Home

Op de algemene vergadering van de VZW Heemkundige Kring Haaltert werd Mark Beelaert verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij neemt het roer over van ontslagnemend voorzitter Willy De Loose, die aan de basis lag van de oprichting in 1980. Veearts Robert Lievens werd 1e voorzitter tot 1985 toen Willy de taak overnam. Hij slaagde er in om een groep enthousiaste medewerkers rondom zich te verzamelen die in het non-digitale tijdperk informatie over ons verleden vergaarden en hun verhalen neerpenden (zo’n slordige 3000 pagina’s) in het 3-maandelijks tijdschrift, ondertussen de 42e jaargang.

Hij oogstte met de Heemkundige Kring alom waardering en de inwoners van onze deelgemeenten werkten via hun giften mee aan de uitbouw van een archief van onschatbare waarde. Verder deelde hij zijn kennis en interesse mee via talrijke bijdragen en publicaties in boekvorm.
Met bijna 500 leden werd de HKH één van de grootste verenigingen van Haaltert. In 2004 kreeg Willy terecht de 1e cultuurprijs van de gemeente Haaltert en de Reinaertprijs van ‘Heemkunde Oost-Vlaanderen VZW’.

“Willy opvolgen is dus geen cadeau, maar een opdracht”: zegt Mark Beelaert
Willy is uniek. Gelukkig beloofde hij alvast, om net zoals de vroegere pausen, zolang het kan, steeds aan onze zijde te blijven.
We hebben met de Heemkundige Kring heel wat uitdagingen voor de toekomst. We zijn nog in het bezit van duizenden foto’s waar we nog achtergrondinformatie over zoeken. Wie of wat is in beeld, waar genomen?
Informatie vergaren over een ver verleden vergt inspanningen. Onze bronnen die de verhalen nog kunnen vertellen, drogen uit.
De klokt tikt om de nodige info bijeen te scharen.

Ons ledenblad ‘De Warande’ is een verzorgd magazine waarop we trots mogen zijn. Een vlotte samenwerking met, en het ontvangen van werkingsmiddelen van het Lokaal bestuur en Erfgoedcel Denderland blijft echter noodzakelijk. De geschiedenis van onze deelgemeenten is een culturele meerwaarde. De talrijke erfgoedborden geven onze dorpen aanzien.
Zelf heb ik me het afgelopen jaar bezig gehouden met de ontwikkeling van onze nieuwe website https://heemkringhaaltert.be en de digitalisering van ons archief. Momenteel zijn reeds meer dan 3000 foto’s waarvan een gedeelte reeds verschenen is in onze publicaties en 130 video-fragmenten met de nodige info online raadpleegbaar. https://madeindenderland.be/heemkundige-kring-haaltert

Mogen wij onze oproep herhalen: weet dat oude foto’s en documenten, misschien ontdekt bij een opruiming, altijd in dank aanvaard worden in ons erfgoedhuis op