerk, 1935 blz 9 1995 2
Redactie Boekvoorstelling – Bijdrage tot de politieke en sociale geschiedeis van Haaltert – Heldergem vroeger en nu blz 1 1995 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Cappelaen Beeckman moet zijn verplichtingen nakomen ten jare 1647 blz 14-15 1995 3
Redant Alfons Haaltert – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Langelet, 8e leerjaar 1932 blz 16 1995 3
De Troyer Roger Heldergem – Naamlijst soldaten dienstplichtigen 1893-1912 (1) Geboortejaar 1873-1892 blz 17-20 1995 3
Scheerlinck John Haaltert – Benoeming van ‘Ludovicus van Sinaij’ tot koster in 1825 blz 21 1995 3
Herreman Jef Haaltert – Staat Van Goed gemaakt in 1646 bij het overlijden van Maeyken Ooghe, echtgenote van Michel Scherelinck (2) Inventaris bezittingen en goederen blz 2-13 1995 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Telling der ‘Peerden’ in 1769 blz 22-23 1995 3
De Loose Willy Kerksken – Gravin de Merode bezoekt de kantwerksters in 1896, in het gemeentehuis waren Juffrouw Fermon en 260 kantwerksters verenigd blz 24 1995 3
Scheerlinck John Denderhoutem – Brouwers en bierstekers (2) 18e – 20e eeuw Maes, Baelemans & Vande Westnaken, Schouppe blz 13-15 1995 4
Scheerlinck John Denderhoutem – Brouwers en bierstekers (1) 18e – 20e eeuw – Jasper Sterck, Joannes Baeyens, Maes, Baelemans & Vande Westenaken, Schouppe blz 13-15 1995 4
De Troyer Roger Heldergem – Naamlijst soldaten dienstplichtigen 1893-1912 (2) Geboortejaar 1873-1892 blz 16-21 1995 4
Scheerlinck John Haaltert – Brouwers en bierstekers (1) 19e eeuw – Brouwerij de Sadeleer, René Penninck, Van Frachen enfants, Jozef Lievens en Van Cromphaut blz 2-12 1995 4
Redant Gilbert Dialect – Onze streektaal onder de loep (5) Medeklinker D vaak op de wip blz 21-23 1995 4
Scheerlinck John Haaltert – Brouwers en Bierstekers (1) Oorsprong van het Bier – Brouwers 1420-1800 in Haaltert, Kerksken en Denderhoutem blz 2-15 1995 4
Scheerlinck John Denderhoutem – Brouwers en bierstekers (3) 18e – 20e eeuw – C. Anckar, Goubert-De Pril, Victor Peleman blz 10-11 1996 1
Scheerlinck John Heldergem – Brouwers en bierstekers – Polidoor Van den Dooren-Huis ‘Den Oliphant’ – Charles Pipar – Gustaaf Beerens – Florent Lievens – Kamiel Sonck blz 11-14 1996 1
Scheerlinck John Kerksken – Brouwer en biersteker- Van Keymeulen ‘Baleken, genoemd ‘Likeurstokerij de Molen’ blz 15 1996 1
De Troyer Roger Heldergem – Kiezerslijst meervoudig stemrecht 1900-1901 blz 16-19 1996 1
De Troyer Roger Heldergem – Groepsfoto – Burgemeester Aimé Van Cauter en schepenen Urbain De Cooman en Kamiel Impens (inhuldiging 1947) blz 2 1996 1
De Troyer Roger Heldergem – Groepsfoto – Burgemeester Victor D’Haeseleer met feestwagen inhuldiging 1926 blz 2 1996 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Onbekende ‘Heerlijkheid Ginderbinnen’ (1) De Willebeke met 191 stukken land van Stichelen – Vondelen – Eigenstraat tot bijna in Welle blz 20-23 1996 1
De Troyer Roger Heldergem – Klasfoto – Meisjesschool Zuster Leandra, 1952 blz 3 1996 1
De Troyer Roger Heldergem – Klasfoto – Meisjesschool Zuster Martine,1ste studiejaar 1940 blz 3 1996 1
Scheerlinck John Haaltert – Brouwers en bierstekers (2) 20e eeuw Haaltert, Denderhoutem, Heldergem en Kerksken blz 4-15 1996 1
Scheerlinck John Haaltert – Brouwers en bierstekers (2) Albert Hoebeeck-Sandersput, Van Londerzele Frederick, Odilon Brewee, Georges Mortier, Joseph Van den Neucker, Theophile Renneboogh, Cyriel Van Liedekerke-‘Den Anker’ en Dierickx-‘De Ster’ blz 4-9 1996 1
Redactie Heldergem – Viering 900 jaar Heldergem – Fotoreportage feestelijke opening blz 1-11 1996 2
Scheerlinck John Haaltert – Leyste van de herbergen, aubergien ende brandewijnhuysen in 1779 – Haeltert (13 )- Kercxken (6) – Denderhautem (18) – Helderghem (9) blz 12-19 1996 2
De Vuyst Julien Haaltert – Pachters betalen cijns en rechten aan het Aalsterse Begijnhof – Renteboek ‘Beghinhof Sinte Katelinen in Aelst 1360 blz 20-22 1996 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Bij de dood van pastoor Petrus Denies die dit tranendal te Denderhoutem verliet op 22 oktober 1753 blz 23 1996 2
De Loose Willy Haaltert – Groepsfoto – Boerenbondleden met proost E.H. Louis Bosteels 1951 blz 24 1996 2
Redactie Boekvoorstelling – Bijdrage tot de geschiedenis van Heldergem – Uitgave ter gelegenheid van ‘900 jaar Heldergem’ blz 25-26 1996 2
De Loose Willy Terjoden – Firma HUBA, gesticht in 1920 door Ernest Baeyens, startte in Denderhoutem in 1898 een atelier voor herstel van landbouwmachines blz 1-2 1996 3
Redant Gilbert Dialect – Onze streektaal onder de loep (6) Medeklinker W vaak genegeerd – Gezegden blz 12-13 1996 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – De Diepe Straten en Hof te Ruisbroeck – Landschappelijk beschermd M.B. 2 mrt 1944 – Ontstaan en historiek blz 14 1996 3
Mertens Jozef Haaltert – Groepsfoto – KAJ kajotters bij een eerste ‘jioe-jitsoe’ oefening ? 1938 blz 14 1996 3
Scheerlinck John Heldergem – Oprichting in 1760 van een stampmolen door Gillis Buyse op het Veldeken ’t Oom – Aankopen en betalingen blz 15-18 1996 3
De Vuyst Julien Kerksken – Pastoor Van Hoeymissen, °Uitbergen 1796 – +Kerksken 1887, weldoener van Kerksken 200 jaar geleden geboren blz 19-24 1996 3
De Vuyst Julien Kerksken – Hulde aan ‘den Eerweerden heer Van Hoeymissen, Pastor-Jubilaris Kerkxken’ – Huldelied blz 22 1996 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Petrus Joannes Buyl Burgemeester, Notaris, Meier, (1) blz 3-11 1996 3
Meganck Marc.; De Swaef Haaltert – Hardstenen votiefbijltje – Vindplaats Eiland – Beschrijving blz 10-11 1996 4
De Loose Willy Denderhoutem – Mirakel 12de eeuw Sint-Cornelius in de Abdij van Ninove – Ingelbertus aangetast door het beruchte Sint- Antoniusvuur genezen blz 12 1996 4
Redant Gilbert Dialect – Onze streektaal onder de loep (7) Haaltertenaren – Haaltertnaren of Haaltenaren – Hoe moet het nu? blz 13-14 1996 4
Huylebroek Edgard Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Haaltert 1648 – ‘Schepenbank’ op de vingers getikt, burgemeester Lieven IJde, schepenen Gilles Bekaert en Jacques Sienaert blz 17-18 1996 4
Redant Nera Denderhoutem – Viering 100 jaar Landelijke Gilde ‘Boeren Gilde’ 1896-1996 blz 18-19 1996 4
Redactie Haaltert – De ‘Marie van Aeltere, près d’Alost’ berispt in 1806 – Medische jury stelde bij Charlatan De Jaegher illegale praktijken vast blz 2 1996 4
Redant Nera Denderhoutem – Groepsfoto – Boerenbond – Leden op bezoek ‘De Molens Merksem’ in 1966 blz 20 1996 4
Redant Nera Denderhoutem – Plechtige wijding ‘Vaandel der Boerengilde Sint-Isidorus’ – Programma 1903 blz 21 1996 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Petrus Joannes Buyl Burgemeester, Notaris, Meier, (2) blz 3-6 1996 4
De Vuyst Julien Haaltert – Priesterduo – Jozef-Gustaaf Van Houck (1824-1903) en Dominicus Van Houck (1815-1902) blz 7-9 1996 4
De Troyer Roger Heldergem – Volksmissies te Heldergem 1842-1863 blz 12-14 1997 1
Werelds Koen Denderhoutem – Aspecten van de kindertijd (1) (1910-1949) Het dagelijks leven – Voeding – Kleding blz 15-18 1997 1
Redactie Haaltert – Administratief centrum en opening documentatiecentrum Heemkundige Kring blz 19 1997 1
De Loose Willy Denderhoutem – Tramperikelen verbinding Aalst-Ninove via Haaltert – Kerksken – Ninove blz 20 1997 1
De Loose Willy Haaltert – Klasfoto – Meisjesschool Bruul, bewaarklas 1919 blz 21 1997 1
De Loose Willy Haaltert – Pacht op goederen van het Bureel van Weldadigheid 1877 blz 21-22 1997 1
Mertens Jozef Haaltert – Groepsfoto – KAJ en Boerenjeugd op uitstap met onderpastoor Claus 1937 blz 4 1997 1
Redant Gilbert Haaltert – Wel en wee, trots en nostalgie van de Haaltertse torenhaan – Hoe onze maatschappij veranderde eind 20ste eeuw blz 5-10 1997 1
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Voetbalploeg Racing Haaltert 1947 blz 16 1997 2
De Loose Willy Haaltert – Groepsfoto – Spelers Racing Haaltert 1947 blz 16 1997 2
Redactie Boekvoorstelling – Redt & Helpt U Zelven & Elkander, Machteld Van de Perre – Over de sociale organisaties van de Christene Volkspartij (Daenspartij) blz 17 1997 2
De Kegel Joris Daensisme – Oud Hospitaal Aalst – De sociale organisaties van de Christene Volkspartij (Daenspartij) – ‘Redt & Helpt U Zelven & Elkander’ blz 17 1997 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – De aanleg van het nieuwe kerkhof in de Molenstraat circa 1900 blz 18-20 1997 2
Werelds Koen Denderhoutem – Aspecten van de kindertijd (2) (1910-1949) De kleuterschool blz 21-4 1997 2
De Loose Willy Haaltert – Borzeken zoek tijdens de Paasmis 1865, gedupeerde Lodewijk de Sadeleer blz 25-26 1997 2
Redactie Boekvoorstelling – Gezinsreconstructie Kerksken 1698 -1898 – Bewerking John Scheerlinck blz 27 1997 2
De Troyer Roger Heldergem – Generaal Le Marrois, grootgrondbezitter in Heldergem (19e eeuw) Hoe een Franse militair het landelijke Heldergem opkocht blz 4-5 1997 2
De Loose Willy Haaltert – Huwelijken staat is zeer moeilijk – Bidprentje voor trouwlustigen van onze parochie blz 6-7 1997 2
Redactie Haaltert – Restauratie van de bakoven te Gotegem blz 7 1997 2
De Loose Willy Haaltert – Kosterfamilie ‘Jooris’ te Haaltert – Amand Jooris, aangesteld in 1882, was een gewaardeerd en bedrijvig musicus en werd opgevolgd door zijn zoon Paul in 1928 blz 8-15 1997 2
De Bodt Bertha Heldergem – Er was een dorpje in Vlaanderen …….. Blz 17-18 1997 3
De Loose Willy Haaltert – Gevaarlijke en ongezonde ‘Nijverheidsgestichten’ in 1850 – Suikerfabriek, Olieslagersmolen, Kareelbakkerij, Brouwerij Blz 19-22 1997 3
Werelds Koen Denderhoutem – Aspecten van de kindertijd (3) (1910-1949) Balspelen blz 23-25 1997 3
Redactie Boekvoorstelling – Oe zegge men ’t ammel, Gilbert Redant – 2000 Groot-Haaltertse zegwijzen spreuken en spreekwoorden anders bekeken – blz 28 1997 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Opeising van paarden en karren voor transport van ‘1000 casseye steenen van Aelst naar Haeltert op den Cruyscauter’ in 1765 blz 4-6 1997 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Over kromme wegen, een upstal en de dheyssel te Denderhoutem blz 7-11 1997 3
De Loose Willy Haaltert – Diefte van een zaksken havermeel bij landbouwer Jozef Raes in 1874 blz 11 1997 4
Werelds Koen Denderhoutem – Aspecten van de kindertijd (4) (1910-1949) Ontspanning in de natuur blz 12-14 1997 4
De Loose Willy Haaltert – Kermis Haaltert, opstijging van eenen grooten luchtbal in 1892 blz 16 1997 4
Van Landuyt Omer Haaltert – Familiefoto – Priesterwijding Omer Van Landuyt in 1927 blz 17 1997 4
Redactie Tentoonstelling – Kerksken – Retro Kerksken het dorpsleven in de voorbije decennia – Fotoreportage blz 17-24 1997 4
De Vuyst Julien Denderhoutem – Plechtige inwijding van het Wetzel-orgel in 1908 blz 4-6 1997 4
De Troyer Roger Heldergem – Gemeenterekeningen 1871 – 1880 Hoeveel kregen onze gezagdragers in hun loonzakje? blz 7 1997 4
De Vuyst Julien Heldergem – Geert Coppens en Philippus Spaenhet, aangehouden wegens bedelarij in 1775 blz 8-9 1997 4
Redant Alfons Terjoden – Klasfoto – Bewaarklas in de lagere school, 1920 blz 12 1998 1
Temmerman Amandine Denderhoutem – Familiefoto – Temmerman Achiel x Ourvry Augusta – Stichelen 1922 blz 13 1998 1
Redant Gilbert Boekvoorstelling – Oe zegge men ’t ammel, Gilbert Redant – Fotoreportage blz 1-3 1998 1
Werelds Koen Denderhoutem – Aspecten van de kindertijd (5) (1910-1949) Winterspelen – Schietspelletjes blz 14-17 1998 1
De Vuyst Julien Rechtspraak – Haaltert – Boeleren met criminelen Anne-Maria De Clercq ter dood veroordeeld in 1748 blz 18 1998 1
De Loose Willy Terjoden – Naklank over de Vlaamse kermis in de socialistische ‘Voor Allen’ 22 augustus 1937 blz 19 1998 1
Redant Gilbert Haaltert – Het verhaal van de walput – Hoe verdween de ‘Werput’ (1632), een brokje epische geschiedenis van de wijk Bruul blz 5-7 1998 1
Huylebroek, Edgard Denderhoutem – Priester worden … hoe financieren ? De notaris acteert in 1683 voor Livinus Van der Haegen blz 8-10 1998 1
Redactie Daensisme – Haaltert – Edecomité – Borstbeeld Priester Daens verrijkt het Haaltertse cultuurpatrimonium blz 1 1998 2
Werelds Koen Denderhoutem – Aspecten van de kindertijd (6) (1910-1949) De feestcultuur blz 13-20 1998 2
Redactie Boekvoorstelling – Landboek van Denderhoutem, Edgard Huylebroek – Land en metingsboek 1699 blz 21 1998 2
De Troyer Roger Heldergem – Familie Buyse (1) Oorsprong blz 22-24 1998 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Verdwenen hoeve van ‘Daerachter’ van de abdij van Geraardsbergen, 1366 blz 2-4 1998 2
Herremans Ulrich Haaltert – Aanslag op de Topmolen gebouwd omstreeks 1760 op het hoogste punt van de gemeente blz 5 1998 2
De Loose Willy Haaltert – Clemens Van Hoeck – Haaltertse bisschop in Zuid-Afrika – overleden op 20 april 1976 in Pietersburg blz 6 1998 2
Verheijen Hubert WO II – Nederlandse vluchtelingen in onze regio uit Lottum – Blerick – Broekhuizenvorst – Broekhuizen – Blitterswijk – Wanssum – Geisteren – Hun verhaal blz 7-12 1998 2
Werelds Koen Denderhoutem – Aspecten van de kindertijd (7) (1910-1949) Taboes en bijgeloof blz 11-19 1998 3
Scheerlinck John Haaltert – Plaatselijke dokters in 1897 – H. Van Ongevalle, F. Van Oudenhove, E. De Troch, B. Hendrickx, R. Reynaert en L. Van Londersele blz 20 1998 3
De Troyer Roger Heldergem – Familie Buyse (2) De verschillende generaties blz 2-4 1998 3
De Loose Willy Haaltert – Aardappelveld van Jan-Baptiste Raes in Ede verwoest in 1874 Blz 4-5 1998 3
De Vuyst Julien; De Troyer Roger Denderhoutem – Marktkramers verkondigen treurig nieuws – Een afschuwelijke kindermoord (1929) blz 6-7 1998 3
Redactie Kerksken – Huis van Koster Franciscus Baeyens, vernietigd door brand in 1778 blz 8 1998 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Varia uit het Denderhoutems verleden – Poging tot fusie in 1829 blz 9-11 1998 3
De Vuyst Julien; De Troyer Roger Heldergem – Marktkramers verkondigen treurig nieuws – ‘Gruwelijke Kindermoord’ blz 12-17 1998 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Verkoop van het Kloostergoed tijdens het Frans Bewind 1795 – 1815 blz 17-20 1998 4
Hutsebaut Lydia Haaltert – St-Gorikskerk – De marteldood van de H. Laurentius door Jan Van Cleef 1616 – 1716 – Biografie van de kunstenaar blz 2-12 1998 4
Redactie Boekvoorstelling – Bijdrage tot de geschiedenis van Heldergem, Willy De Loose, William Minnaert, Geert Boelaert, EH Roger Cosyns, Peter D’Haeseleer en Marc De Moyer blz 21-22 1998 4
Scheerlinck John Haaltert – Likeurstokerij ‘De Dender – Eede’ Robert Van Liedekerke stookte Oude graanjenever Wilden Bill blz 12 1999 1
De Vuyst, Julien; De Troyer Roger Heldergem – Marktkramers verkondigen treurig nieuws – ‘Dief neergekogeld’ Blz 13-15 1999 1
Scheerlinck John Kerksken – Ruzie in de familie Van Landuyt in 1797 blz 16 1999 1
De Loose Willy Terjoden – Viering 25 jaar St-Jozefschool in 1932 blz 17 1999 1
Scheerlinck John Haaltert – Overlijdensakten van 13 Haaltenaren die sneuvelden voor Napoeleon 1807 -1813 blz 2-4 1999 1
De Vuyst Julien Kerksken – Pastoraal bezit en kerkelijke inkomsten te Kerksken einde 18e eeuw blz 5-11 1999 1
Redactie Haaltert – Merkwaardig kruisbeeld uit 1753 aan de hoeve G. Maesschalk-Coppens, hoek Bruulstraat-Muisstraat, kreeg een opknapbeurt blz 1 1999 2
Redactie Kerksken – Honderd jarige Hector Renneboogh, Aaigem ° 2 juni 1899, nr 14 in de rij van de 100-jarigen blz 18 1999 2
Redactie Kerksken – Diefstallen bij onderwijzer August Van den Steen, Emile Fermon en Gustaaf Cooreman in 1901 blz 19 1999 2
Van den Driessche Eliane Heldergem – Een wonderbare uitvinding ‘Groote Waschdemonstratie’ in zaal Madelon in 1939 blz 20 1999 2
Hoebeeck Octaaf Haaltert – Voetbalclub ‘Racing Haaltert’ 50 jaar jong – Bondige geschiedenis van de voetbalploeg blz 2-17 1999 2
De Loose Willy Haaltert – Confrerie van het H. Hart Van Jesus opgericht in 1868 door pastoor Karel Jozef Verschelden blz 12-13 1999 3
De Loose Willy Haaltert – Oprichting genootschap van het H. Hart door pastoor Karel Jozef Verschelden in 1868 blz 12-13 1999 3
De Loose Willy Denderhoutem – Het Bureau van Weldadigheid in 1821 blz 14 1999 3
De Loose Willy Heldergem – Volksvertegenwoordiger Woeste op het vaandelfeest van de Xaverianen in 1903 blz 15 1999 3
De Troyer Roger Heldergem – Brand bij Jacobus Braeckman, woonhuis en stallingen volledig vernield in 1858 blz 15 1999 3
De Loose Willy Denderhoutem – Inhuldiging grafzerk Volksvertegenwoordiger advokaat De Backer in 1905 blz 16-17 1999 3
De Troyer Roger; De Loose Willy ,HWelidlleyrgem – Aanvraag voor kareeloven, Jan Baptiste Cobbaut, landbouwer en herbergier in 1842 blz 17-18 1999 3
De Loose Willy Haaltert – Politieke perikelen met de ‘Kristen Werkliedenpartij’ tegen Baron de Sadeleer in 1946 blz 2-3 1999 3
Van Cromphaut Omer Haaltert – Dood en begraven – Klokkenluiden, doodkisten en dragers blz 4-5 1999 3
Souffriau Georges WO I – Gesneuvelden uit onze deelgemeenten begraven op militaire kerkhoven (1) – Overzicht gesneuvelden blz 6-7 1999 3
De Vuyst Julien Heldergem – Staat van het pastoreel bezit in 1787 onder pastoor Guilielmus Beijer blz 8-12 1999 3
Redactie Boekvoorstelling – Kerksken, de wereld in een dorp, Joris De Kegel en Willy De Loose – Fotoreportage blz 11-14 1999 4
De Loose Willy Haaltert – Beoordeling beleidsmensen 1836 – Burgemeester Louis de Sadeleer – Schepenen Jozef de Sadeleer, Jean Baptiste Van Londersele en secretaris Gustaaf Van Meldert blz 16 1999 4
Vinck Leen Haaltert – Wat is een Dries – Toponymische verklaring (1) – Kleine Dries – Krekeldries – Hogendries- Mottedries – Terjodendries blz 17-22 1999 4
De Vuyst Julien Kerksken – Inbraak bij winkelier M. Rottiers in 1847 blz 23 1999 4
De Troyer Roger Heldergem – Hendrickx August ingelijfd als pauselijke Zouaaf in 1867 blz 2-5 1999 4
Huylebroek Edgard Daensisme – Denderhoutem – Een ‘Woeste’ lied tegen het ‘Doozjengespuis’ blz 6 1999 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Staet van goederen te Heerelinckhoeve – Overlijden van Cornelis Cobbaert in 1761, aangifte van het bezit blz 7-15 1999 4
Redactie In Memoriam – Gilbert Redant, °Haaltert 1912 – +1999 – Mede oprichter Heemkundige Kring, onderwijzer en bezieler Vreda-cabaret blz 1 2000 1
Vinck Leen Haaltert – Wat is een Dries – Toponymische verklaring (2) – Heldergem blz 12-14 2000 1
De Troyer Roger Migratie – Heldergem – Twee Titanic-slachtoffers Gustaaf Lievens en Leo Van Den Steen blz 15-16 2000 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Groebbe-molen in de Vondelen eerste sporen in 1784 blz 17-18 2000 1
Leemans Frieda; Welleman Robert Onthullend boek over de Vlamingen aan boord van de Titanic. Twintig landgenoten verdrinken, zeven gered blz 2-3 2000 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Pastorale goederen en inkomsten van de kerk in 1787 – Pastoor Joannes Franciscus Schepens blz 4-9 2000 1
Redactie Kerksken – Verkiezingspamflet 1926, Christen en Katholiek Vlaamsch-Democratisch programma bz 19-20 2000 1
De Loose Willy Haaltert – Lied over ‘Vreselijke moord in 1910’ blz 12-13 2000 2
De Troyer Roger Heldergem – De tyfus (1) slaat toe in 1847-1857 naamlijst van de slachtoffers ‘obiit ex typho’ blz 15-17 2000 2
De Moyer Marc Haaltert – Anna-Marie De Clerck, lid van de Bende van Jan De lichte, ‘gegeselt en gebrandmaerkt met de letter V in 1748’ blz 18 2000 2
De Loose Willy; De Moyer Marc Folklore – Graan in de magische geneeskunde blz 18-19 2000 2
Redactie Dialect – Df-quiz ’10 veer Oiljterts’ blz 19 2000 2
Redactie Dialect – 09e Dialectquiz – Oiljteneir van ’t joër 2000 Marie-Rose Van Landuyt blz 19 2000 2
Minnaert William Boekvoorstelling – Kerksken en Heldergem liepen warm voor ‘De Vlamingen op de Titanic’ van auteur Dirk Musschoot blz 2-4 2000 2
De Moyer Marc Haaltert – Toponymie – Toponiemen en persoonsnamen Herenthout, Terlicht en winkelen in de Winkel blz 5-7 2000 2
Redactie Boekvoorstelling – Haaltert 2000, Mijne groeten uit Haeltert, Willy De Loose – Fototentoonstelling en Video Haaltert 2000 – Fotoreportage blz 8-11 2000 2
Verheijen Hubert Haaltert – Kunstpatrimonium werd verrijkt met een verplaatsbare elektronische beiaard (Roger D’Hondt, Hubert Verheijen blz 1 2000 3
Verheijen Hubert Haaltert – Groepsfoto – Beiaardcomité Roger D’Hondt, Hubert Verheijen – Haalterts kunstpatrimonium verrijkt blz 1 2000 3
De Loose Willy; Scheerlinck John Haaltert – Pasgeboren kind vermoord in 1762 blz 13-14 2000 3
De Loose, Willy Kerksken – Luguber spektakel, klompenmaker Josphus S. verdronken in steenput in 1824 blz 15 2000 3
De Loose Willy; Scheerlinck John Haaltert – Rode loop of rotte corsen – Buiktyphus in 1781 blz 16 2000 3
De Vuyst Julien Denderhoutem – Marktkramers verkondigen treurig nieuws – De wreede moord te Denderhoutem (1948) blz 2-3 2000 3
Redactie Kerksken – ‘In den tijd der spinnewielen’ uit het liedekensboekje van Frans Reynaert blz 4 2000 3
Redactie Kerksken – Groepsfoto – KAJ Lourdersbedevaart 1952 – Afdeling opgericht in 1936 door onderpastoor Van den Bossche blz 5 2000 3
Redactie WO I – Gesneuvelden uit onze deelgemeenten begraven op militaire kerkhoven (2) – Aanvullende lijst blz 5-6 2000 3
Redactie Haaltert – Twee van de drie kerkklokken weggehaald door de Duitse bezetter op 9 juli 1943 blz 6 2000 3
De Troyer Roger Heldergem – De tyfus (2) slaat toe in 1866 naamlijst van de slachtoffers ‘obiit ex typho’ blz 7 2000 3
De Loose Willy Haaltert – Verdienstelijk Haaltenaar Petrus Ottoy, abt abdij van ’t Park, Heverlee 1834 blz 8-11 2000 3
De Loose Willy Haaltert – Driekoningen vieren, oudst archiefstuk uit 1738 blz 11-12 2000 4
Scheerlinck John Haaltert – Perikelen in ’s Gravenkerselaar met mulder De Graeve in 1848 blz 13-14 2000 4
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Weghalen van de kerkklokken door de Duitsers in 1943 blz 15 2000 4
Redactie Haaltert – Groepsfoto – KAJ afdeling met proost E.H. Claus in 1936 blz 16 2000 4
De Troyer Roger Heldergem – Aanstelling pastoor Isidoor Temmerman op 8 juli 1907 – Overleed onverwachts op 8 mei 1908 blz 17 2000 4
De Loose Willy Heldergem – Uit het archief van familie Buysse (1768) blz 18 2000 4
Redactie Boekvoorstelling – Inhoud tijdschrift HK 1981-2000 blz 2-10 2000 4
De Loose Willy Haaltert – Historiek herberg Ter Groene Poorte gebouwd door familie Arents blz 10-12 2001 1
Herreman Jef Familiekunde – De bronnen van de familiekunde – Parochieregisters, kerkarchieven, stadsarchieven, landboeken, leenboeken en kadaster blz 13-24 2001 1
De Kegel Joris Tentoonstelling – Stap mee op het zinkend schip, tentoonstelling Vlamingen op de Titanic blz 2 2001 1
Redactie Migratie – Titanic – Stap mee op het zinkend schip – Tentoonstelling Kunsthal De Sint-Pietersabdij blz 2 2001 1
Redactie Familiekunde – Lijst beschikbare werken familiekunde te raadplegen in het documentatiecentrum blz 22-24 2001 1
De Loose Willy Haaltert – Franse bezetting 1803 – Haaltenaren contra hun burgemeester Adriaan Ruyssinck blz 3-6 2001 1
De Loose Willy Daensisme – Denderhoutem – Overlijden Volksvertegenwoordiger Advocaat De Backer 25 mei 1904 blz 6-7 2001 1
De Troyer Roger Heldergem – Doodsklokken luiden, nieuwe maatregelen in 1852, vijf mogelijkheden of ‘classen van luiden’ blz 8 2001 1
De Troyer Roger Heldergem – Processieweg H. Geraadus Kapel gebouwd in 1839 door drie wezen Judocus, Petrus en Rosa Schouppe verdwenen in 1975 blz 9 2001 1
De Loose Willy; De Troyer Roger Haaltert – Uit een notaboekje 1822-1830 plaatselijk nieuws uit het schriftje van de toenmalig secretaris blz 23-24 2001 2
De Loose Willy Kerksken – Mislukte overval in de Hollestraat bij Sofie De Sadeleer, echtgenote van Désiré Wellekens. Ze belandt in de mestpoel blz 24 2001 2
De Loose Willy Kerksken – Proces Armenbestuur 1893 tegen Franciscus De Graeve, mulder te Haaltert wegens weigering graanrente van 10 fr te betalen blz 24-25 2001 2
De Troyer Roger Heldergem – De Noose Livinus wordt benoemd tot stoelenzetter in de Kerk – 1839 invoering nieuwreglement blz 24-25 2001 2
De Loose Willy Haaltert – Pastoor Jan Jozef Van Keerbergen beloond in 1808 door kerkmeesters voor zijn apostolaatswerk blz 25 2001 2
Minnaert William; De Troyer Roger Heldergem – Bijnamen (1) Inleiding en verklaring blz 2-5 2001 2
De Loose Willy Haaltert – Smeekbede aan de Koning der Nederlanden 1820, kerkfabriek wil teruggave genationaliseerde kerkgoederen onder Napoleon blz 26 2001 2
Redactie Boekvoorstelling – Beiaardvereniging van Haaltert – Sint-Gorik CD-rom met geschiedkundige gegevens over beiaard, orgel, kerkschatten en beiaardvereniging blz 27 2001 2
Van Cromphaut Marcel Haaltert – Nog over ‘De Patronaasj’ Herberg Ter Groene Poorte blz 27 2001 2
De Schutter Marie-Rose Haaltert-familiefoto – Van Impe Remy x Arijs Clementine – Mussenzele 1925 blz 28 2001 2
De Troyer Roger Haaltert – Pauselijke zouaven 1860 – Restiau Petrus-Joannes , Van de Perre Jan-Baptist, Brack Joannes-Baptist, Verhaegen Petrus blz 6-7 2001 2
De Troyer Roger Kerksken – Pauselijke zouaven, Van der Haegen Franciscus bood zich aan in Rome in 1865 en ontving het erekruis ‘Fideo e Virtute’ blz 6-7 2001 2
Mertens Dries Rechtspraak – Criminaliteit in het Land van Aalst in de 18de eeuw (1) Inleiding Situatieschets blz 8-21 2001 2
Van Cromphaut Omer Dialect – 10e Dialectquiz – Oiljteneir van ’t joër 2001 William Van Cromphaut blz 1 2001 3
Redactie Kerksken – Groepsfoto – ‘Kerksken op Zwier’ Toneelkring ‘Kunst en Vermaak’, 1950 blz 17 2001 3
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Inwijding gerestaureerde Sint-Amanduskerk op zondag 17 september 1901 door E.H. Van De Puttte pastoor der parochie blz 18-20 2001 3
Minnaert William; De Troyer Roger Heldergem – Bijnamen (2) Afleidingen Naam – Voornaam – Moedernaam – Beroep blz 21-30 2001 3
Mertens Dries Rechtspraak – Criminaliteit in het Land van Aalst in de 18de eeuw (2) Diefstal – Stroperij – Brandstichting – Benden blz 2-16 2001 3
Redactie Heldergem – Nostalgisch bekeken door Roger De Troyer blz 31 2001 3
Redactie Boekvoorstelling – Denderhoutem door de eeuwen heen, Edgard Huylebroek – Geschiedenis van Denderhoutem in woord en beeld blz 32 2001 3
De Moyer Marc Haaltert – ‘Het Land van Rotslaer’ speelbal in adellijke handen 1046 – 1662 – Stamboom en geschiedenis blz 13-25 2001 4
Redactie Boekvoorstelling – Denderhoutem door de eeuwen heen, Edgard Huylebroek – Voorstelling 26 oktober 2001 – Verslag en fotoreportage blz 20 + 28 2001 4
Minnaert William; De Troyer Roger Heldergem – Bijnamen (3) Diernamen – Plaatsnamen – Eigenschappen blz 2-12 2001 4
De Loose Willy Haaltert – Verpachten van kerkstoelen toegewezen aan Francis Verlé 1825 blz 26-31 2001 4
De Punt Johan Haaltert – Land en Leven, Gotegem blz 27 2001 4
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Seizoenarbeiders naar het Franse Poix dép. Somme 1941 blz 31 2001 4
Van Keymeulen Julia Kerksken – Groepsfoto – Seizoenarbeiders steenbakkerij in Noord-Frankrijk, 1922 blz 31 2001 4
Redactie Haaltert – Groepsfoto – VTB-VAB afdeling, voorzitter Eugeen De Meyer 1935 blz 32 2001 4
De Vuyst Julien WO I – Haaltert – Sprokkelingen uit ‘den Grooten Oorlog’ te Haaltert – Inzamelingen – Terugkeer gevierd blz 15-18 2002 1
Van Schandevijl Bert Denderhoutem – Familiefoto – Vonck Franciscus x De Cock Prudence, 1890 – Bouwden de Kapel H. Antonius van Padua in 1899 – Een Atomse anekdote blz 18 2002 1
Van Cauwenbergh Willy Haaltert – Groepsfoto – Zondagse fietsuitstap 1920, drie Haaltertse vrienden Alexis Van Cauwenbergh, Leon Van Impe en Clement Ruyssinck blz 19 2002 1
Scheerlinck Maurice Kerksken – Groepsfoto – Humoristisch tafereel ‘outj den Beirg’, 1950 blz 20 2002 1
Welleman Robert Haaltert – Groepsfoto – Vakschool Aalst – Oud-leerlingen 1935 ‘Allen voor Allen’ met voorzitter Cyriel Van Landuyt blz 20 2002 1
De Troyer Roger Heldergem – Vaandelfeest van de Xaverianen, een echt Vlaams, godsdienstig en vaderlands feest 1903 blz 21 2002 1
Mertens Dries Rechtspraak – Criminaliteit in het Land van Aalst in de 18de eeuw (3) Overtredingen van politiereglementen blz 2-14 2002 1
Redactie Haaltert – Orgel Sint-Gorikskerk hersteld en ingespeeld door organist Bart Eeckhout (1877-2002) blz 22 2002 1
De Gelas Herman Denderhoutem – Lebeke – Slachtoffers cholera in 1844-1866 – Namenlijst blz 23-24 2002 1
De Troyer Roger Heldergem – Nieuws uit de registers van uitgaande brieven (1833-1858) – Inbraken, brand, geweldadige dood en PV tegen ganzen blz 24 2002 1
Minnaert Willam Heldergem – Bijnamen (3) Aanvullingen van Sis-ezel tot Boentjes Jef blz 25-28 2002 1
Redactie Dialect – 11e Dialectquiz – Oiljteneir van ’t joër 2002 Lieve Redant blz 1 2002 2
Redant Irène Denderhoutem – Groepsfoto – Bond der Kroostrijke Gezinnen – Vlaggenfeest 1949 blz 10 2002 2
De Luyck Bernadette Terjoden – Dries Clerkes Hof, bijdrage tot de geschiedenis van de familie De Clercq vanaf einde 17de eeuw blz 11-12 2002 2
De Troyer Roger Heldergem – Xaverianen – Broederschap van Sint Franciscus Xaverius opgericht op 6 februari 1902, spontane inschrijving van 2018 parochianen blz 13 2002 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Herlinkhove 1796 – ‘Tabelle inhoudende de naemen, ouderdom, staet, ofte professie der inwoonders van de commune Heerlinckhove’ blz 14-18 2002 2
De Bodt Bertha Heldergem – Aardbeving 1938, getuigenis van Bertha De Winne blz 18 2002 2
Van Cromphaut Omer Kerksken – Verkiezingen 1921, naamlijst van de onbeantwoorde oproepingsbrieven blz 19-20 2002 2
Van Cromphaut Omer Kerksken – Nalatenschap 1869 – Dominicus Van den Brouck, zoon van ‘Wever Burgemeester’ Benedictus, 1864-1866 blz 21-22 2002 2
De Troyer Roger Heldergem – Bijnamen (4) Aanvulling Bertenze René blz 22 2002 2
Redactie Haaltert – Sint-Jozefkapel op Bruulplein – Open brief aan alle Haaltenaren 1903 blz 23 2002 2
Bael Marie-Louise Haaltert – Groepsfoto – Hoedensymfonie – Haaltertse vriendinnen op hun paasbest blz 24 2002 2
Mertens Dries Rechtspraak – Criminaliteit in het Land van Aalst in de 18de eeuw (4) Seksuele Misdrijven blz 2-9 2002 2
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Sfeerbeelden Donkerstraat, restauratie kapelletje H. Antonius, opgericht in 1945 door Victor De Pril blz 1-2 2002 3
Van Cromphaut Omer Kerksken – Huurcontract Virginie De Graeve, weduwe Burgemeester Benoit Van den Broeck, 1869 blz 20 2002 3
De Troyer Roger WO II – Heldergem – In beslagname door de Duitsers van Klok Barbara uit de kerktoren in 1943 blz 21 2002 3
Herreman Jef De Schepenbrief van Boechoute (1249) – Oudste in het Nederlands opgesteld officieel document blz 22-33 2002 3
Mertens Dries Rechtspraak – Criminaliteit in het Land van Aalst in de 18de eeuw (5) Religieuze Misdrijven – Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit blz 3-19 2002 3
Roelandt Omer Haaltert – Historiek van ‘Het Stampkot – Olie- paardenstampmolen ‘ 1772 – Hoek Stationsstraat Diepeweg blz 34-35 2002 3
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Bloemenhulde met 50 meisjes in de parochiekerk, georkestreerd door onderpastoor Claus 1945 blz 36 2002 3
Redactie Denderhoutem – Groepsfoto – Steenbakkers – pressers 1922 blz 13 2002 4
Pots Luc Denderhoutem – Klasfoto – Meisjesschool 1929 – geboortejaar 1919 blz 13 2002 4
Redactie Terjoden – Georges Souffreau graaft in het verleden van Woubrechtegem blz 14 2002 4
De Troyer Roger Heldergem – Koreaan van Heldergem (1) Frans Impens, vrijwillger in de Koreaanse oorlog (1951 – 1952) Brieven van het front blz 15-19 2002 4
De Loose Willy Haaltert – Alfons Frans De Schepper (1898-1971) Broeder Denis, Vicaris-Generaal in Rome van de Broeders van de Christelijke Scholen blz 20-21 2002 4
Mertens Dries Rechtspraak – Criminaliteit in het Land van Aalst in de 18de eeuw (6) De bestraffingen blz 2-12 2002 4
Redactie Kerksken – Groepsfoto – KAV pastoor Michiels samen met stichters, 1951 blz 22 2002 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Priester Gustaaf Lercangée, Denderhoutem °1865 – Rupelmonde +1935, zijn levensverhaal blz 23-24 2002 4
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Bond van Gepensioneerden – Jubilarissen 1976 blz 13 2003 1
Redactie Kerksken – Overlijden op 8 december 1852, Constant Van Lul. ‘Het wonderkind van Kerkxken’ horlogiemaker en uitvinder blz 14 2003 1
De Troyer Roger Heldergem – Koreaan van Heldergem (2) Frans Impens, vrijwillger in de Koreaanse oorlog (1951 – 1952) Brieven van het front blz 15-17 2003 1
Redactie In Memoriam – Eugeen De Meyer, °Haaltert 15 juli 1914 – +Oudenaarde 26 nov. 2002 – Vader van Minister Wivina De Meester-De Meyer blz 18 2003 1
Van Cromphaut Omer Kerksken – Textielfabrikant Van Den Brouck dagvaardigt een slechte betaler in Zwitserland 1900 blz 18-19 2003 1
Redactie Folkore – Heisa omtrent doodsprentjes – ‘sjacheraars’ aangeklaagd blz 19 2003 1
Coppens Frans Folkore – Hoe men vroeger genas – Gewijd water en beewegen voor – Het Vuur – De Seskes – De Vloed – Werten – Buikpijn blz 20-21 2003 1
Mertens Dries Rechtspraak – Criminaliteit in het land van Aalst in de 18de eeuw (7) Verzwarende omstandigheden – Verzachtende omstandigheden blz 2-12 2003 1
De Schepper Adrienne Haaltert – Familiefoto – Diamanten kloosterjubileum Emma De Schepper – Moeder Aloysia blz 21-22 2003 1
Pots Luc Denderhoutem – Groepsfoto – Kantwerksters Dries 1925 blz 22 2003 1
Pots Luc Denderhoutem – Groepsfoto – ‘Congregatie van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen’ in Lourdes 1920 blz 22 2003 1
Pots Luc Denderhoutem – Groepsfoto – Voetbalclub Verbroedering seizoen 1954-55 blz 23 2003 1
De Troyer Roger Heldergem – Groepsfoto – Inhuldiging burgemeester Aimé Van Cauter in 1947 blz 23 2003 1
Pots Luc Denderhoutem – Groepsfoto – Voetbalclub Verbroedering 1954-55 blz 23 2003 1
Pots Luc Denderhoutem – Groepsfoto – Voetbalclub Verbroedering 3de Provinciale 1952 blz 23 2003 1
Redactie Familiekunde – De eerste stappen in de familiekunde – Je zou voor minder ‘de pijp aan Maarten’ geven blz 24 2003 1
De Vuyst Julien Haaltert – Afscheid van burgemeester Lodewijk De Saedeleer Haaltert °1798 – +1858 – Hij ging als welgestelde vrijgezel door het leven blz 11-12 2003 2
Pots Luc Denderhoutem – Groepsfoto – VKBJ Vrouwelijke Katholieke Burgerjeugd ‘de witte moesjen’ 1939 blz 13 2003 2
De Graeve Kim Haaltert – ‘Arm Vlaanderen!’ De crisis van de jaren 1840 – Industriele en economische activiteiten in Haaltert in cijfers blz 14-23 2003 2
Mertens Dries Rechtspraak – Criminaliteit in het land van Aalst in de 18de eeuw (8) Misdrijven in de stad en op het platteland blz 2-10 2003 2
De Kegel Joris Migratie – Kerksken – Naar Canada in 1948, familie Robert De Leeneer – Maria Renneboog, maar Kerksken niet vergeten! blz 24-26 2003 2
Redactie Dialect – 12e Dialectquiz – Oiljteneir van ’t joër 2003 Dorien Muylaert blz 26 2003 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Een nieuwjaarsbrief daterend 1 januarius 1834 – Familie Geeroms blz 28 2003 2
Redactie Haaltert – Groepsfoto – KAV en KWB in Lourders met E H. Moortgat 1953 blz 10-11 2003 3
De Brouwer Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Haaltert 1697 – Vechtersfamilie Pieter D’haese en zijn vrouw Pieternelle, evenals Pauwel, Pieter en Frans, hun zonen, allen in de gevangenis blz 12 2003 3
Scheerlinck John Haaltert – Anna-Marie De Clercq, geboren te Haaltert op 5 juni 1727, lid van de bende van Jan De Lichte veroordeeld in 1748 blz 13-14 2003 3
Sonck Hans Denderhoutem – Cecilia-feest 1932 – Twee fanfares, de Daensistische ‘Groeien en Bloeien’ en de Katholieke ‘Moed en Volharding’ blz 15 2003 3
Roelandt Omer Haaltert – Zonder beenhouwers! – Overzicht slagers in vorige eeuw blz 16-17 2003 3
De Troyer Roger Heldergem – Was Heldergem onveilig 100 jaar geleden? -Brandstichting in 1874 – Moord in 1910 en 1916 blz 17-18 2003 3
De Loose Willy Boekvoorstelling – Familieboek I – 150 Haaltertse gezinnen in de kijker, Willy De Loose – Unieke gezinsfoto met kwartierstaat – Overzicht behandelde families blz 19-20 2003 3
De Kegel Joris Kerksken – Groepsfoto – Verenigde beenhouwers van Kerksken 1941 – Rantsoenering en ravitaillering blz 21-22 2003 3
De Loose Willy Haaltert – Notarisakte Jan Antoon Arents 1863 – Minutieuze beschrijving nalatenschap van vrouwe Nathalie DP blz 23-24 2003 3
Mertens Dries Rechtspraak – Criminaliteit in het land van Aalst in de 18de eeuw (9) Autochtoon of allochtoon – Criminaliteitsindex blz 2-9 2003 3
Redactie Denderhoutem – Groepsfoto – Pater Jozef Goubert, missionaris in Ranchi Indië blz 9 2003 3
De Loose Willy Haaltert – Steenbakkerij Egide Van den Steen, ’s Gravenkerselaar aanvraag toelating 1837 blz 11 2003 4
Baetens Marcel Kerksken – Waar ik mijn kindertijd beleefde. Mijn vriend met de ‘Ezelshoek’ als centrum van ‘Meürtgattens’ tot aan ”t Zougsken’2 blz 12-16 2003 4
Redactie Denderhoutem – Groepsfoto – Inhuldiging vlag Vrijwillige Bloedgevers 1965 blz 17 2003 4
Redactie Denderhoutem – Groepsfoto – Voetbalclub Verbroedering Denderhoutem Scholierenploeg 1955-1956 blz 18 2003 4
De Troyer Roger Heldergem – Brand bij landbouwer Karel Goossens wijk Driesch, 1862 blz 19 2003 4
De Troyer Roger Heldergem – Hevig onweer en rukwinden, scheuren in de kerk in aanbouw 1861 blz 19 2003 4
De Loose Willy Haaltert – Smeekbede aan burgemeester Gustaaf Van Meldert 1870 van werkloze Jozef DS blz 2-3 2003 4
Mertens Dries Rechtspraak – Criminaliteit in het land van Aalst in de 18de eeuw (10) Criminaliteitsindex – Besluit blz 2-8 2003 4
De Troyer Roger Heldergem – Groepsfoto – Bezoek aan de brouwerij Roman met bierhandelaar Kamiel Vermassen 1960 blz 4 2003 4
De Vuyst Julien Haaltert – Pastorele goederen en inkomsten van de kerk 1787 – Pastoor Jan Jozef Van Keerbergen (1751-1808) blz 5-7 2003 4
De Kegel Joris Daensisme – Daensisten in Denderhoutem en Kerksken blz 8-12 2003 4
De Schrijver Freddy Terjoden – Gustaaf Van Cromphout °22 maart 1938, professor aan de Northern Illinois University (USA) – Levensloop blz 13 2004 1
Redactie Boekvoorstelling – Familieboek I – 150 Haaltertse gezinnen in de kijker, Willy De Loose – Voorstelling 12 december 2003 – Verslag en fotoreportage blz 14-15 2004 1
Redactie Boekvoorstelling – Gezinsreconstructie Denderhoutem 1480 -1907 – Bewerking René De Paepe – Voorstelling Zondag 18 april 2004 Erfgoeddag Open-archiefdag blz 14-15 2004 1
Molin Lisette Haaltert – Groepsfoto – Vredesstoet – Wijk Bruul, 13 mei 1945 blz 16-17 2004 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Ferdinand De Waele, kannonier op transport ‘de Honinbij’ – Overleed in 1860 in de Javaanse stad Buitenzorg blz 18 2004 1
De Kegel Joris Kerksken – Groepsfoto – Sint Martinusheem 1963, vrijwilligers bouw – Verhaal van soepkot tot Sint-Martinusheem blz 19-20 2004 1
Redactie Haaltert – ’t Stond in de krant ‘De Vlaming’ van 7 februari 1926 blz 21 2004 1
Van Impe Frans Haaltert – Luisterrijke Avondfeesten Toneelkring ‘Vrije Vogels Eeckent’ 1928 blz 22 2004 1
De Loose Willy Haaltert – De Kerk en het ontspanningsleven in de 18de eeuw – De ondertrouw – Trouw – Bruiloftfeest – Kinderfeest – Uitvaart – Herbergbezoek – Ontspanning blz 2-4 2004 1
Pots Luc Denderhoutem – Groepsfoto – Pressers van den Dries 1930 blz 4 2004 1
De Troyer Roger Heldergem – Familie De Swaef – 9 generaties na stamvader Vincent geboren omstreeks 1550 – Hij was meier (burgemeester) blz 5-12 2004 1
Haegemans Willy Heldergem – Figuren van bij ons,Theofiel Andries ‘Fieleken Dusmeulen’ blz 12-13 2004 2
Haegemans Willy Heldergem – Groepsfoto – Aan de dorsmolen met Fieleken 1947 blz 13 2004 2
De Loose Willy Kerksken – Landlede – Vergeten oord!, protestlied ’t is een schande’- blz 14 2004 2
De Loose Willy Haaltert – 19de eeuwse Steenbakkerijen – Dominicus de Sadeleer – Jan Baptist De Graeve blz 16-17 2004 2
De Kegel Joris Kerksken – Sint-Martinusheem Quo Vadis?, Herstellingswerken 2004, nog een mooie toekomst blz 17 2004 2
De Loose Willy Haaltert – Groepsfoto – Bedevaart naar Lourdes met pastoor Van Mijnsbrugge en schoolhoofd René De Smet 1928 blz 18 2004 2
Redactie Haaltert – Erfgoeddag 2004 – Fotoreportage blz 19 2004 2
Basten Herman Dialect – 13e Dialectquiz – Oiljteneir van ’t joër 2004 Linda Derijck blz 20 2004 2
De Kegel Joris Daensisme – Denderhoutem – Lebeke – Inhuldiging borstbeeld Advocaat Aloïs De Backer 2004 – Levensverhaal en fotoreportage blz 2-10 2004 2
Temmerman Amandine Terjoden – Familiefoto – Temmerman Jozef x De Schrijver Helena – Zwarthaar – 1923 blz 10 2004 3
De Troyer Roger Heldergem – Een merkwaardig doodsprentje, Joannes Franciscus Van Londersele, soldaat van Napoleon 1861 blz 11 2004 3
De Luyck Bernadette Terjoden – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Hunninck Rufin, 1932 blz 12 2004 3
De Rijck Albert Kerksken – Landlede – Viering 100 jaar kapel O.L. Vrouw van Lourdes, gebouwd in 1904 door familie Jan Baptist De Rijck – Joanna Van Lul uit dankbaarheid voor genezing blz 13-14 2004 3
Looze Paulette Haaltert – Familiefoto – Vijf nichtjes Mally – Van den Berghe 1927 blz 15 2004 3
De Loose Willy Denderhoutem – Inhaling van den nieuwen herder – Pastoor Constantinus Pauwels 1911 blz 16 2004 3
Musschoot Dirk WO II – Kerksken – Bevrijding Robert Welleman vertelt zijn verhaal, hij was in 1944-1945 overal waar er iets te beleven viel blz 17-24 2004 3
De Loose Willy Haaltert – Eeuwfeesten en kermisfeesten 1930 – Honderdsten verjaardag van ’s lands onafhankelijkheid blz 2-3 2004 3
De Loose Willy Haaltert – Gemeente Haeltert – Kermis 1923 – ‘Programma der Feestelijkheden’ – Opstijging van eenen Luchtbal blz 4 2004 3
De Vuyst Julien Kerksken – Zangvereniging ‘De Roozen Onzer Lente’ wint op zondag 9 juli 1854 in Moorsel de eerste prijs blz 5 2004 3
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (01) Inleiding – Begin en einde – Leven en dood blz 6-9 2004 3
De Troyer Roger Heldergem – Klasfoto – Meisjesschool Juffrouw Van den Bruelle Iréne, 3e en 4e studiejaar 1946 blz 10 2004 4
De Vuyst Julien Kerksken – Genootschap van de H. Vincentius a Paulo zorgt voor solidariteit in 1854 blz 11 2004 4
De Loose Willy Haaltert – Stichting ‘Comiteit tot bevordering van de Volksontwikkeling’ in ‘Den Katholieken Volkskring’ 1930 blz 12 2004 4
De Loose Willy Haaltert – Orde in de parochiekerk ‘Zitten der beijde geslagten in de kercke’ in 1843 blz 13 2004 4
De Pauw Noël Kerksken – Mijn vader Champetter, Jozef De Pauw, zoon van Sooi den dekker – Als loteling verkocht hij zijn vrijstelling aan de zoon van baron de Saedeleer blz 14-15 2004 4
Van Cauwenberghe Christianne Haaltert – Groepsfoto – Sint-Lutgardusheem, Bruulstraat zondagsontspanning 1952 blz 16 2004 4
De Moyer Marc Haaltert – Oorsprong en verklaring van plaatselijke toponiemen blz 2-5 2004 4
Redactie Haaltert – Geslaagde restauratie – Kapel St Jozef op het Bruulplein – Cyriel De Schutter, voorzitter van het buurtcomité, ontvangt de oorkonde blz 5 2004 4
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (02) Betalen – duur – waardeloos – Arm en rijk blz 6-7 2004 4
Dierickx Fons Moorsel – Het waterkasteel van Moorsel – opgericht 1521 -1526 door toenmalige abt van Affligem – Gerestaureerd door de Familie Michiels uit Kerksken blz 8-9 2004 4
Redactie Haaltert – Cultuurprijs 2004 – Toegekend aan voorzitter Heenkundige Kring Willy De Loose – Fotoreportage blz 1-2 2005 1
De Kegel Joris WO II – Kerksken Groepsfoto – Afscheidfeest Engelse soldaten met inwoners van Kerksken blz 12-13 2005 1
De Loose Willy Haaltert – Klokkenhistorie -De Kerkfabriek besliste in 1827 tot het gieten van twee nieuwe klokken en invoering prijzen per klasse van luiden blz 18-19 2005 1
De Loose Willy Haaltert – Harmoniën en fanfaren eind 19de eeuw – Liberale ‘De Vrede – Daenisitische ‘Verenigde Vrienden’ – Katholieke ‘De Jonge Kunstminnaars’ blz 20-21 2005 1
Redactie Boekvoorstelling – De zaak Daens, Prof. Frans-Jos Verdoodt i.s.m. Davidsfonds blz 21 2005 1
De Vuyst Julien Haaltert – Twee spoorwegrampen – 1880 treinbostsing – 1925 ongeval overweg Ninovestraat met twee doden blz 22-23 2005 1
Van den Driessche Rosa Heldergem – Klasfoto – Meisjesschool Zuster Benone, 1e studiejaar 1939 blz 23 2005 1
De Loose Willy Haaltert – Vlasmis – sedert 1160 aanroeping Heilige Laurentius tegen ‘den brand’, een gevreesde ziekte bij de vlasteelt en tegen huiduitslag bij mensen blz 24 2005 1
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (03) Durven – niet durven – bang zijn blz 3-4 2005 1
De Luyck Bernadette Terjoden – Boerenwijsheid voor kalveren, veulens en paarden – Eertijds hadden de boeren geen veearts nodig om hun dieren te helpen blz 4 2005 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Belastingen onder Napoleon 1797 – ‘Garde -champêtre’ Philippus Scheerlinck bijgestaan door vijf ‘Repartiteurs’, inners van belastingen blz 5 2005 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Parochieleven – Aanvullingen van geestelijken na het verschijnen van het boek ‘Denderhoutem, de Sint- Amandusparochie, vroeger en nu’. blz 6-7 2005 1
Souffriau Georges Denderhoutem – Joannes Backaert, soldaat van Napoleon en gekazerneerd in de Elzas, schrijft in 1804 een brief naar huis blz 7 2005 1
De Kegel Joris WO II – Kerksken – Haaltert – Omarmt zijn bevrijders – Verhalen van dorpsgenoten 1944-1945 (1) Bezoek Montgomery blz 8-17 2005 1
De Troyer Roger Heldergem – Groepsfoto – Fransmans uit Heldergem en Kerksken vieren feest 14 juli (19??) blz 12 2005 2
Van den Driessche Robert Heldergem – Fransmans dorp (2) – Verhaal Robert Van den Driessche bietencampagne in Frankrijk 1941-1942 blz 16-18 2005 2
De Rijck Albert WO II – Kerksken – Mei 1940, onze strategische vlucht-op-bevel naar Frankrijk, Albert De Rijck, Albert Eeman, Florent Boonen en Georges Welleman blz 18-20 2005 2
De Kegel Joris WO II – Kerksken – Haaltert – Omarmt zijn bevrijders – Verhalen van dorpsgenoten 1944-1945 (2) The Royal Scots Fusiliers blz 21-24 2005 2
De Kegel Joris Kerksken – Groepsfoto – Bruidspaar Georges Payne x Esther Van Den Driessche – 25 mei 1946 blz 23 2005 2
De Vuyst Julien Denderhoutem – Vreugdestoeten voor de pastoors Constant (Denderhoutem) en Ernest Pauwels (Kerksken) blz 24 2005 2
Verheijen Hubert Haaltert – De beiaard viert 50 jaar bestaan in 2005 – Oorsprong – 1955 inauguratie beiaard door pastoor Buckens, zijn levensdroom – 1994 stichting beiaardvereniging blz 2-6 2005 2
Verheijen Hubert Haaltert – Groepsfoto – Beiaardcomité 2005 – Fotoreportage blz 5-6 2005 2
Van Cromphaut Omer Haaltert – Hofstede ‘Te Pelemans’ – Jocabus Peerlinck x Berlindus Van den Steen huwden op 21 september 1803 en vestigden zich op de boerderij in Eekent blz 7-8 2005 2
De Troyer Roger Heldergem – Fransmans dorp (1) – Verhalen van Nestor De Troyer, Robert Van Snick, Petrus Souffriau, Maurice Vijverman, Felix Andries, Joris Verbeken blz 9-17 2005 2
De Troyer Roger WO I – WO II – Gesneuvelde soldaten te Denderhoutem, Haaltert, Heldergem, Kerksken en Terjoden blz 1-121 2005 3
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (04) Eten en Drinken blz 11-12 2005 4
De Vuyst Julien Terjoden – Honderd jaar parochie Terjoden, eeuwfeest 1906-2006 in de parochieschool blz 13-14 2005 4
De Troyer Roger Heldergem – Groepsfoto – ‘Congregatie der kinderen van Maria’ met E.H. Laurent Sapeur aan het graf van het heilig paterken Valentius Paquay Hasselt 1948 blz 15 2005 4

De Paepe René

Denderhoutem – Charles Roelandt emigreerde op 27 jarige leeftijd in 1862 naar Amerika blz 16 2005 4
Redactie Haaltert – Groepsfoto – KAJ en VKAJ naar Lourdes met proost L. Bosteels 1952 blz 17 2005 4
Redactie Heldergem – Inhuldiging beeld ‘De Seizoenarbeider’ van kunstenaar Herman De Somer – Geschonken door burgemeester Valentine Tas – Fotoreportage blz 2-3 2005 4
De Vuyst Julien Kerksken – Pastoor Henry Arents, zieleherder van 29 juli 1933 tot zijn overlijden op 5 oktober 1940, was geboren in Aalst op 19 april 1874 blz 4-6 2005 4
Versavel Staf Meulebeke – Sint-Amanduskerk – Merkwaardig Grafschrift- ‘ Joannes Cosman overleden 1749 – 109 jaar oud – 28 kinderen en laatste geboren toen hij 90 jaar was’ blz 6 2005 4
Pots Luc Denderhoutem – Pestkapel – Kapel O.L.V van Zeven Smarten uit 1595 – Hersteld en heropend 15 september 2005 blz 7 2005 4
Redactie Haaltert – Kerkskenhoek herbouw Kapel H. Coleta 2005 door familie Luc Roelandt – Gebouwd in 1905 door kanthandelaar Camildis De Loose, Willy blz 7 2005 4
Pots luc Denderhoutem – Nieuw liedeken ‘Jaarmerkt van Denderhautem’ tekst Pée Roeland blz 8 2005 4
Redactie Folkore – Op 31 oktober kwamen de doden tot leven in Halloween – Oorsprong Keltisch en oud gebruik van de Christenen blz 9 2005 4
Redactie Folkore – Grasduinen in de Volkskundigen kalender (1) – Kerstdag – Nieuwjaar blz 9-10 2005 4
Andries Georgette Heldergem – Klasfoto – Meisjesschool Zuster Leandra, 5e en 6e studiejaar 1934 blz 10 2006 1
De Kegel Joris Kerksken – Groepsfoto – VKAJ met proost E.H. Van den Bossche, 1943 blz 10 2006 1
Redactie In Memoriam – Robert Lievens, °1922 – +2005 – Voorzitter Heemkundige Kring Was een van de eerste genealogen en publiceerde talrijke werken blz 11 2006 1
Redactie In Memoriam – Gustaaf Van Cromphaut, 2005 – ‘Staafken van Berken de velomaker’ Professor aan de Nothern Illinois University blz 11 2006 1
De Kegel Joris WO II – Kerksken – Haaltert – Omarmt zijn bevrijders – Verhalen van dorpsgenoten 1944-1945 (3) Inkwartiering 5de Batalion The King Scottish Borderers blz 12-18 2006 1
De Loose Willy Haaltert – Remplacementen bij de loting ingevoerd in 1799 – Nominatief overzicht van 18 remplacementsakten vóór 1909 blz 19-26 2006 1
De Vuyst Julien Haaltert – Bijdrage tot de geschiedenis van het parochiaal leven in Denderhoutem, Haaltert en Kerksken blz 2-5 2006 1
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Foire Internationale in Brussel 3 vriendinnen Maria Roelandt, Emilie De Winne en Marie Allemant 1938 blz 27 2006 1
De Meyer Jules WO I – Terjoden – Familiefoto – Vier broers De Meyer in de ‘Groote Oorlog’ blz 28 2006 1
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (05) Fier en slordig -Gemakkelijk en moeilijk blz 6-8 2006 1
De Grave Willy Haaltert – Familiefoto – De Deyn Amandus x Herreman Maria, slagerswinkel Hoogstraat (1925) blz 8 2006 1
Redactie Folkore – Grasduinen in de Volkskundigen kalender (2) – April – Grasmaand – Verzenderkesdag blz 9 2006 1
Coppens Maria Haaltert – Groepsfoto – KAV – KWB Lourdesbedevaart 1954 blz 10-11 2006 2
Coppens Maria Kerksken – Groepsfoto – KAV – KWB Lourdesbedevaart 1954 blz 10-11 2006 2
Redactie Denderhoutem – Moord op veldwachter Amand De Schepper op 10 november 1863 blz 12 2006 2
Redactie Haaltert – Baldadigheden in het kapelletje van de H. Gaugericus splistsing Muisstraat-Dreef (1907) blz 12 2006 2
Van Cromphaut Omer Dialect – 15e Dialectquiz – Oiljteneir van ’t joër 2006 Joris Redant – Fotoreportage blz 13-14 2006 2
De Kegel Joris Kerksken – Kerkskenaren in Congo – Irene Gees, zuster Marie-Simonne, 28 jaar missiewerk – Paracommando Alfons De Waegeneer sneuvelde in Congo (1964) blz 15-22 2006 2
Van Impe Louis Haaltert – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Van Hove Georges, 1930 – Leerlingen geboortejaar 1920-21 blz 23 2006 2
De Leu Ulrik Terjoden – Mijmeringen, het dorp van toen – School – Onderwijzers – Winkels – Cafés en dorpsfiguren blz 2-3 2006 2
Loy Walter Folkore – Schrijfboek – de Zaaier – Zaaien om te oogsten blz 24 2006 2
De Loose Willy WO I – Haaltert – Opeisingen bevoorrading Duitse bezettingsleger – Bevelschrift voor levering op 23 januari 1915 blz 4-5 2006 2
Minnaert William Heldergem – Romanie Breynaert, 105 jaar in blakende gezondheidn vertelt in 2006 haar levensverhaal blz 6-7 2006 2
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (06) Geluk en ongeluk – Goed en slecht – Slim en dom blz 8-9 2006 2
De Troyer Roger Heldergem – Fransmans dorp (3) – Verhaal Florent Van de Velde, vertrok in 1938 als veertienjarige naar de campgne in Frankrijk blz 9 2006 2
De Loose Willy Haaltert – De plaatselijke politieke situatie 1830-1976 – Overzicht verkiezingen – Lijsten – Gemeenteraadsleden – Burgemeesters blz 10-18 2006 3
De Troyer Roger Heldergem – De plaatselijke politieke situatie 1830 -1976 – Overzicht verkiezingen – Lijsten – Gemeenteraadsleden – Burgemeesters blz 18-24 2006 3
Redactie Haaltert – Plaatselijke politieke situatie in de deelgemeenten 1830 -1976 – Het kiesstelsel – Overzicht verkiezingen – Lijsten – Gemeenteraadsleden – Burgemeesters blz 2-34 2006 3
De Kegel Joris Kerksken – De plaatselijke politieke situatie 1830 -1976 – Overzicht verkiezingen – Lijsten – Gemeenteraadsleden – Burgemeesters blz 25-34 2006 3
De Kegel Joris Tentoonstelling – Vier generaties Kerkskenaren in actie op DVD – Tentoonstelling de filmaffiche als kunst blz 36 2006 3
Bekaert Michel Denderhoutem – Vernieuwde Terlindenkapel H. Antonius van Padua 2006 – Bouwjaar 1899 blz 37 2006 3
De Troyer Roger Heldergem – Klasfoto – Meisjesschool Juffrouw De Vos Martha twee leerjaren 1962 blz 38 2006 3
Sonck Hans; De Loose Willy Denderhoutem – Plaatselijke politieke situatie 1830 -1976 – Overzicht verkiezingen – Lijsten – Gemeenteraadsleden – yBurgemeesters blz 3-9 2006 3
Redactie Terjoden – Inhuldiging beeld ‘De Kaatser’ 2006 -Fotoreportage blz 39-40 2006 3
De Loose Willy; Temmerman Terjoden in toponiemen – Verklarende plaatsnaamkundige kaart Admandine Temmerman 1985 blz 10-15 2006 4
De Troyer Roger Heldergem – Familie D’Haeseleer 11 generaties sedert 1516 – Buitenpoorters van Geraardsbergen, Burgemesters en Wethouders (schepenen) blz 16-25 2006 4
Fonck Lorraine; Van de Weghe Haaltert – Petrus Van Durme – Erediploma reisduif uit 1912 – Een foto vertelt zijn verhaal blz 2 2006 4
Redactie Tentoonstelling – De strijd om de kiezer – Fotoreportage blz 27 2006 4
Redactie Tentoonstelling – De Filmaffiche als kunst – Recto Jos De Cock – Fotoreportage blz 28 2006 4
Redactie In Memoriam – Frans De Meyer, Haaltert °1930 – +2006 – Componist Dirigent koor Vrolijke Musici blz 3 2006 4
Prieels William; De Kegel Joris Daensisme – Denderhoutem – Groepsfoto – Advocaat Aloïs De Backer – Huldelied blz 4-6 2006 4
Stockman Etienne Haaltert – Groepsfoto – Boerinnenbond met voorzitster Celine Scheerlinck 1940 blz 7 2006 4
De Loose Willy Haaltert – Groot feestavond bij Pee Kat van socialistische federatie in 1924 – Menigvuldige liederen en declamatiën. blz 8 2006 4
Van de Wiele Rachel Heldergem – Klasfoto – Meisjesschool Zuster Leandra, 1938 blz 9 2006 4
De Luyck Bernadette Terjoden – Klasfoto – Meisjesschool 1946, geboortejaar 1936 blz 11 2007 1
De Troyer Roger Heldergem – Verdwenen wijkkermissen – Kermis Oom – Sinksenkermis – Kermis Oud-Dorp – Kermis Lievekeshoek blz 12-14 2007 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Familiestam De Winter ca. 1530 – Van Appelterre-Eichem naar Denderhoutem blz 15-21 2007 1
Redactie Daensisme – Daensjaar 2007 – Bloemenhulde door het Edecomité aan het borstbeeld van Priester Daens op 4 mei 2007 blz 22-23 2007 1
Sonck Herwig Denderhoutem – Anderenbroek verwelkomt E.H. Clemens Peereboom in 1954 blz 22-23 2007 1
Verstraete Ghislain Familiekunde – De Waarde van ons Erfgoed – De vreugde en de last van de erfenis blz 2-3 2007 1
De Kegel Joris Kerksken – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Ghijsels Maurice, 3e studiejaar 1932-1933 blz 4 2007 1
De Loose Willy Haaltert – Kermis in de jaren 30 – Aanplakbrief Kermis 1923 – Programma der Feestelijkheden blz 5-6 2007 1
Baetens Rosa Kerksken – Familiefoto – Baetens Jan x Van der Haegen Maria, broederlijk verenigd juli 1955 – Een foto vertelt zijn verhaal blz 7 2007 1
De Vuyst Julien Haaltert – Ekent – Ophefmakende moord, Monica Beaumont omgebracht in 1910 blz 8-10 2007 1
Redactie In Memoriam – Paul D’Hondt, °1918 – +2007 – Hoofdonderwijzer jongensschool Kerksken – Een monument in de socia- culturele sector vedween blz 1 2007 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Uit het archief der familie Baeten – 1902 verdeling goederen Felix Baeten x Joanna Baeyens blz 16 2007 2
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (07) Gezegden en vergelijkingen blz 18-20 2007 2
Redactie Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Denderhoutem 1624 – Jan Scheerlinck steekt Adriaen Eeckhout ‘zoo dat de daermen daer uyt quam en’ blz 2 2007 2
Redactie Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Kerksken 1613 – Gillis Van den Hende kuiper, sloeg Merten de Walsche met ‘een scherpe ijserschuppe’ blz 2 2007 2
De Troyer Roger Heldergem – Groepsfoto – Patronagewerking met pastoor Maurits Boonants 1945 blz 21 2007 2
De Kegel Joris Kerksken – Klasfoto – Meisjesschool Zuster Léonce, geboren De Vos Angelique, 1934 blz 22 2007 2
Van Cromphaut Omer Dialect – 16e Dialectquiz – Oiljteneir van ’t joër 2007 Hilda Baeyens – Kerkskenaren domineren de Haaltertse dialectquiz – Fotoreportage blz 23-24 2007 2
De Kegel Joris Kerksken – Toneelleven ‘Kunst en Vermaak’ 1932, opvoering ‘ Het Verre Dorp’ bij Polidor Van Boven (Molle Marie) blz 3 2007 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Betwiste afrekening tussen broers Pieter en Cornelis Goubert en erfmeier Sieur Jozef De Saedeleer uit het nabije Haaltert 1787 blz 4 2007 2
Redactie Terjoden – Groepsfoto – Bewoners ‘den Dries’ 1945 blz 5 2007 2
De Loose Willy Haaltert – Sport, ontspanning en culturele ontwikkeling in 1950 – Onderwijs, ontspanningsinstellingen en duivenlokalen blz 6-7 2007 2
De Kegel Joris Kerksken – Groepsfoto – Onderwijzers gemeenteschool 1939 – Jan Michiels, Richard Ghijsels, Maurice Ghijsels,Florent De Geest, Jozef Coppens en Paul D’Hondt blz 7 2007 2
De Vuyst Julien Kerksken – Verering Heilige Godelieve, gewurgd in Gistel 1070, verhaal in Liedvorm – 1926 plechtig zilveren jubelfeest ‘Wijding eener Nieuwe Banier’ blz 8-15 2007 2
Van Impe Louis Haaltert – Groepsfoto – Kaatsploeg ‘den Briel’ met voorzitter Louis Van Impe 1941 blz 13 2007 3
De Vuyst Gaston Heldergem – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer De Neve Albert, 5e en 6e leerjaar 1950 blz 14 2007 3
Souffriau Georges Terjoden – Verdwenen stenen windmolen op het Lokerenveld, gebouwd door Jan Mertens in 1770, afgebroken in 1900 – Lijst van de eigenaars blz 15-19 2007 3
De Kegel Joris Kerksken – Groepsfoto – KWB viering 25 jarig bestaan 1974, verhaal van de stichting blz 2 2007 3
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (08) Godsdienst blz 20-22 2007 3
De Loose Willy Denderhoutem – Groepsfoto – Sjampetter Jozef Raes en kantonnier Amand Schandevijl 1930 – Een foto vertelt een verhaal blz 22 2007 3
De Loose Willy Denderhoutem – Openbare verpachting gronden van de Kerkfabriek door notaris Gerard Karel Maes ’ter estaminet van Aloyse Goubert’ op 7 juni 1888 blz 23-24 2007 3
De Kegel Joris Daensisme – Kerksken – Daensistische beweging (1) Een lange aanloop – De Roelanders blz 3-12 2007 3
De Loose Willy Haaltert – Het voetbalgebeuren in 1926 – Sinco’s Strijdlied blz 11 2007 4
De Loose Willy Haaltert – Foto Sint Gorikplein 1920 – Een foto vertelt een verhaal blz 12 2007 4
De Kegel Joris Kerksken – Groepsfoto – Bestuur De Ware Vogelvrienden 1975, provinciaal kampioenschap zaal Chrisma blz 13 2007 4
E.Z. Hilona Haaltert – Groepsfoto – Zusters van de Heilige Franciscus van Assisië blz 14 2007 4
De Kegel Joris Daensisme – Kerksken – Daensistische beweging (2) Kristene Volkspartij blz 15-20 2007 4
De Luyck Bernadette Terjoden – Groepsfoto – Bewoners Driesplein – Slagges Kapelleken gebouwd uit dankbaarheid door Felix en Jeanne Van Nuffel 1945 blz 21 2007 4
De Troyer Roger; Haezaert ,HFeraldnesrgem – Enkele nostalgische mijmeringen bij 142 verdwenen handelszaken 1940-1990 – Fotoreportage blz 2-10 2007 4
De Loose Willy Lissewege – Merkwaardig kruisbeeld, Amandus Vermeulen, Peerd-de-smid overleven 30 Meye 1823 blz 22 2007 4
Pots Luc Denderhoutem – Klasfoto – Onderwijzer Willy Provost, vrije jongensschool Borrekent 3e en 4e leerjaar 1958 blz 24 2007 4
De Paepe René Denderhoutem – Een (on)bekende Denderhoutemnaar: Josph Morraye (1883-1944) begraven op Campo Sancto Sint Amandsberg blz 11 2008 1
De Rouck Jozef Haaltert – Jeugdherinneringen van Jozef De Rouck rustend pastoor te Baardegem – Kinderjaren – De Roucken – Nonkels en tantes – Bommen WO II blz 12-17 2008 1
Musschoot Dirk Boekvoorstelling – Van Franschmans en Walenmannen, Dirk Musschoot – Seizoenarbeiders waren mensen met handen aan hun lijf blz 17-18 2008 1
De Loose Willy Haaltert – Foto Hoogstraat ‘Estaminet B. Sterck-D. De Saedeleer – Een foto vertelt zijn verhaal blz 19 2008 1
Van Impe Madeleine Haaltert – Een vader over ‘Den ouden tijd’ (gedicht) blz 2 2008 1
De Moyer Marc Haaltert – De Heerlijkheden van de dorpen Haaltert, Heldergem, Kerksken, Terjoden en Denderhoutem (1) Het Land van Rotselaar – Rechten – Eigenaars blz 20-25 2008 1
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (09) Groot en klein – Sterk en zwak blz 25-27 2008 1
Pots Luc Denderhoutem – Klasfoto – Meisjesschool Juffrouw Lena Houtman, 1961-1962 – Vrije meisjesschool Borrekent blz 27 2008 1
De Troyer Roger Heldergem – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer De Neve Albert, 1949 blz 3-4 2008 1
De Kegel Joris Daensisme – Kerksken – Daensistische beweging (3) De werkstaking van 1896 blz 4-10 2008 1
Redactie Haaltert – Merkwaardig menukaartje in Esperanto – Herinnering aan de Roma Reis 10 mei 1931 blz 13 2008 2
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (10) Kledij blz 14-16 2008 2
Menschaert Frida Denderhoutem – Klasfoto – Vrije meisjesschool zuster Borromée Borrekent 1954 blz 17 2008 2
Redactie Heldergem – Inhuldiging Dorpshuis – HOC De Fransman 2008 – Fotoreportage blz 18-19 2008 2
De Moyer Marc Haaltert – De Heerlijkheden van de dorpen Haaltert, Heldergem, Kerksken, Terjoden en Denderhoutem (2) Het begin – Renteboeken blz 20-28 2008 2
Van Cromphaut Omer Dialect – 17e Dialectquiz – Oiljteneir van ’t joër 2008 Phaedra Van Keymolen – Fotoreportage blz 2-3 2008 2
De Loose Willy Familiefoto – Kwartierstaat – Van der Meeren Josephus Robertus x De Brauwer Elisa Maria Blz 339 2008 2
De Kegel Joris Daensisme – Kerksken – Daensistische beweging (4) De samenwerkende weverijen blz 4-10 2008 2
De Moyer Marc Haaltert – De Heerlijkheden van de dorpen Haaltert, Heldergem, Kerksken, Terjoden en Denderhoutem (3) Leengronden – Feodale structuur blz 10-17 2008 3
Redactie Boekvoorstelling – Familieboek II – Haaltertse gezinnen in de kijker, Willy De Loose – Alfabetische lijst gezinsfoto’s blz 18-22 2008 3
De Troyer, Roger Heldergem – Fransmans dorp (4) – Verhaal van Karel Lodewijk van Liedekerke, vertrok in 1920 met zijn drie zonen Theodoor, Victor en Maurice naar de bietencampagne blz 23-27 2008 3
De Paepe Gunter Migratie – Denderhoutem – WO II – Helden van D-day: Petrus en August Van de Velde, geboren in Denderhoutem, gesneuveld 12 aug. 1944 in Frankrijk blz 2-5 2008 3
De Kegel Joris Kerksken – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Ghijsels Maurice, 6e, 7e en 8e leerjaar 1938 blz 6 2008 3
Geeroms Robert Denderhoutem – Groepsfoto – Toneelgezelschap ‘Nihil sin labore’ 1928 blz 7 2008 3
De Neve Marcel Haaltert – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Boeykens Clement en Van Overwalle Julien, 4e leerjaar 1945 blz 8 2008 3
De Cock Desiré Haaltert – Groepsfoto – KSA op kamp met leider Julien De Meyer 1950 blz 9 2008 3
Redactie In Memoriam – Freddy Baeten, °Heldergem 8 aug 1931 – +Haaltert 26 aug 2008 Kunstschilder blz 9 2008 3
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Katholieke Bond van Gepensioneerden en Christelijke Mutualiteiten in Spa 1975 blz 12 2008 4
De Troyer Roger Migratie – Heldergem – Naar Amerika, familie Karel, Alfons Lievens – Augusta Waerenburgh, hun verhaal en fotoreportage blz 13-21 2008 4
De Luyck Bernadette Haaltert – Nieuwjaarswensen ‘Haeltert den 31 december 1863’ blz 2 2008 4
Redactie Boekvoorstelling – Familieboek II – Haaltertse gezinnen in de kijker, Willy De Loose – Tentoonstelling – Fotoreportage blz 22-23 2008 4
Temmerman Paul Kerksken – Boekent Hopteelt door familie Adriaan De Saedeleer in 1728 blz 24 2008 4
De Troyer Roger Heldergem -‘ Opeising peerden voor ophalen van kasseistenen in Aelst’, in 1769 blz 3 2008 4
Scheerlinck John Haaltert – Uitreiking onderscheidingsteken ‘Arbeyders in Landbouw’ 1843 blz 4 2008 4
Sonck Hans Denderhoutem – Groepsfoto – KAJ Vlaggefeest met Mgr Cardijn, 11 juli 1937 blz 5-8 2008 4
Dierickx Alex Haaltert – Inspecteur Leo Roels (1882 -1968) Herinneringen aan zijn verblijf in Haaltert – Een ander geloof – Pastoor Van der Mybsbrugge – Roepingen blz 9-11 2008 4
Van Cauwenbergh Herman Haaltert – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Scheerlinck Paul, 2e studiejaar (geboortejaar 1947) 1955 blz 11 2009 1
De Loose Willy Haaltert – Heemkundige E.H. Jozef De Brouwer (1) – Haaltert (1909-1984) – 100 jaar geleden geboren – Fotoreportage blz 12-13 2009 1
Menschaert Frida Denderhoutem – Klasfoto – Vrije Meisjesschool zuster Borromée Borrekent 1951 blz 14 2009 1
De Kegel Joris; Zuster Hilona Kerksken – Groepsfoto – Meisjesschool onderwijzend personeel 1943 blz 15 2009 1
De Loose Willy Haaltert – Kapel O.L. Vrouw van Bijstand, gebouwd in 1703 – De kapel was er reeds toen het kerkhof in 1870 werd aangelegd blz 16 2009 1
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (11) Kunnen en niet kunnen – Willen en niet willen blz 17-19 2009 1
Temmerman Celeste Heldergem – Klasfoto – Meisjesschool Moeder Leandra, 7e en 8e studiejaar 1953 blz 19 2009 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Levering van stro aan ’t Franse leger ‘Le 17 Pluvoise an 13’ (6 februari 1805) blz 20-21 2009 1
De Kegel Joris Daensisme – Kerksken – Daensistische beweging (5) De sociale strijd van de daensisten blz 22-28 2009 1
De Troyer Roger Migratie – Heldergem – Naar Amerika, familie Aloïs De Bodt (1) Louise Cesearine Beerens, hun verhaal en fotoreportage blz 3-10 2009 1
Pots Luc Denderhoutem – Grafsteen van Maria Van Yper, de enige overgebleven grafsteen op het oude kerkhof rondom de Sint- Amanduskerk te Denderhoutem blz 14-16 2009 2
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (12) Landbouw, natuur en weer blz 17-19 2009 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Inhuldiging ‘De turfboer’ op Terlinden 1 mei 2009 – Beeldhouwer Bart Bogaert blz 2 2009 2
Van Cromphaut Omer Dialect – 18e Dialectquiz – Oiljteneir van ’t joër 2009 Eliane Elskens blz 20 2009 2
Van Impe Lena Dialect – Haaltert – Snoep of smokkel op zen Oiltjerts blz 21 2009 2
De Loose Willy Denderhoutem – Kanunnik René Coppens – Geboren in Denderhoutem 7 februari 1878 – Erekanunnik Sint-Baafs – Pastoor- deken Sint-Martinusparochie Aalst blz 22-24 2009 2
De Loose Willy Haaltert – Heemkundige E.H. Jozef De Brouwer (2) – Priester – Heemkundige – Historicus – Onthulling borstbeeld zaterdag 12 september 2009 blz 3-4 2009 2
Redactie Boekvoorstelling – Omme God ende Vlaenderen, Joris Roelants – Biografie EH Jozef De Brouwer blz 5 2009 2
De Kegel Joris Daensisme – Kerksken – Daensistische beweging (6) De Kantnijverheid – Het werk in de kloosters blz 6-13 2009 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Groepsfoto – H. Hartbond – Bestuur en geestelijke leiding E.H. L. Uyttersprot 1941 blz 10 2009 3
Welleman Robert Kerksken – Pastoor Camiel Michiels, ‘ De pastoor zonder aandenken’ werd begraven te Kerksken op 4 december 1981 zonder grafsteen blz 11-14 2009 3
Welleman Robert Kerksken – Groepsfoto – KAV Kerksken op bezoek bij oud-pastoor Camiel Michiels in Belsele, 1976 blz 14 2009 3
Van Rossen Guido Haaltert – De radar, een referentiepunt sedert 1958 – Historisch overzicht blz 15-16 2009 3
De Troyer Roger Heldergem – Eigendommen van de Abdij van Anchin 1623 – Tijdens de Franse Revolutie opgekocht door Geneaal Lemarois uit Parijs als ‘zwart goed’ blz 17-21 2009 3
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (13) Landbouw, natuur en weer blz 22-24 2009 3
Redactie Boekvoorstelling – Omme God ende Vlaenderen, Joris Roelants – Onthulling borstbeeld E.H. Jozef De Brouwer – Toespraak Robert Ruys – Fotoreportage blz 2-4 2009 3
De Meyer Paul Haaltert – Uit de memories van priester Paul De Mey – De groene lantaarn- Melle de boenjelés – De Muziekzaal – Titjapoes (de trapkes op) enz.. blz 5-9 2009 3
De Loose Willy Haaltert – Verkoop van vlas op 18 juli 1938 bij landbouwer Henry Van den Steen blz 16 2009 4
De Troyer Roger Heldergem – Treinramp in Ternat 1953 – Slachtoffers uit Heldergem Irma Verbeken, Odette Verbecken en uit Kerksken Suzanne Van Impe blz 17-18 2009 4
De Troyer, Roger Kerksken – Treinramp in Ternat 1953, slachtoffers, Kerksken Suzanne Van Impe (19 jaar), Heldergem Irma Verbeken (18 jaar) en Odette Verbeken (17jaar)- blz 17-18 2009 4
De Troyer, Roger Heldergem – Brand in woning Jacobus Braeckman – Rosalia Allaer 28 maart 1858 blz 19 2009 4
De Loose Laura Haaltert – Groepsfoto – JVKAJ (jong-kajotsters) toneelopvoering Volkskring 1945 blz 20 2009 4
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Mini-boerenkrijg 1798 – Meier Buyl neemt Brigands in bescherming blz 21-22 2009 4
De Loose Willy Denderhoutem – Sint Agatha Gilde geitenkeuring 1905 – Uitmuntend geitenras in Denderhoutem blz 22 2009 4
Minnaert William Familiekunde – Je stamboom met Heemkundige Kring Haaltert – Vertrokken voor je ’t weet blz 2-3 2009 4
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (14) Liegen en bedriegen blz 23-24 2009 4
De Loose Willy Haaltert – Waar ligt het koebrugske tussen Haaltert en Denderhoutem? blz 26 2009 4
Leemans Frieda Kerksken – Davidsfonds Kerksken-Heldergem viert 75 jarig bestaan, stichters in 1935 pastoor Arents, prof. Schouppe, Albert De Neve, Felix Van Lul en Karel van Mulders blz 4-7 2009 4
De Kegel Joris Kerksken – Groepsfoto – VKAJ bevrijdingsstoet mei 1945 blz 8 2009 4
Pots Luc WO I – Denderhoutem – Commission for Relief in Belgium, een vergeten link tussen Denderhoutem en Pierrepont (USA) blz 9-16 2009 4
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (15) Menselijk lichaam en ziekten blz 10-12 2010 1
Pots Luc Denderhoutem – Diefstal van een Neo-gotisch beeld uit de Sint-Amandusparochiekerk op 15 december 2009 blz 13-20 2010 1
Van Impe Ida Haaltert – Roepingsdag 1967 – Ruim 80 religieuzen verzamelden, afkomstig uit Haaltert blz 2 2010 1
Scheerlinck John; De Loose Willy ,RWecihlltyspraak – Haaltert – Veroordelingen vechtersbazen en kruimeldieven 1853 – 1890 blz 21-24 2010 1
De Kegel Joris Kerksken – Groepsfoto – Katholieke Arbeidersjeugd op bedevaart naar Lourdes, 1952 blz 3-8 2010 1
De Rijck Albert Kerksken – Mijmeringen, de kleuterschool, aanleg electriciteit in 1926, de eerste radio en telefoon en Autobussen De Straal blz 4-6 2010 1
De Bodt Bertha Heldergem – In het interbellum – Hard labeur – Paard en kar – Oogsten – Dorsen – Broodbakken blz 7-9 2010 1
De Loose Willy Haaltert – Groepsfoto – Eucharistische Kruistocht voor meisjes met onderpastoor August Van Crombrugge 1934 blz 10 2010 2
Pots Luc Daensisme – Denderhoutem – Rekeningen van de muziekmaatschappij ‘Groeien en bloeien’ (1929-1940) blz 11-16 2010 2
De Backer Etienne Haaltert – Een wandeling door ‘den Ekent’ (1) Wat ieder vooraf moet weten – De Bakkerstraat – Sint-Antoniuskapelletje blz 17-21 2010 2
De Troyer Roger Dialect – Heldergem – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems (16) Menselijke gedragingen, eigenschappen en beroepen blz 22-25 2010 2
Welleman Robert Kerksken – Groepsfoto – Michiels Jan x Van Vaerenbergh Irene en buren op de koffietafel na huwelijk, 1938 blz 2-5 2010 2
De Loose Willy Dialect – 19e Dialectquiz – Oiljteneir van ’t joër 2010 Jo Vonck – Fotoreportage blz 26-27 2010 2
Redactie Boekvoorstelling – Oe zegge men ’t ommel in ’t Eljergems en Heldergemse bijnamen, Roger De Troyer en William Minnaert – Verrijking Heldergemse bibliografie blz 28 2010 2
De Loose Willy Haaltert – Eerste publieke telefoon in café De groene lantaarn 1929 blz 5 2010 2
Flamant E. Haaltert – ‘Een mooie getuigenis’ – Huwelijksdicht Gustaaf Van den Eynde en Melanie Van Haeverbeeck 1911 blz 6-8 2010 2
Leemans Frieda Haaltert – Groepsfoto – Plechtige communicanten 1956 – na traditionele dankmis met onderpastoor Henry Moortgat blz 8-9 2010 2
Redactie Boekvoorstelling- Heldergem – Gezinsreconstructie Heldergem 1600 -1910 – Bewerking Stefaan Andries blz 1 2010 3
De Loose Willy Haaltert – Griffier de Sadeleer, inspectie in ’t Lande van Aelst op 25 Vendemaire jaar 3 (16 oktober 1794) blz 13 2010 3
De Loose Willy WO II – Kerksken – Oprichting gemeentelijk comité voor hulpverlening bij eventuele oorlogsrampen, 1943 blz 14 2010 3
De Troyer Roger Heldergem – Het pensionaat onderwijzer F. Van Oudenhove onderricht de Franse Taal 1863 blz 15 2010 3
Pots Luc Denderhoutem – Recontructie van het onverwacht overlijden van Firmin Roelandt te Lourders in 1926 blz 16-19 2010 3
De Kegel Joris Kerksken – Klasfoto – Meisiesschool Juffrouw Van Der Schueren Irma, 4e leerjaar 1944 -geboortejaar 1934 blz 19 2010 3
De Backer Etienne Haaltert – Een wandeling door ‘den Ekent’ (2) In de Witte Deur – Daghuyt – Celle Tierken – Dikke Marie – Het Hof van Pelemans blz 2-12 2010 3
Cieters Hans Haaltert – Geschiedenis van de spoorwegen in de gemeente, 19e eeuw – Station Haaltert opening in 1868 – Opstapplaats Ede 1901 blz 21-27 2010 3
De Troyer Roger Boekvoorstelling- Heldergem – ‘Oe zeggen men dadde in ’t Eljergems’ – Fotoreportage blz 28-29 2010 3
Welleman Robert Kerksken – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Michiels Jan, 4e leerjaar 1944 – geboortejaar 1934 blz 11 2010 4
De Neve Albert Heldergem – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer De Rijck Remi, 5e en 6e studiejaar (geboortejaar 1939-40) 1951 blz 12 2010 4
Redactie Haaltert – Keiberg kapel ‘de Lindekes’ ontmanteld blz 13-14 2010 4
De Backer Etienne Haaltert – Een wandeling door ‘den Ekent’ (3) in de Vier Wegen – Sint-Anna – In de Snoeck – Het Antolniuskappeletje blz 14-24 2010 4
De Meyer Norbert Haaltert – Kermisblues – De Patrobolders – Ter Groene Poorte blz 25-28 2010 4
Pots Luc Denderhoutem – Opvang van Hongaarse kinderen in Atomse pleeggezinnen 1926 blz 2-8 2010 4
Redactie Tentoonstelling – Haaltert, nu en vroeger – Viering 30 jaar Heemkundige Kring en 75 jaar Davidsfonds Kerksken-Heldergem in 2010 – Fotoreportage blz 9-10 2010 4
Redactie Kerksken – Kapel O.L.Vrouw in Nood opgericht in 1852, de teloorgang en het verdriet van ‘den Drouk’ blz 10-11 2011 1
De Troyer Roger Heldergem – Bolling op de vloer ter herberg van Donatus Baetens op zondag 5 januari 1851 blz 12 2011 1
De Backer Etienne Haaltert – Een wandeling door ‘den Ekent’ (4) Hof Schoenmakers – Café de Gerre – Hof van Voeilers – Café De witte deur – De Helden van het verhaal blz 2-8 2011 1
De Leu Ulrik Terjoden – Een vleugje nostalgie – De Cracks van Terjoden – De madam – Vosse Jef – Petje pijp – Slagges Fransken blz 14-16 2011 1
Volckaert Etienne Haaltert – Kerkbaljuw ofte ‘de Zwisj’ Joseph Volckaert, °Heldergem 9 sept. 1883 – +Haaltert 27 feb. 1974 – De eerste ‘kastelein van ‘De Groene Poorte 1937-1946 blz 17-19 2011 1
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Vierkantshoeven en hun bewoners te Denderhoutem (1) Anderenbroek – Borrekent – Dries – Herlinhove – Lebeke blz 20-28 2011 1
De Troyer Roger Heldergem – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer De Rijck Remi, 5e en 6e leerjaar 1952 blz 9 2011 1
Redactie In Memoriam – Mariette (Marjet) Dooremont, ° Kerksken 18 sept 1922 – +17 dec 2010 – Onderwijzeres en kunstenares blz 1 2011 1
De Loose Willy Haaltert – Bidprentje met een hart van religieuze Julie Schouppe, lid van de Dames van het H. Hart blz 10 2011 2
De Troyer Roger Heldergem – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer De Rijck Rufin, 3e en 4e leerjaar 1953 blz 11 2011 2
Redactie Haaltert – Opening 3m museum – Mussenzele 2011 – Fotoreportage blz 12 2011 2
De Moyer Marc Folkore – De kinderschrik in de folklore – De Loekenbeer – De Korenpater – De Bledkoets – Kledden – Den Alf blz 13-17 2011 2
Huylebroek Edgard Denderhoutem – Vierkantshoeven en hun bewoners te Denderhoutem (2) Stichelen – Terlinden – Vondelen – Vossel blz 18-21 2011 2
De Vuyst Julien Haaltert – Gietijzeren grafkruisen in Haaltert – Onze gebruiken met dood en begraven zijn sterk veranderd blz 22-25 2011 2
Redactie In Memoriam – Pastoor-Deken Willy Vernimmen, °Waasmunster 27 aug 1944 – + 2 juni 2011 blz 25 2011 2
De Vos Agnes Haaltert – Kant uit Haaltert: roemrijk verleden of levende traditie? Familie De Vos Herzele, 1396 blz 2-5 2011 2
Redactie Dialect – 20e Dialectquiz – Oiljteneir van ’t joër 2011 Phaedra Van Keymolen – Fotoreportage blz 26-27 2011 2
Ghijsels Paul Haaltert – Cultuurprijs 2010 – Paul Ghijsels – Heemkundige beschouwingen bij een cultuurprijs blz 7-9 2011 2
Zuster Hilona Haaltert – Een woordje historiek over het onderwijs – Klooster 1507 – Ekent 1842 – Gemeenteschool 1864 – Ede 1936 – Huishoudschool 1954 blz 10-12 2011 3
De Rijck Tony Heldergem – Bh’s in de Cash and Carry De Rijck – Een gezellig samenzijn blz 13-18 2011 3
De Loose Willy WO I – Haaltert – Opgeëisten in Labry ‘2e Compagnie Civilarbeiters van bataillon 28’, smeekbede aan de burgemeester van 19 onderdanen blz 19-21 2011 3
De Kegel Joris Kerksken – Fanfare ‘Kunst en vermaak’ opgericht in 1929, artikels uit het Reglement, vooral voor werkende leden blz 23-24 2011 3
De Kegel Joris Migratie – Herdenkingt 100 jaar Tianic – Boekvoorstelling – Tentoonstelling – Misviering en inhuldiging Memoriaal blz 2-4 2011 3
Redactie Kerksken – Groepsfoto – Bedevaarders naar Halle 1924 blz 5 2011 3
Pots Luc Denderhoutem – Bakhuisjes en bakovens – Redants, Bonnes Hof, Hoeve Baeten, Hoeve Arsène Van Eeckhoudt-Geens blz 6-9 2011 3
De Loose Willy Haaltert – Inhuldiging van de lagere wijkschool Ede, 2 september 1938 – Geschiedenis en fotoreportage blz 13-14 2011 4
Cieters Hans Folkore – Arm (Oost-) Vlaanderen minder dan 50 jaar terug in de tijd blz 16-18 2011 4
Redactie Boekvoorstelling – Titanic 100 jaar – Het verhaal van de Belgen en de Nederlanders – Dirk Musschoot – Fotoreportage blz 19-20 2011 4
De Paepe René Denderhoutem – Jan De Pelsmacker vertrok 1675 met de Verenigde Oost-Indische Compagnie als ‘adelborst’ (marinekadet) op ‘De Muiderberg’ naar Batavia blz 21-22 2011 4
De Vuyst Julien Haaltert – Onderpastoor Leon Dutry van Haaltert (1889-1892) naar Bachte(Deinze) blz 21-22 2011 4
De Vos Willy Terjoden – Kris-kras door Treijen (1) Zwarthaar en Ninovestraat blz 2-4 2011 4
Caudron Freddy Denderhoutem – Een te vondelenlegging 1661 – Miserie van voor de geboorte blz 5-6 2011 4
Pots Luc Denderhoutem – Voetbalclub Verbroedering Denderhoutem – Geschiedenis en Fotoreportage blz 7-12 2011 4
De Rijck Tony Heldergem – Klasfoto – Meisjesschool Juffrouw Houtman Lena, 2e en 3e leerjaar 1954 blz. 23 2011 4
De Kegel Joris Tentoonstelling – 100 jaar Titanic – ‘Vaert wel en tot laters’ 31 maart – 13 mei 2012 – Zondag 15 april Eucharistieviering en onthulling herdenkingsszuil blz 1-2 2012 1
Temmerman Frieda Migratie – Denderhoutem – Stichelen – Relaas van Antoine Temmerman, emigrant naar de U.S.A. 1912 – Verhaal van vier vrienden ze waren jong en ze wilden wat blz 13-17 2012 1
De Bodt Bertha Migratie – Heldergem – Naar Amerika, familie Aloïs De Bodt (2) Louise Cesarine Beerens 1910, een verhaal over gezinshereniging en terugkeer blz 22-25 2012 1
De Kegel Joris Migratie – Denderhoutem – Het verhaal van onze dorpsgenoot Jozef Van de Velde op de Titanic, als seizoenarbeider boekte hij zijn derde overtocht blz 26-34 2012 1
De Kegel Joris Migratie – Heldergem – Het verhaal van onze dorpsgenoten op de Titanic, Leo en Henri Van Den Steen en René Lievens blz 26-34 2012 1
De Kegel Joris Migratie – Kerksken – Herdenking ramp met de Titanc 100 jaar gelden, Jean Scheerlinck werd gered, negen inwoners lieten het leven blz 26-34 2012 1
De Kegel Joris Migratie – Kerksken – Het verhaal van onze dorpsgenoten op de Titanic, Jean Scheerlinck, Philemon Van Melkebeke, Alphonse De Pelsmaeker en Familie Van Impe blz 26-34 2012 1
De Kegel Joris Migratie – Kettingemigratie naar Noord-Amerkia 1901-1923, kosteloze Landhoeven – Ellis Island, de poort tot de Nieuwe Wereld, American Dream blz 3-12 2012 1
De Kegel Joris Migratie – Denderhoutem – Kamiel D’Haem, vertrok in 1888 als eerste immigrant verkenner naar Amerika, in 1891 vertrok hij als leider van een groep van 25 mannen blz 35-36 2012 1
Nichols Mary Ann Migratie – Kerksken – Charles Guns en Odilla Van den Storme emigreerden in 1912 met de Cunard Line naar New-York, bestemming Detroit blz18-21 2012 1
De Kegel Joris Tentoonstelling – 100 jaar Titanic – ‘Vaert wel en tot laters’ – Eucharistieviering en onthulling herdenkingsszuil – Fotoreportage blz 1-4 2012 2
De Troyer Roger Migratie – Heldergem – Naar Amerika, familie René D’Haeseleer – Zoë De Smet, een succes verhaal in 1911 scheepte René in bestemming Vancouver, Canada blz 14-17 2012 2
Van Cromphaut Omer Haaltert – Viering 80 jaar Davidsfonds van 1932 naar 2012 – Eerste voorzitter Leo Roels – Overzicht samenstelling besturen blz 17-19 2012 2
Van Cromphaut Omer Dialect – 21e Dialectquiz – Oiltjeneir van ’t joër 2012 Phaedra Van Keymolen – Fotoreportage blz 20 2012 2
Pots Luc Denderhoutem – Moulin au Tabac – Tabaksmolen op het Borreveld tussen Vondelen en Stichelen 1775 blz 21-25 2012 2
De Loose Willy Haaltert – Jachtovertredingen Theofiel Renneboogh en Felix Doormont drager van een haas 1887 blz 25 2012 2
De Rijck Tony Migratie – Het Nederlands in de USA blz 26-28 2012 2
Mertens Frans Migratie – Haaltert – ‘The American Dream’ (1) Mertens Josph, Gustaaf en Alexis vertokken in 1911 als landverhuizers – ‘This Land is Your Land, This Land is My Land’ blz 5-13 2012 2
Redactie In Memoriam – Gerard van Impe, ° Haaltert 4 april 1920 – +13 aug 2012 – Kunstschilder blz 2 2012 3
De Loose Willy Haaltert – Groepsfoto – Prentkaart Hoogstraat ‘Estaminet Van Ghijseghem’ 1910 -1930 – Een foto vertelt een verhaal blz 22-23 2012 3
Redactie Boekvoorstelling – De Haaltertse deelgemeenten, Vroeger en Nu – Willy De Loose en Staf Versavel – Nostalgische wandeling aan de hand van oude prentkaarten blz 24 2012 3
Pots Luc Boekvoorstelling – Zes eeuwen verering van Onze Lieve Vrouw van zeven Weeën 1427-2012, Luc Pots – Wijkkapel Molenstraat Denderhoutem blz 3 2012 3
De Kegel Joris Kerksken – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Eeman Albert, 3e leerjaar 1970 – geboortejaar 1962 blz 4 2012 3
De Troyer Roger Migratie – Heldergem – Lievens Charles Alfons emigreerde in 1920 naar Amerika en kreeg onverwachte hulp op zijn boerderij van Duitse krijgsgevangen in 1944-45 blz 5-6 2012 3
Mertens Frans Migratie – Haaltert – ‘The American Dream’ (2) Mertens Josph, Gustaaf en Alexis vertokken in 1911 als landverhuizers -‘ We’ll Meet Again, Don’t Know Where, Don’t Know Whem’ blz 7-14 2012 3
Pots Luc Daensisme – Denderhoutem – Pipefax alias Petrus van den Abeele, Daensistische drukker-uitgever 1906-1945 blz.18-21 2012 3
De Vos Willy Terjoden – Kris-kras door Treijen (2) Diepestraat, Dries, Driesstraat en Karkeelstraat blz15-17 2012 3
De Loose Willy WO I – Kerksken- Suikerkaart, rantsoenering voor eerlijke verdeling van levensnoodzakelijke levenswaren blz 12 2012 4
Pots Luc Denderhoutem – Van Leem tot Steen (1) Pressers, inzetters en stokers in Atomse veldovens – Historisch overzicht blz 14-24 2012 4
De Troyer Roger Heldergem – Gaspar Buysse zoon van burgemeester Egidus (1753-1788) – Behaalde Doctoraattitel in 1771 en werd advocaat bij de Raad van Vlaanderen blz 2-3 2012 4
Cieters Hans Migratie – Verslag uit 1909 over de bouw van de Titanic blz 25-26 2012 4
Redactie Boekvoorstelling – De Haaltertse deelgemeenten, Vroeger en Nu, Willy De Loose, Staf Versavel – Enthousiast onthaald – Fotoreportage blz 27-28 2012 4
De Troyer Roger Heldergem – Oudste woning Oud-dorp 77, gebouwd in 1769 – Oud-Gemeentehuis met cachot – Fotoreportage blz 4-5 2012 4
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Haaltertse Muziekmaatschappij – De Jonge Kunstminnaars 1950 blz 6 2012 4
Pots Luc Denderhoutem – Pater Herman vertrok in 1986 naar Senegal en stichtte er het Wolof-project voor bevordering en behoud van de volkstaal blz 7-8 2012 4
De Loose Willy Haaltert – Graeves Molen in de windmolenstraat, oudste sporen verwijzen naar 1488 blz 9-11 2012 4
De Loose Willy WO II – Kerksken – Oprichting Steunfonds 1943, gemeentelijk steunfonds voor uitzonderlijke oorlogsomstandigheden blz 12 2013 1
Cloots Etienne Haaltert – Ekent Pontweg, Archeologie met kleine a – Resten van bewoning 250 jaar geleden volgens Ferraris kaart (1771- 1778) blz 14-16 2013 1
De Kegel Joris WO II – Kerksken – Opgroeien tijdens WO II – Het verhaal van Jos De Cock (1) Oorlog was bang zijn – Ausweis? Goed natekenen en wegwezen blz 18-24 2013 1
De Troyer Roger Heldergem – Kapel op de Liefkenshoek – Gerestaureerd en opnieuw ingewijd op 15 juni 1983 door pastoor Paul Van de Winkel, nu verdwenen blz 3 2013 1
Pots Luc Denderhoutem – Van Leem tot Steen (2) Pressers, inzetters en stokers in Atomse veldovens – Steenbakkerij Danny Van den Broeck derde generatie blz 4-7 2013 1
Pots Luc Denderhoutem – Krantenkop 14 januari 1948 – 21-jarige Ghislaine Walraevens door onbekende vermoord – De juiste toedracht werd nooit achterhaald blz 8-11 2013 1
De Loose Willy Folkore – Verzenderkesdag – Op 1 april zendt men de zotten waar men wil Blz. 2 2013 1
De Vos Willy Terjoden – Kris-Kras door Treijen (3) Geraardsbergse steenweg blz 10-12 2013 2
De Loose Willy Haaltert – Sponsoring tijdens het interbellum, poëtische ludieke reklame van steunende handelaars in programmaboekje, liederen gezongen op zondag 25 oktober 1931 blz 13-17 2013 2
Redactie Boekvoorstelling – Groeten uit Heldergem – Uitreiking ‘Prijs van Heldergem’ aan Roger De Troyer verdiende eerste laureaat – Fotoreportage blz 18 2013 2
De Loose Willy Haaltert – Rijkswachtperikelen, aanvraag voor installatie van een brigade in 1888 blz 19 2013 2
Van Cromphaut Omer Haaltert – Brief van de burgemeester 1805 – Aanmaning Ruyssinck Marie, weduwe van Livinus Peirlinck ‘voor het vrijmaken ener watergote tussen vlasput en hofstede’ blz 20 2013 2
De Troyer Roger Heldergem – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Corten Jozef, 4e en 5e leerjaar 1935-1939 (geboren 1925-26) blz 21 2013 2
De Troyer Roger Heldergem – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer De Neve Albert, 7e en 8e studiejaar – schooljaar 1963-1964 blz 22 2013 2
De Loose Willy Haaltert – Verpachting Hospicegoederen van Aalst, 1917 – Denderhoutem, Haaltert, Heldergem en Kerksken blz 23-25 2013 2
De Kegel Joris WO II – Kerksken – Opgroeien tijdens WO II – Het verhaal van Jos De Cock (2) Zegeltjes en smokkelen – Na de bevrijding blz 2-6 2013 2
De Loose Willy Dialect – 22e Dialectquiz – Oiltjeneir van t joër 2013 Chris Van den Broeck – Fotoreportage blz 26-28 2013 2
Pots Luc WO II – Denderhoutem – Lebeke – Pastoor Laurent Schoorens , liever krijgsgevangene dan zijn parochianen te verraden – blz 7-9 2013 2
Pots Luc Denderhoutem – Atomse doktoors – Charles Popelemon, Feliciaan Van Oudenhove, Clemens Maes, Honoré Pauwels, Jozef De Rouck en Hector Van Ongevalle blz 12-18 2013 3
De Kegel Joris Kerksken – Groepsfoto – KAJ retraite in Moerzeke met onderpastoor Haers en Pater De Wit, 1955 – Foto vertelt een verhaal blz 19-20 2013 3
De Loose Willy Haaltert – Kunstschatten in de Sint Gorikskerk – Twee merkwaardige schilderijen – ‘De Marteldood van Sint Laurentius en Bedevaarders van O.L.Vrouw van Loreto’ blz 2 2013 3
De Vuyst Julien Heldergem – Mgr. J. Delebecque dient het H. Vormsel toe op 5 augustus 1856 – Processie ‘De Onbevlekte Ontvangenis van Maria’ met meer dan 300 personen blz 20 2013 3
De Loose Willy Haaltert- Staat van Goed van ’t Stampkot – Leonardus Van Londersele x Albertina Van den Bruelle 1820 – Hoek Stationsstraat – Houtmarkt gesloopt in 2003 blz 21-24 2013 3
De Troyer Roger Heldergem – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer De Neve Albert, 1965 – geboortejaar 1950 blz 3 2013 3
De Troyer Roger WO II – Heldergem – Herinneringen aan wereldoorlog II – Vlucht – Bezetting – Bevrijding – Gesneuvelden blz 4-11 2013 3
De Kegel Joris Kerksken – Uitbundig Volksfeest op 25 oktober 1913 voor Eeuweling Dominicus Meganck, °Kerksken 13 dec 1813 – +Kerksken 21 dec 1913 blz 11-12 2013 4
De Loose Willy Haaltert – 150 jaar Gemeentelijk onderwijs Hoogstraat, eerste steen gelegd door Burgemeester Gustaaf Van Meldert 1863 blz 15-21 2013 4
Pots Luc Denderhoutem – Atomse ‘Vroed(e)-vrouwen’ en ‘Boenjelessen’ Victorine Muylaert, Elisa De Graeve, Lucia en Judith Goeman, Clara De Conninck, Rosalie Van Rossem blz 2-10 2013 4
De Loose Willy Haaltert – Procesverbaal 18 februari 1865 – Ruziemakers in den herberg ‘De Pelgrim’ bij Jan Van Elst blz 22 2013 4
De Loose Willy Haaltert – Ode aan de nieuwe grote gotieke parochiekerk ingewijd in 1872 – D’oude kerk brandde af op Vastenavond 1869 blz 23-24 2013 4
De Troyer Roger Heldergem – De Liefkeshoek – Processieweg – Twee ‘estaminets’ ‘bij Baukes’ (van Barbara) en bij ‘Ristaus’ herberg en kruidenierswinkel blz1 3-14 2013 4
Pots Luc Denderhoutem – Het middeleeuws kaatsspel – de voorloper van tennis – Kaatsploegen – Molenstraat – De Molenbal 1940 – De Vondelen 1942 – Zevenkapel 1960 blz 10-14 2014 1
De Troyer Roger Heldergem – Openbare aanbesteding bouwen Kerk en Pastoreelhuis 1860 – Oude Kerk gesloten in 1860 voor veiligheidsredenen blz 15 2014 1
De Loose, Willy Haaltert – Kermis Houtmarkt, programma ‘Gewone Jaarlijksche Kermis’ zaterdag 15 oogst 1908 blz 16 2014 1
Pots, Luc Boekvoorstelling – Aloïs De Backer, de man van bij ons en zijn tijd, Luc Pots – Tentoonstelling in de muziekacademie blz 17 2014 1
De Kegel, Joris Kerksken – Geschiedenis van de Pastorie – Het Collegiaal Kapittel 1046 – De bloeiende Wijngaert van Kerkxken, een historische terugblik van duizend jaar blz 18-24 2014 1
De Loose, Willy Haaltert – Theodoor Monpays, houtbewerker, vervaardigde schietspoelen maar werd beroemd als bollendraaier – Het bolspel was een van de populairste volksspelen blz 2-8 2014 1
De Troyer, Roger Heldergem – Klasfoto- Meisjesschool Moeder Leandra, 7e studiejaar 1938-1938 blz 9 2014 1
Van Cromphaut, Omer Dialect – 23e Dialectquiz – Oiltjeneir van ’t joër 2014 Phaedra Van Keymolen – Fotoreportage blz 10 -11 2014 2
Pots, Luc Denderhoutem – Atomse coureurs – Edgard De Putter, Leon Kiekens, Frans Siroyt, Edgard Sorgeloos, Hendrik Redant blz 12-16 2014 2
De Vuyst, Julien Haaltert – Dubbel priesterjubileum – Dominicus Van Houck, priester gewijd in 1842 en Gustaaf Van Houck, priester gewijd in 1848 blz 17-19 2014 2
Redactie Boekvoorstelling – De Pijn daensist te zijn, Joris De Kegel – Voorstelling donderdag 14 augusutus 2014 – Sint-Martinuskerk Kerksken blz 2 2014 2
Redactie Haaltert – ‘De schoolstrijd’ – Ruzie tussen twee onderwijzers in den herberg ‘De Pelgrim’ bij Jan Van der Elst – Proces verbaal opgesteld 18 februari 1865 blz 21 2014 2
De Loose, Willy Haaltert – Clericalen titel 17 november 1853 – Alexander Arentsn doctor in de medicyen, stelt 4.000 fr ter beschikking van de bisschop ‘voor de goede neigingen’ van zoon Joseph blz 22 2014 2
De Vuyst, Julien Denderhoutem – Opsluiting van 70 jarige A., ongehuwd en welstellend, 1923 – Volkslied ‘Eene martelares van 70 jaren te Denderhoutem 6 jaren opgesloten’ blz 23-24 2014 2
De Loose, Willy Haaltert – Wat kost een begrafenis? – Vergelijking kosten in 1936 tegenover 1947 blz 3 2014 2
Redactie Daensisme – Haaltert – Viering 175 jaar Daens – Uitvoering Daens-Cantate Symfonisch orkest van Aalst en Vrolijke Musici blz 3 2014 2
De Loose, Willy Haaltert – Avidias straatje en kant – Kanthandelaar Jan Baptist Lauwereys x Avida Coppens – Ontwerpster van patronen voor kantstukken blz 4-6 2014 2
De Troyer, Roger Heldergem – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Callebaut Kamiel, 2e en 3e leerjaar 1945 blz 8 2014 2
De Troyer, Roger Heldergem – Staat van Goed van Judocus De Troyer x Joanna Ver(h)eecken opgesteld op 14 juli 1710 blz. 9 2014 2
Pots, Luc Denderhoutem – Tolhuis ‘Afspanning den Bareel’ Aanleg kortere en bredere kasseiweg naar Ninove in 1850 blz 16-19 2014 3
De Vos, Willy Terjoden – Beelden uit onze kindertijd – De ambulanten op Treijen – De vertinner – De mosselman – De voddeman – De groentenman blz 20 2014 3
De Meyer, Robert Haaltert – De wereld van gisteren (1) – Bedenkingen bij het opruimen van het ouderlijk huis blz 21-22 2014 3
De Schutter, Albertine Haaltert – Groepsfoto – Sint Jozefschool, weesmeisjes 1941 blz 22 2014 3
De Loose, Willy WO I – Kerksken – Amedée Jozef Taeleman sneuvelde op dag 1 van de Groote Oorlog in Jupille bij Luik blz 23 2014 3
De Loose, Willy WO I – Heldergem – Cyrus De Rouck sneuvelde op dag 1 de van de Groote Oorlog in Ougrée blz 24-25 2014 3
Redactie Daensisme – Denderhoutem – Boekvoorstelling – Aloïs De Backer, de man van bij ons en zijn tijd, Luc Pots – Fotoreportage blz 26 2014 3
Redactie Daensisme – Kerksken – Boekvoorstelling De Pijn Daenist te zijn – Joris de Kegel – Fotoreportage blz 26 2014 3
De Loose, Willy WO I – Haaltert – Begin oorlog 4 aug 1914 – Soldaten in onze gemeente – Bewaking Station – Werkloosheid – Steun aan de bevolking – Inlevering – Ontslag burgemeester blz 4-15 2014 3
Pots, Luc Boekvoorstelling – Denderhoutem en den Grooten Oorlog, Luc Pots – 273 jonge mannen werden opgeroepen, 24 van hen sneuvelden blz 13 2014 4
De Loose, Willy WO I – Haaltert – Een unieke getuigenis, Irma De Rouck (104 jaar) was 7 jaar toen haar vader terugkwam van het front in 1918 blz 14-15 2014 4
Pots, Luc Denderhoutem – Kant te Denderhoutem – Familie Van Varenbergh één van de belangrijkste kantuitgevers blz 16-18 2014 4
Temmerman, Frieda WO I – Denderhoutem – Mijn verhaal, familie Dominicus Temmerman x Eulalia Devos – Vier zonen aan het front, een gesneuvelde, Amandus te Wartel op 22 aug. 1914 blz 19-25 2014 4
De Kegel, Joris Daensisme – Viering 175 jaar Daens – Kerksken onthulling gedenkplaat – Haaltert Daenscantate Sint-Gorikskerk – Fotoreportage blz 26-27 2014 4
De Troyer, Roger WO I – Gesneuvelde soldaten in 1914 – Naamvermelding – Denderhoutem (14) – Haaltert (9) – Heldergem (3) – Kerksken (3) – Terjoden (3) blz 3-7 2014 4
De Loose, Willy WO I – Haaltert – Brieven naar het thuisfront, Jozef Coppens geboren Ekent 30 april 1894, kwam ongedeerd uit te oorlog en huwde met Irma Huybrecht in 1928 blz 8-12 2014 4
De Troyer, Roger; De Loose, Willy Haaltert – Opgeëisten (1) – Zivil Arbeiter Bataillon (ZAB) – Namen opgeëisten per wijk – Omgekomen geïnterneerden blz 18-27 2015 1
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (01) De lotgevallen der bannelingen blz 20-21 2015 1
Redactie In Memoriam – Edgard Huylebroek, Denderhoutem ° 5 dec 1922 – +Leuven 25 dec 2014 – Onderwijzer en Heemkundige blz 3 2015 1
De Troyer, Roger WO I – Gesneuvelde soldaten in 1915 – Naamvermelding – Denderhoutem (1) – Haaltert (4 )- Heldergem (1) – Kerksken( geen) – Terjoden (1) blz 4-6 2015 1
Van Vaerenbergh, Sonia Heldergem – Klasfoto – Meisjesschool Juffrouw De Vos Martha, schooljaar 1955-1956 – Geboortejaar 1947-48 en 1949 blz 7 2015 1
Pots, Luc Denderhoutem – Jef Anckaer, 35 jaar actief – Tot 1998 de laatste ‘zwisj’ – Afgeleid van ‘suisse’ Zwiterse wacht door de paus ingesteld einde 19de eeuw blz 8-10 2015 1
Bockstaele, Antoine WO I – Het geldwezen tijdens den Grooten Oorlog – Historische schets – Gebruikelijke pasmunten – Biljetten – Betaalbons – Gemeentelijk noodgeld blz 11-17 2015 1
De Troyer, Roger; De Loose, Willy Haaltert – Opgeëisten (2) – Zivil Arbeiter Bataillon (ZAB) – Nationale Strijdersbond en Bond van de Opgeëisten blz 12-21 2015 2
Redactie WO I – Kleine feiten uit Den Grooten Oorlog – 1914 ‘Eene ontmoeting in volle stad’ blz 22 2015 2
De Kegel, Joris Daensisme – Viering 175 jaar Daens – Zondag 7 juni 2015 – Memorabele Daensherdenking – Aartsbisschop Leonard zingt ‘Het lied van den Groenen strik’ blz 25 2015 2
Redactie Dialect – 24e Dialectquiz – Oiljtenier van ’t joër 2015 Joris De Kegel – Fotoreportage blz 26-27 2015 2
De Loose, Willy Haaltert – ’s Gravenkerselaar behoorde bestuurlijk tot 1831 bij Mere en kerkelijk tot 8 januari 1848 – De bewoners organiseerden een protestaktie blz 3-5 2015 2
De Meyer, Norbert Haaltert – De wereld van gisteren (2) – Onder de pannen blz 6 2015 2
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (02) De aanvang bij het werk – Een onvergetelijke avond – Kapotte holschoën blz 9-11 2015 2
Pots, Luc Denderhoutem – Lacetfabriek Charles Muylaert ‘ Kamslougers Sjaalen’ in de Atomse Molenstraat – Installeerde in 1936 een lacetweefmachine met vernuftig raderwerk blz 7-8 2015 2
Redactie In Memoriam – Burgemeester Valentine Tas °Aalst 30 sept 1939 – +Aalst 23 mrt 2015 Onderwijzeres – Burgemeester 1989- 2006 – Provincieraadslid 2000-2016 blz1 2015 2
De Loose, Willy Haaltert – De Loteling – Haaltenaar Alfons Huybrecht lootte zich vrij en verkocht zijn lot voor 1,600 Bfr blz 23-24 2015 2
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (03) Kerstnacht – Nieuwjaarsavond – Twisten en krakeelen blz 12-13 2015 3
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Plechtige communicanten 1938 – (geboortejaar 1926) met onderpastoor Marc Claus binnenkoor van De Patronage’ blz 3 2015 3
De Loose, Willy WO I – Haaltert – Uit het dagboek van Maria De Graeve, zij was 16 jaar in 1914 – Periode 1 augustus 1914 tot 15 april 1915 en 1 oktober 1918 – 11 maart 1919 blz 4-9 2015 3
De Meyer, Norbert Haaltert – De wereld van gisteren (3) – Een knikker, een tol en een schaaf blz 10-11 2015 3
Pots, Luc Denderhoutem – Link tussen Atom, Napoleon en de Slag bij Waterloo 1815 – Britse leger maakte kampement voor de veldslag in Denderhoutem Blz 14-20 2015 3
De Loose, Willy Haaltert – Heilige Missies te Haaltert (1) Boetepredikers en donderpreken vanaf 1906 – Gedachtenisprentjes van 1927 tot 1964 Blz 21-23 2015 3
Pots, Luc Denderhoutem – Genootschap van het Heilig Hart van Jezus – Gedachteniskruisjes en vaandels Blz 24-27 2015 3
Pots, Luc Denderhoutem – Duivenmelken, een heerlijk recht – Duivenbond De Eendracht gesticht in 1940 blz 10-14 2015 4
Pots, Luc Denderhoutem – Groepsfoto – Duivenmelkers De Eendracht 1965 – Kampioenschap Frans De Man blz 13 2015 4
De Loose, Willy Haaltert – Heilige Missies te Haaltert (2) Missie 1879, aflaten vergund aen het H. Missie-Kruis – Missie 1964 resultaten godsdienstige oefeningen blz 15-16 2015 4
Minnaert, William Heldergem – Groepsfoto – CM-Ziekenzorg nieuwjaarsfeest 15 jarig bestaan 1996 blz 17 2015 4
Souffreau, Georges Kerksken – Passchier Meganck (1722-1776), bouwt houten korenwindmolen op ‘het canton genaemt den Kerckwegh’ 1769 blz 18-21 2015 4
Droessaert, Agnes Terjoden – Klasfoto – Meisjesschool Sint Jozef 1946 geboortejaar 1936-1937 blz 22 2015 4
Van Impe Eliane Terjoden – Klasfoto – Meisjesschool Sint-Jozef 1952 – 6e – 7e studiejaar blz 22 2015 4
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (04) Eerste kaart uit België – Verder gebeurtenissen blz 23-24 2015 4
De Troyer, Roger Heldergem – Groepsfoto – ‘Patronage’ zondagontspanning 1942 met pastoor Maurits Boonants (1910 -1947) blz 25 2015 4
De Paepe, René Wie was Yvonne de Vinck de Deux-Orp? – Zoektocht naar een merkwaardig Kruisje – Wie kent het antwoord? blz 26 2015 4
De Loose, Willy WO I – Haaltert – Oorlogsmeters, hulp voor soldaten en bevolking o.a. Juffer Marie-Louise de Sadeleer (9 East 99th Street, New York) blz 3-6 2015 4
Pots, Luc WO I – Denderhoutem – Commission for Relief in Belgium, beschilderde meelzakken stille getuigen van de Amerikaanse voedselhulp blz 7-9 2015 4
Pots, Luc WO I – Denderhoutem – Klasfoto -Jongensschool Molenstraat onderwijzer René Van Herreweghen 1918 – Foto opgestuurd naar Pierrepont VS blz 8 2015 4
Pots, Luc Denderhoutem – Atomse Kajotters en Kajotsters (2) Herinneringen van Gabrielle Raes aan de Lourdesbevaart van 1952 blz 13-14 2016 1
Pots, Luc Denderhoutem – Atomse Kajotters en Kajotsters (3) Herinneringen van Bertha Baeten met uitgebreide fotoreportage blz 14-15 2016 1
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (05) Naar ’t bad – De vreeslijke koude blz 16 2016 1
Lauwerys,Christiane In Memoriam – Walter Loy, °Oostende 8 apr 1935 – +Haaltert 15 mrt 2014 – Medestichter Natuurpunt – Ode aan de Vorsink blz 17 2016 1
De Kegel, Joris Kerksken – Geschiedenis van het Sint-Martinusheem 1879-2015 (1) De strijd om de Ziel van het Kind – Schooloorlog – Inhuldiging katholieke jongensschool Sint-Martinus blz 18-25 2016 1
De Schepper, Rik Haaltert – Historiek Mini Museum Mussenzele – Viering vijfjarig bestaan 2016 – Fotoreportage blz 26-27 2016 1
De Loose, Willy Haaltert – ’t Kapittel oorkonde van Engelbertus d’Oisy, Heer van Halletrut in 1494, van Haaltert naar Aalst blz 3-5 2016 1
De Troyer, Roger WO I – Gesneuvelde soldaten in 1916 – Frans Hunnick en Frans Van Herreweghe beiden van Haaltert blz 6-7 2016 1
De Troyer, Roger Heldergem – Groepsfoto – Civiele bescherming Heldergem 1958 blz 8-13 2016 1
Pots, Luc Denderhoutem – Atomse Kajotters en Kajotsters (1) Vlaggefeest 11 juli 1937 met uitgebreide fotoreportage blz 9-13 2016 1
De Troyer, Roger Heldergem – Pensionnaet Vlaemsche en Fransche Kostschool, gesticht door E.H. M. Glorieux 1864 blz 10-11 2016 2
De Loose, Willy Haaltert – De Stichel 1869 – Roepsteen gekapt uit de grafsteen van Ingelbertus d’Oisy, Heer van Haaltert blz 12 2016 2
Redactie Dialect – 25e Dialectquiz – Doe je ver de leste kier mee on den dialectquiz? blz 1-2 2016 2
De Loose, Willy Terjoden – Marcel Boumon, ‘De wielerkrak van Terjoden’ – Koninklijke Wielerclub Terjoden gesticht in 1921 – Fotoreportage blz 14-17 2016 2
Pots, Luc Denderhoutem – Verdwenen wijkschool op de Atomse Dries – Terwaerent 1876 – opgedoekt 1 september 1985 blz 18-22 2016 2
Pots, Luc Denderhoutem – Klasfoto – Wijkschool Dries Onderwijzeres Verdonck Rita Kleuterklas 1978 -1979 blz 21 2016 2
De Kegel, Joris Kerksken – Geschiedenis van het Sint-Martinusheem 1879-2015 (2) Een moeilijke erfenis – VZW Parochiale werken – Bibliotheek – Soepkot – Sint-Martinusheem blz 23-27 2016 2
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (07) Ter Kantien – De eerste pakjes uit België – Een vrolijke avond blz 4-6 2016 2
De Loose, Willy Haaltert – Openbare aanbesteding gemeenteschool met onderwijzer-woonst 1879 – Officieel onderwijs – Apostolische zegen voor de weldoeners blz 7-9 2016 2
Recdatie Heldergem – Een dorp in Oost-Vlaanderen een halve eeuw geleden blz 11-12 2016 3
Van den Berghe William Boekvoorstelling – Bijdrage tot de Geschiedenis van de Rijkswachtbrigade Haaltert 1901-2001,William Van den Berghe – Overzicht inhoud blz 13 2016 3
De Loose, Willy Haaltert – Groepsfoto – Leerlingen ‘Notre Dame aux Epines’ Eeklo 1928 – Familie burgemeester Charles Lauwereys – Een foto vertelt zijn verhaal blz 14-16 2016 3
Pots, Luc Denderhoutem – Als in Atom de oogst werd binnengereden – Pikken – Dorsen – Wanmolen – Dorsmachines blz 17-21 2016 3
Redactie Haaltert – Herdenkingsbord Gilbert Redant ‘Miejester Gilbert’ aan het documentatiecentrum Heemkundige Kring blz 2 2016 3
Redactie Tentoonstelling – Warandegebouw – Noodgeld in WO I blz 21 2016 3
Redactie WO I – Haaltert – Tentoonstelling noodgeld in wereldoorlog 1914 -1918 blz 21 2016 3
De Vuyst, Julien Haaltert – Een voornaam huwelijk tussen Elisa Rosalie Marie Lauwereys en Gustaaf Soens van Aspelare, 1913 blz 22-23 2016 3
De Loose, Willy Daensisme -Terjoden – Kiesstrijd ‘Schoelistreken en Godslasteringen der daensisten’ 1914 blz 24-25 2016 3
Redactie Dialect – 25e Dialectquiz – Oiljtenier van ’t joër 2016 Chris Vandenbroek – Fotoreportage blz 26 2016 3
Redactie Dialect – 25e Dialectquiz – Groepsfoto 25 laureaten blz 27 2016 3
De Loose, Willy Terjoden – Hoeve Coppens Dries met Stampmolen of Olierosmolen in 1730 blz 3-4 2016 3
De Loose, Willy Haaltert – Verdwenen bedrijven (6) Molenbouwer Henri Van de Velde, Hoogstraat blz 5-7 2016 3
Van Impe, Ida Haaltert – Groepsfoto – Wie helpt? Foto uit het familiearchief van Ida Van Impe? blz 8 2016 3
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (08) De eerste zondag van de vasten – De wreedheid van een Doctor blz 9-10 2016 3
Redant, Nera Folkore – Nieuwjaarswens 2017 blz 1 2016 4
Baeyens, Rita Heldergem – Klasfoto – Meisjesschool Juffrouw De Vos Martha, 1960 geboortejaar 1947-48-49 blz 12 2016 4
Redactie Boekvoorstelling – Bijdrage tot de Geschiedenis van de Rijkswachtbrigade Haaltert 1901-2001,William Van den Berghe – Fotoreportage blz 12 2016 4
Baetens, Marcel Haaltert – Maurice Meuleman (1924 -1998) – De crack van de Bosstraat-Haaltert – De beginjaren – Wonderjaar 1955 – De profjaren 1958 -1964 – Doping blz 13-22 2016 4
De Neve, Marcel Haaltert – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Boeykens Clement en Julien Van Overwalle, 1945-1946 4e leerjaar Klasreunie 2016 blz 23 2016 4
De Schepper, Rik Folkore – Spijskaarten van vroeger (1) Huwelijksmenu’s – Communie en feesten in oorlogstijd WO I blz 24-27 2016 4
Pots, Luc Denderhoutem – Sint-Amanduskerk – Restauratiedossier fase 1, Kerktoren blz 3-4 2016 4
Pots, Luc Denderhoutem – Twee kosterdynastieën (1) Families Van der Haegen en Van Damme blz 5-11 2016 4
De Loose, Willy WO I – Haaltert – Het verhaal van ZAB (bannelingen) Jozef Raes (Ekent) en Jozef Raes (’s Gravenkerselaar) blz 11-12 2017 1
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (09) De aankomst van Romenen – Verandering in werkuren blz 13-14 2017 1
Stalpaert, Marc Haaltert – Van Haaltert naar Zuid-Afrika – Bisschop Francis Clemens Van Hoeck ° Haaltert 28 juni 1903 – +Pietersburg (Z.A) 20 april 1976 blz 15-17 2017 1
De Troyer, Roger Heldergem – Landbouwers en hun veebestand – Koeien en paarden 1940-960 blz 18-20 2017 1
Redactie Haaltert – Cultuurprijs 2016 – Laureaten Frieda Leemans en Joris De Kegel – Groepsfoto met gewezen laureaten Willy De Loose (2004), Paul Ghijsels (2010), Hubert Verheyen( 2012), Dirk Vijverman (2014) blz 2 2017 1
Redactie Haaltert – Familiefoto – Lauwereys x Van De Velde – De Groote – Een foto vertelt een verhaal blz 21 2017 1
De Schepper, Rik Folkore – Spijskaarten van vroeger (2) Huwelijksmenu’s – Eten en drinken tijdens WO II – Jubilea blz 22-27 2017 1
Welleman, Robert Vice-rector E.H. Van Waeyenberg ‘Weest op Uwe hoede’ Meisjes’ aan de universiteit 1936 – Kledij – Op straat- In de cursus – Vergaderingen – In de BIB – Bezoeken blz 26-27 2017 1
Pots, Luc Denderhoutem – Twee kosterdynastieën (2) Familie Van der Haegen – Meer dan anderhalve eeuw zorgden ze voor zang en orgelspel in de parochiekerk blz 3-7 2017 1
Pots, Luc Daensisme – Heldergem – Herberg de Koterhaak – Vechtpartij tussen katholieken en daensisten 1899 blz 8 2017 1
De Troyer, Roger WO I – Gesneuvelde soldaten in 1917 – Denderhoutem, Achiel De Pauw en Haaltert, Frans De Mol ( Broeder Frederik Viktor) blz 9-10 2017 1
Stalpaert, Marc Haaltert – Merkwaardige munt gevonden ‘4 Maravedis’ uit 1618 – Spaanse periode onder Albrecht en Isabella blz 11 2017 2
Stalpaert, Marc Haaltert – Wachthuisjes ‘Roethuisjes’ aan de spoorweg Burst-Denderleeuw 1883 blz 12-13 2017 2
De Loose, Willy WO I – Haaltert – Vlucht van burgemeester Paul de Sadeleer naar Nederland door Dodendraad 1917 – Reisde door naar Engeland, Frankrijk en New-York (VS) blz 14-17 2017 2
De Loose, Willy WO I – Haaltert – Op 27 augustus 1914 wordt de gendarmebrigade Rijkswacht opnieuw geïnstalleerd blz 18 2017 2
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (10) Ontsnappingspoging – Paaschfeest bij de Bannelingen – blz 19-20 2017 2
De Loose, Willy Haaltert – Bruulstraat ‘Historisch kruis 1753’ overlijden Andries Coppens teruggeplaatst – Fotoreportage blz 21 2017 2
Redactie Boekvoorstelling – KRC Haaltert 1942-2017 – Het verhaal van Rood en Groen, Marcel Baetens en Alex Van der Veken – Bijdrage tot de geschiedenis van een dorpsploeg blz 22 2017 2
Redactie Boekvoorstelling – Liber Memorialis Ecclesiae de Haeltert, Staf Versavel – Verhaal van het kerkgebouw Sint-Gorik en het parochiaal leven 1848-1980 blz 22 2017 2
De Loose, Laura Haaltert – Groepsfoto – Meisjesschool Bruulstraat – Retraite 1945 blz 23 2017 2
Welleman, Robert Kerksken – Groepsfoto – Buurtjongens Driehoek 1933, Ernest Reynaert, Albert De Rijck, Albert Jozef Coppens, Georges Welleman en Maurice Alfons Coppens blz 24 2017 2
De Troyer, Roger Heldergem – Groepsfoto – Inhuldiging 1947 burgemeester Aimé Van Cauter (1947-1958) blz 25 2017 2
De Loose, Willy Haaltert – Groepsfoto – Het ijskarretje van ‘Kamilleke Kaat’ – Camille Daghuyt 1920-1930 – Een foto vertelt zijn verhaal blz 26-27 2017 2
Pots, Luc Denderhoutem – Twee kosterdynastieën (3) Familie Van Damme – Slot – Fotoreportage blz 3-7 2017 2
De Loose, Willy Terjoden – Familiefoto – Van Pottelbergh bouwonderneming – Een foto vertelt een verhaal – Fotoreportage blz 8-11 2017 2
De Meyer, Norbert Folkore – Heilig Hart van Jesus en leid ons niet in bekoring – De wereld van verloren dingen – Loterij van het H. Hart van Jesus. blz 11-12 2017 3
De Loose, Willy Haaltert – Welle 1943 – Treinongeval, drie Haaltertse slachtoffers Albert De Pril, Kamil-Leopold De Pril en Cyriel Meert blz 13 2017 3
De Troyer, Roger Heldergem – Klasfoto – Kleuterklas Zuster Andrea, kleuters geboren in 1948-49 blz 14 2017 3
De Troyer, Roger Heldergem – Duivensport lokaalhouders – Cyriel Lievens ‘Bij Duim’ – Albert Schollaert ‘Recht voor allen’- blz 15 2017 3
De Troyer, Roger Heldergem – Groepsfoto – De Lustige Kaarters bij Florent Lievens, ‘Den Dikken’, 1955 blz 15 2017 3
De Luyck, Bernadette Terjoden – Hoe de parochie Treijen groeide (1) Een voorlopige Kerk in 1906 blz 16-21 2017 3
Redactie Haaltert – Warandepark – Beeld Hermafrodiet – Twee decennia na de ‘geboorte’ gedoopt en kreeg de naam ‘Hermanus Aphrodite Laurentius Godelieve Haelterman blz 2 2017 3
De Schrijver, Freddy Terjoden – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Hunninck Rufin, schooljaar 1958 – 1959 blz 22 2017 3
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (11) De Boomdragers – De werken in Sint-Bastapola – Een woelige nacht blz 23-24 2017 3
De Kegel, Joris Kerksken – Groepsfoto – KAJ met stichter onderpastoor Van Den Bossche en leider Paul D’Hondt, 1940 blz 25 2017 3
Ringoot, Adrienne Haaltert – Groepsfoto – Christelijke Vorming – Retraite 1939 – Deelneemsters geboren 1927 blz 27 2017 3
De Vuyst, Julien Denderhoutem – Luisterrijk feest – Inhuldiging nieuw vaandel Boerengilde ‘Sint Isidorus’ 1903 blz 3 – 4 2017 3
Pots, Luc Denderhoutem – Sint-Amanduskerk – Waardevol beeld van de H. Rochus van Montpellier – Aangeroepen tegen pest (1635- 1669), cholera (1849) in onze gemeente blz 5-10 2017 3
De Troyer, Roger Heldergem – Groepsfoto – Duivenlokaal ‘Recht voor Allen’ op de Bovendries (huidige Heldergemstraat) 1950 blz 10 2017 4
Pots, Luc Denderhoutem – Atomse ‘Missale Romanum’ boekband met zilverbeslag – Pastoor Joannes Franciscus Schepens in 1795 blz 11-14 2017 4
De Loose, Willy Terjoden – Hoe de parochie Treijen groeide (2) De bouw van de parochiekerk, een lijdensweg 1934 blz 15-19 2017 4
De Schrijver, Freddy Terjoden – Klasfoto – Jongensschool Onderwijzer Hunninck Rufin, 1959 geboortejaar 1945 – 1947 – Foto vertelt een Verhaal blz 20-21 2017 4
Redactie Boekvoorstelling – Liber Memorialis Ecclesiae de Haeltert, Staf Versavel – Verhaal van het kerkgebouw Sint-Gorik en het parochiaal leven 1848-1980 – Fotoreportage blz 22 2017 4
Redactie Boekvoorstelling – KRC Haaltert 1942-2017 – Het verhaal van Rood en Groen, Marcel Baetens en Alex Van der Veken – Fotoreportage blz 23 2017 4
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (12) De algemene ontlasting – De ontgoocheling blz 24-25 2017 4
De Loose, Willy Kerksken – Groepsfoto – D’Hoir Valery – De Mulder Joanna seizoenarbeiders in steenbakkerij in Frankrijk, 1920 – Een foto vertelt een verhaal blz 26-27 2017 4
Mertens, Luc Haaltert – Vergeten figuren (1) – De Schrijver Gustaaf, alias ‘den Bisj’ (°Nieuwerkerken 14.02.1876 – +Haaltert 14.05.1962) blz 3-4 2017 4
Pots, Luc Denderhoutem – Het boerendorp van toen – Baetens Hector en zijn boerendoening – Stokers Gist en de steenbakkerij – Residentiële verkaveling de Kruisveldstraat blz 5-8 2017 4
Stalpaert, Marc Haaltert – Hoe betaalde men in Haaltert in de 19de eeuw – Muntstelsel gebaseerd op de ‘Franc Germinal’ uit 1803 blz 9 2017 4
De Loose, Willy WO I – Kerksken – Vergeten gesneuvelde op oorlogsmonument, Henri Baetens, geboren in Kerksken 1894 en gesneuveld Langhemark 18 september 1918 blz 11 2018 1
Pots, Luc Denderhoutem – Verzilverde koperen H. Cornelius-reliekhoorn 19de eeuw – Relikwie van Sint-Cornelis tegen vallende ziekte en andere zenuwziekten blz 12-16 2018 1
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (13) Het onweder – De zoolang verwachte Ontlasting blz 17-18 2018 1
Mertens, Luc Haaltert – Vergeten figuren (2) – E.H. Marc Claus (1901-1973) onderpastoor Haaltert 1935-1949 – Fotoreportage blz 19-24 2018 1
Baetens, Marcel Dialect – Kerksken – Keskes dialect onder de loep (1) ‘en getj ginne velo’ blz 25 2018 1
De Troyer, Roger WO I – Gesneuvelde soldaten in 1918 – Denderhoutem (7) – Haaltert (10) – Heldergem (3) – Kerksken (8) – Terjoden (1) – Vermelding namen en plaats overlijden blz 3-8 2018 1
De Vuyst, Julien Heldergem – Wierook voor inhuldiging pastoor Isidoor Temmerman op 8 juli 1907 – Overleden op 8 mei 1908 blz. 26 2018 1
De Loose, Willy WO I – Haaltert – Etienne de Sadeleer gesneuveld in Amiens op 26 maart 1918, was zoon van Lodewijk de Sadeleer en nam dienst als vrijwilliger blz. 9-10 2018 1
Baetens, Marcel Kerksken – ‘Herinneringen aan mijn schooltijd’ – Kleuterklas Beekstraat – Jongensschool op de Steenweg – Fotoreportage blz 11-15 2018 2
Baetens, Marcel Kerksken – Groepsfoto – Onderwijzers René Van Melkebeke, Jan Michiels, Richard Ghijsels, Paul D’Hondt, Jozef Coppens, Herman Herremans en Albert Eeman blz 14-15 2018 2
Pots, Luc Denderhoutem – Drukkers van bid- en communieprentjes – A. Van Damme, L. Scheerlinck, P. Van den Abeele en P. Van der Meeren blz 16-24 2018 2
Van Cromphaut, Omer Dialect – Haaltert – Oiljters klappen (1) – opsoufelen? – opsolfen? blz 21 2018 2
Stalpaert, Marc Denderhoutem – Zestiende eeuwse muntschat ontdekt in de Eigenstraat in 1953 – Beschrijving van de muntstukken blz 25-26 2018 2
Hunninck, Valerie WO I – Kerksken – Dagboek van een opgeëiste Valerie Hunninck (14) (Slot) Voorbereidingen vertrek – De reis en aankomst in Aalst blz 5 2018 2
De Loose, Willy WO I – Kerksken – ZAB Oorlogsslachtoffers – Alfons Van Impe, Emiel Hunnick en Dominique De Schrijver – Namenlijst opgeëiste werklieden blz 6 2018 2
Mertens, Luc Haaltert – Vergeten figuren (3) – E.H. Marc Claus (1901-1973) onderpastoor Haaltert 1935-1949 – Vervolg – Fotoreportage blz 7-8 2018 2
Baetens, Marcel Dialect – Kerksken – Keskes dialect onder de loep (2) ‘iveraast in Kesken’ blz 9-10 2018 2
De Loose, Willy Haaltert – Familiefoto – Brewee Emiel x Devos Julie – Kantuitgevers en ciderfabrikanten – Een foto vertelt een verhaal blz. 3-4 2018 2
Stalpaert, Marc Haaltert – ‘Het koebrugsken’, einde van een discussie? Eiland of Mussenzele? blz 12 2018 3
Redactie Haaltert – Felicitaties – Herstellen historische kapellen – Brantegem H. Rochus – Bakkerstraat H. Kruis – Donderstraat H. Antonius blz 13 2018 3
Van Cromphaut, Omer Dialect – Haaltert – Oiljters klappen (2) – a zinnen verzetten – mok me ni legenegtig blz 13 2018 3
Versavel, Staf Tentoonstelling – WO I – Leven in Bezet en Bevrijd Gebied – Staf Versavel -Kerksken Sint-Martinusheem 3 tot 11 november 2018 blz 13-14 2018 3
Mertens, Luc Haaltert – Vergeten figuren (4) Frans Van Impe (1880 – 1947) alias ‘Delkes Suëken’ Even kuieren over de Bruul van weleer blz 17-18 2018 3
De Kegel, Joris; De Loose, Kerksken – Vaandelinhuldiging van de ‘Socialistische Propagandaclub’ op zaterdag 13 september 1931 – Feestprogramma en Filelyeststoet blz 19-22 2018 3
Redactie WO II – Heldergem – Uit een opstelschriftje (1) – De bevrijding van ons dorpje 1944 – Roger De Troyer en Jozef Andries blz 22-24 2018 3
Baetens, Marcel Dialect – Kerksken – Keskes dialect onder de loep (3) ‘op travau’ blz 25-26 2018 3
De Loose, Willy Haaltert – ‘Ongebreidelde en zondige danspraktijken’ in 1910 – De zangherbergen en danstenten werden verboden, uitgezonderd tijdens Kermis en Jaarmarkt blz 27 2018 3
De Loose, Willy Haaltert – Burchtweg – Het Prinselijk leenhof ‘De schyvinck of rechtbank De Vierschaar’ – Hoeve Van Londerseele – ’t Hof van Wiesj – Familie Provost – Fotoreportage blz 3-5 2018 3
Pots, Luc Denderhoutem – Onze onbekende buren – ‘Den Atomsen – Outersen liejebeek’ – De geschiedenis van Heerlichhove en Leebeke – Fotoreportage blz 6-11 2018 3
De Loose, Willy Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schijvinck – Kerksken – Kermis 29 september 1613 doodslag op Hans Physoen uit Denderhoutem blz 10 2018 4
De Loose, Willy Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schyvinck – Verbannen uit Vlaanderen – Gekwetste meier – Sodomie – Dieverijen – Oneerbare proposen blz 10-11 2018 4
Stalpaert, Marc Haaltert – Bouwofferte 1881 aannemer Philemon Muylaert voor woning Cazemirus Ruyssinck in de Kattestraat blz 12 2018 4
De Loose, Willy Haaltert – Familiefoto – Peleman Hoogstraat – Hoofdkwartier schuiloord Le Perdreau in WO II – Een foto vertelt een verhaal blz 13-15 2018 4
Mertens, Luc Rechtspraak – Haaltert – Anna-Marie lid van de bende van Jan de Lichte veroordeeld ter dood in 1748 – ‘De Criminele zijnde en is dese Sententie niet geëxecuteerd’ blz 16-18 2018 4
De Paepe, René Migratie – Denderhoutem – Drama Denderhoutemse familie D’Haem in Canada, twee zonen vermist in 1933 blz 19 2018 4
Van Cromphaut, Omer Dialect – Haaltert – Oiljters klappen (3) – sjans emmen – a es mismiejesterd – sjamfoeter – prondaize blz 19 2018 4
Versavel, Staf Tentoonstelling – WO I – Leven in Bezet en Bevrijd Gebied – Staf Versavel -Kerksken Sint-Martinusheem – Fotoreportage blz 20-23 2018 4
De Loose, Willy Kerksken – Het wonderkind van Kerksken Constant Van Lul – Hangklok gebouwd door Constant, door HK Wetteren geschonken aan HK Haaltert blz 23 2018 4
Redant, Nera Folkore – Nieuwjaarswens 2019 blz 27 2018 4
Redactie In Memoriam – Roger De Troyer, °Heldergem 13 feb 1931 – +Aalst 13 sept 2018 – Medestichter Heemkundige Kring Haaltert en Dorpsraad Heldergem blz 3 2018 4
Pots, Luc Denderhoutem – Klasfoto – Onderwijzer Willy Provost, vrije jongensschool Borrekent schooljaar 1958 blz 4 2018 4
Pots, Luc Denderhoutem – Miejester Provost, alias ‘de Pro’ – Willy Provost °30 nov 1934 – + 10 jan 2010 – Zijn veelzijdig verhaal – Fotoreportage blz 4-7 2018 4
De Loose, Willy WO II – Heldergem – Uit een opstelschriftje (2) – De bevrijding van ons dorpje 1944, Marcel Platteau 8e leerjaar – Straatliedjes bevrijding blz 8-9 2018 4
De Brouwer, Jozef Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schyvinck – Messengevecht – Doodslag – Verbeurdverklaring – Overspel – Vechtpartij blz 10 2019 1
Van Gyseghem, Magda Haaltert – Guido Karels, pionier in muziek – De Troubadourgezellen – Het Jodelkwartet – Melodia Dansorkest – Fotoreportage blz 11-13 2019 1
Pots, Luc Denderhoutem – Het vergeten verleden van de ‘Atomse’ Eigenstraat – De geschiedenis – Fotoreportage blz 14-22 2019 1
Stalpaert, Marc Haaltert – Toponiemen langs de Muisstraat, eerste vermelding in 1390 ‘ant moesken’ blz 23 2019 1
Redactie Haaltert – Cultuurprijs 2018 – Uitgereikt aan Staf Versavel – Fotoreportage blz 24 2019 1
Redactie Denderhoutem – Bewaring van ons erfgoed – Grafzerk Maria Van Yper – Plaatsing infobord in Kerk bij oorspronkelijke blz 25 2019 1
Van Cromphaut, Omer Dialect – Haaltert – Oiljters klappen (4) – knoessel – prekstoel – overpampelen – veranderingen blz 26 2019 1
Redactie Boekvoorstelling – Sweethearts – Verliefd op de bevrijder, Dirk Musschoot – Sint-Martinusheem Kerksken, 15 maart 2019 blz 27 2019 1
Baetens, Marcel Kerksken – Uitgangsleven in den Boekent in de jaren 60 (1) Gommen isj bè Meine blz 4-6 2019 1
De Troyer, Roger Heldergem – 18de eeuw – Sluiten der herbergen – De Herderkens – De Groene Ruyter – Den Meyboom – Den Keyser – De Croone – Het Sluysken blz 7 2019 1
De Loose, Willy Haaltert – Kosteloze Geneeskundige Bijstand ca. 1930 Vroedvrouwen – Goossens Mathilde blz 8-9 2019 1
De Loose, Willy Kerksken – Kosteloze Geneeskundige Bijstand ca. 1930, vroedvrouw De Neve Delphine blz 8-9 2019 1
De Loose, Willy Kerksken -Familiefoto – Van Londerseele x De Middeleer – Eremis Albert Van Londersele – Pater Andreas Kerksken 8 september 1937 blz 12-17 2019 2
De Loose, Willy Kerksken – Vierkantshoeve Muërtgattenshof – Middelleershof – Van Londersele’s hof – Familie Van Londersele x De Middeleer – Een foto vertelt zijn verhaal blz 12-17 2019 2
Baetens, Marcel Kerksken – Uitgangsleven in den Boekent in de jaren 60 (2) Cafés, kerremis, Orkest Francis Martin en Frans Mertens blz 18-19 2019 2
Souffreau, Georges Haaltert – Aanvraag voor de bouw van een korenwindmolen op de wijk ’s Gravenkerselaar 1759-1760 blz 20 2019 2
Mertens, Luc Haaltert – Vergeten treinongeluk 1839, de schielijke dood van Bella het paard van Botvinkes Staaf – Gustaaf Matthijs blz 21-23 2019 2
Redactie Rechtspraak – Schepenbank Leenhof de Schyvinck – Dieverijen – Straatschenderij blz 24 2019 2
Stalpaert, Marc Haaltert – Op zoek naar de burcht van Heer Engelbert aan de Dreefstraat – oudste verwijzing – Burcht ‘up den Bruelcoutere ande bourch 1390’ blz 25 2019 2
Van Cromphaut, Omer Dialect – Haaltert – Oiljters klappen (5) – posénsje – vallink – sponne – dager -outjgebesteld blz 26 2019 2
Redactie Tentoonstelling – Herdenking 75jaar bevrijding WOII – Heemkundige kring i.s.m. WO II – Verzetmuseum De Patrijs blz 26-27 2019 2
Redactie In Memoriam – E.H. Jozef De Rouck, Haaltert ° 4 maart 1922 – +16 april 2019 – Pastoor van 1974 tot 2000 blz 3 2019 2
Pots, Luc Daensisme – ‘De één zijn dood …’ Hoe Pieter Daens Volksvertegenwoordiger werd als vervanger van de overleden Aloïs De Backer in 1904 blz 4-11 2019 2
De Loose, Willy Haaltert – Groepsfoto – Postmeester Henry Dooremont en facteurs van Haaltert in postkantoor 1982 blz 19 2019 3
Redactie Boekvoorstelling – Atom ’40 -’45 – Denderhoutem tussen wit, zwart en grijs, Luc Pots – Overzicht inhoud blz 2 2019 3
Redactie Haaltert – Groepsfoto – Studentclub ‘Moeder Skiptrekker’, Esperantocursus 1964 blz 20 2019 3
De Loose, Willy WO II – Haaltert – Beerens Ernest, krijgsgevangene Stalag XIB Gevangene nr 55655 – Een foto vertelt een verhaal blz 21-23 2019 3
Redactie Heldergem – Zaal Madelon 1939, groote waschdemonstratie, ‘Wonderlijke uitvinding’ blz 24 2019 3
Redactie Folkore – De wereld van gisteren – Konijnenpoten brengen geluk blz 25 2019 3
De Loose, Willy Haaltert – Het besproeien der aaardappels 1891 – Oproep schepencollege voor het welzijn van de landbouwers – Besproeien met ‘Bouillie Bordelaise’ blz 26 2019 3
Redactie In Memoriam – Paul Ghijsels, °Aalst 28 juni 1939 – +Haaltert 18 juli 2019 – blz 3 2019 3
Van Cromphaut, Omer Dialect – Haaltert – Oiljters klappen (6) – kasen – skieën -blieëk – regels -bees – snoër blz 4 2019 3
Vijverman, Dirk WO II – Haaltert – Kermis 28 augustus 1944, gestoord door luchtaanval van Amerikaanse Thunderbolt jachtvliegtuigen, crash Messerschmitt type ME-262 blz 5-6 2019 3
Pots, Luc Denderhoutem – Mysterie van verdwenen kasteelhoeve of omwald pachthof blz 7-18 2019 3
De Troyer, Roger WO II – Heldergem – Oorlogsituatie 1940, burgemeester Frederik Raes herneemde zijn functie op 24 juni 1940 blz 10 2019 4
De Loose, Willy WO II – Kerksken – Droeve herinneringen blijven in Kerksken – Liesje De Schrijver, die haar hart verloor aan één van de bevrijders, de schot Hugh Dillon blz 11-12 2019 4
Roelandt, Omer WO II – Haaltert – Mijn jeugd was oorlog – Omer Roelandt vertelt zijn oorlogsherinneringen 1940-1945 blz 13-15 2019 4
De Loose, Willy WO II – Haaltert – Een aangename ontmoeting, Antoine zoon van schooldirecteur René De Smet (1936-1942), vertelt zijn verhaal blz 16-17 2019 4
Van Cromphaut, Omer Dialect – Haaltert – Oiljters klappen (7) – tabbort – bekken- lepsaas- skampavie – opgesmeten – oëkluuëstere blz 18 2019 4
Pots, Luc Denderhoutem – Sterven en begraven in 20e eeuw – De berechting – Overlijden – Afgelegd – Gelichterd – Doodskoets – Begrafenisdienst – Kerkhof – Rouwkoffietafel – Begrafenisondernemers familie Bael blz 19-21 2019 4
Redant, Nera Folkore – Nieuwjaarswens 2020 blz 2 2019 4
Stalpaert, Marc Kerksken – Onderhoud van de beken, Proces Verbaal van 15 april 1886, Holbeek, Hoekbeek en Plasschaertbeek- blz 22 2019 4
De Loose, Willy Haaltert – Opvoering van het verhaal van ‘de Roomse keizer Karel VI’ door ‘ieverige liefhebbers der parochie van Haeltert’ in 1767 blz 24-26 2019 4
Redactie Denderhoutem – Nieuwe uitgave, met de wijsheid van nu met de bril van toen ‘Atom ’40-’45 – Denderhoutem – Tussen wit, zwart en grijs’, Luc Pots – Blz 25 2019 4
Redactie Haaltert – 40 jaar Heemkundige Kring – Wat hebben wij in petto voor 2020 blz 3 2019 4
De Schepper, Rik Denderhoutem – Wilfried Chiau, atleet en bezieler van het Vondelhof – Aangekocht door de gemeente in 2019 blz 4-9 2019 4
Redactie Veertig jaar geleden (40) verscheen het eerste nummer van Mededelingen Heemkundige Kring Haaltert blz 1 2020 1
Redactie In Memoriam – John Scheerlinck, °Aaigem 31 oktober 1947 – +Aalst, 20 december 2019 blz 3 2020 1
Redactie WO II – Haaltert – Gemeentebestuur Bericht aan de bevolking 10 mei 1940 – Begin van een lange periode van miserie blz 4 2020 1
Hendrickx, Raf WO II – Haaltert – Uit het dagboek van pastoor Jozef de Rouck – Mijn vlucht naar Frankrijk 14 mei – 16 augustus 1940 blz 5-6 2020 1
Van Cromphout Omer WO II – Haaltert – De vlucht van Marcel Van Cromphout (1916-2002) vertrok op 15 mei 1940 per trein met 61 jonge mannen naar Zuid-Frankrijk – Terugkeer per tandem blz 7-10 2020 1
De Paepe Rene WO II – Vluchtelingen moeten betalen blz 11 2020 1
Redactie WO II – Bange dagen in Aalst – Zaterdag 18 mei alle bruggen opgeblazen over de Dender – Duitse bombardementen blz 12-14 2020 1
De Luyck Bernadette WO II – Terjoden niet gespaard – 12 mei 1940 Joanna Catharina Nelis wordt dodelijk getroffen bij het bombardement van haar woning blz 15 2020 1
De Loose Willy WO II – Haaltert – Burgerlijke slachtoffers – Edmond Van Nieuwenborgh liet het leven op 13 mei en Gustaaf De Pril overleden op 20 mei 1940 blz 16 2020 1
De Loose Willy WO II – Haaltert – In leveren van wapens – Detail lijst inlevering 7 juni 1940 blz 16 2020 1
Pots Luc Denderhoutem – De Atomse pastorie door de jaren heen blz 17-18 2020 1
Van Cromphout Omer Dialect – Haaltert – Oiljters klappen (7) – sjollen – gejond – slibber -gaas geven – poer blz 6+18 2020 1
De Loose Willy Waar is de tijd – Eeen fototoestel “dedouaneren” Lena Van Impe blz 19 2020 1
Stalpaert, Peter Haaltert – Nazicht van de beken, proceverbaal op 14 februari 1888 : Molenbeek, Holbeek, Laerenbroekbeek, Wijpenstalbeek, Klokputbeek, Katjens-en Ziekenhuisgracht, Hondengracht en Eilandbeek blz 20 2020 1
Boonen Marijke Kerksken – 70 jaar KAV – Femma, gesticht in 1951 door E.H. pastoor Camiel Michiels en kerngroep Paula Van Opdenbosch, Paula Gees, en Yvonne Schouppe blz 21-24 2020 1
Boonen Marijke Kerksken – Groepsfoto – Femma (KAV) bestuur 2020 blz 23 2020 1
Boonen Marijke Kerksken – Groepsfoto -KAV op uitstap naar Averbode in 2010 blz 22 2020 1
Redactie Documentatiecentrum – lezers antwoorden blz 25 2020 1
De Meyer Norbert Haaltert – De wereld van gisteren (4) – Samen een straatje om – De Melemeisken blz 26 2020 1
Pots Luc Boekvoorstelling – Atom ’40 -’45 – Denderhoutem tussen wit, zwart en grijs, Luc Pots – 8 mei 2020 blz 27 2020 1
Baetens Marcel Kerksken – Wim Sonneveld op ze Keskes – Ode aan Kerksken in oude prentkaarten blz 28 2020 1
Redactie In Memoriam – Victorine Amandine Temmerman, °Haaltert, 29 augustus 1919 – +Kortrijk 16 april 2020, medestichtster Heemkundige Kring Haaltert blz 3 2020 2
De Schrijver Fredy Terjoden – De plaatsnaam Terjoden, de betekenis van de plaatsnaam is en blijft onzeker blz 4-5 2020 2
De Loose Willy Haaltert – De justicie van Haaltert op de korrel – 1916 of hoe futiliteiten opgeschroefd werden tot een rechtzaak blz 5 2020 2
Hendrickx Raf WO II – Haaltert – De oorlogsjaren van Philemon Braeckman – Vlucht naar Frankrijk – Verplichte tewerkstelling in Duitsland – Onderduiking in Brussel blz 6-8 2020 2
De Loose Willy WO II – Haaltert – Britse soldaten Jack Toylor en Howard Dove begraven in mei 1940 – 17 sept. 1944 na-oorlogse herdenking Britse en Haaltertse gesneuvelden Cyrille De Loose, César Lievens en Albert Redant blz 9-11 2020 2
Pots Luc WO II – Denderhoutem – De bevrijding op kermis Atom 3 september 1944 blz 12-20 2020 2
Baetens Marcel Dialect – Kerksken – De slimste meesj va Kèsken Frans Vonck blz 20 2020 2
Michiels Dries WO II – Haaltert – Het verhaal van Albert Stockman zijn mobilisatie in 1938 en 18 daagse veldtocht van mei 1940 blz 21-24 2020 2
Van Cromphout Omer Dialect – Haaltert – Oiljters klappen (8) – stekt naas – iksken – zocht – kesseren blz 24 2020 2
Redactie Folkore – Dierenarsten ‘avant la lettre’ – Voor het ‘vier’ (vuur) af te lezen – Geweid water met geweide palmtak over het beest werpen blz 25 2020 2
Jooris Amand Folkore – Wapeldrinck of Wat was een pastoor waard in de XIIe eeuw? blz 26 2020 2
Baetens Marcel Boekvoorstelling – Kerksken – Houd de baan vrij … De renners zijn in aantocht – voorstelling 26 september Sint Martinuisheem Kerksken blz 27 2020 2
Redant Nera Denderhoutem – Atom, gedicht “De Molenstraat” blz 28 2020 2
Redactie In Memoriam – Willy Michiels en pater Herman De Vriendt blz 3-4 2020 3
De Loose Willy Hanenkraaiing te Heldergem blz 5-6 2020 3
Stockman Maria Ik was 19 in 1940 blz 7-9 2020 3
Boelaert Geert WO II – Haalterts vergeten verzetslid blz 10-11 2020 3
Redactie Foto KRC Haaltert 1956 blz 11 2020 3
Pots Luc Denderhoutem – Het verhaal achter de Atomse Parochiale Zaal “Hand in Hand” blz 12-21 2020 3
Redactie Procesverbaal te Haaltert in 1865 blz 21 2020 3
De Meyer Norbert De wereld van gisteren – Trapzitten bij Lily blz 23 2020 3
Van Impe Herman; Coppens André Haaltertse opgeëisten in WO II Gustaaf (Staaf) Coppens en Cyriel Van Impe blz 24-27 2020 3
Pots Luc Denderhoutem – Het verhaal achter… de Spot blz 3-5 2020 4
De Loose Willy Haaltert 1945 – Wedervaren van Albert Dooremont, Brigade Pironsoldaat in WO II blz 6-10 2020 4
Lievens Robert De Sint-Goriksput te Haaltert blz 11 2020 4
Baetens Marcel Huldiging Gaston Van Keymeulen 1951 uit Boekent Kerksken blz 12-13 2020 4
Verheijen Hubert Koninklijk Sint-Gorikskoor Haaltert 150 jaar jong! blz 14-16 2020 4
Redactie Orde in de parochiekerk van Haaltert in 1842 – Wat leerde men op school te Haaltert in de 16e eeuw? blz 17 2020 4
De Loose Willy Haaltert – Van Vrije Landbouw Huishoudschool tot Handelsschool blz 18-19 2020 4
Van Impe Emilienne Klasfoto Haaltert meisjesschool Pluimstraat geboortejaar 1931 blz 24 2020 4
Baetens Marcel Klasfoto Beekstraat Kerksken 1961 blz 25 2020 4
Redactie KAJ Haaltert 1938 blz 25 2020 4
Redactie Herkomst gebruiken Kerstdag en Nieuwjaarsdag blz 26 2020 4
Baetens Marcel Dammen isj e lieken spèldj’n of zonken? – Muzikanten en zangers uit Kerksken blz 4-6 2021 1
De Loose Willy De Straat waar ik woon…Broeder De Zwaefstraat Terjoden blz 7-8 2021 1
Pots Luc Het verhaal achter Driekoningen Denderhoutem blz 9-13 2021 1
Versavel Staf Historische kaart Omgeving Aalst-Ninove – Nicolas De Fer 1646-1720 blz 14-15 2021 1
De Saedeleer Elie Het geslacht Ottoy Haaltert blz 17-19 2021 1
De Loose Willy ’t Kasteeltje – Villa Les Erables Stationsstraat Haaltert blz 20-21 2021 1
Stalpaert Pieter De passieve luchtverdediging en boerenwacht tijdens WO II te Kerksken blz 22-23 2021 1
De Loose Willy Heibel na gemeenteraadsverkiezing 1946 te Haaltert blz 24-25 2021 1
Scheerlinck John Aanstelling van een milicien in 1748 te Heldergem blz 26 2021 1
Hendrickx Raf Vrijheid van tegenspraak en meeting 1894 te Heldergem blz 27 2021 1
De Schepper Rik Bekende dorpsgenoten te Haaltert: Paula D’Hondt blz 3-4 2021 2
Pots Luc Het verhaal achter woonzorgcentrum ‘De Pastorij’ te Denderhoutem blz 5-10 2021 2
Baetens Marcel Duivenmaatschappij ‘Hoop op Toekomst’ Haaltert blz 11 2021 2
De Loose Willy Groote ramp in 1885 te Haaltert blz 12 2021 2
Redactie Erediploma Theofiel De Brouwer Haaltert blz 14-15 2021 2
Redactie Gouden jubileum Jozef De Pauw-Maria Baetens 1956 Haaltert blz 16-17 2021 2
Pots Luc Trek Maria pleintje Denderhoutem blz 18 2021 2
Baetens Marcel Dammen isj e lieken spèldj’n of zonken? – Muzikanten en zangers uit Kerksken(II) blz 19-24 2021 2
Redactie Een Heldergemnaar vocht voor Napoleon 1808 blz 25-26 2021 2
De Kegel Joris Kerksken omarmt zijn bevrijders 1945 blz 27 2021 2
Pots Luc Denderhoutem- Het verhaal achter woonzorgcentrum ‘De Pastorij’ (II) blz 4-8 2021 3
John Scheerlinck Likeurstokerij Den Dender in Ede – Haaltert blz 9 2021 3
Redactie 20 jaar Feestviering KWB Haaltert 1970 blz 10 2021 3
Tony De Rijck Mijn jeugd in Heldergem een halve eeuw geleden blz 11-13 2021 3
John Scheerlinck Rode loop of rotte corsen in Haaltert 1781 blz 14 2021 3
Marcel Baetens Alice De Smaels – Skelle Alice, eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Haaltert blz 15-18 2021 3
Willy De Loose Aardappelveld verwoest in Ede blz 19 2021 3
Marc Stalpaert Situering van de waterbronnen te Haaltert blz 20-21 2021 3
Marc Stalpaert Romeinse munt gevonden te Kerksken blz 21 2021 3
Redactie Brief uit Kerksken van een Nederlands soldaat in 1793 blz 22 2021 3
Redactie Belottersclub ” In den Bureau ” Haaltert blz 23 2021 3
Siegfried Van Landuyt Een ” Van Landuyt ” uit Haaltert in Mishawaka-Indiana (USA) blz 24-25 2021 3
Redactie Kleuterklas juf Maria Van den Steen Kerksken ca 1935 blz 25 2021 3
William Minnaert Het oud gemeentehuis Heldergem blz 27 2021 3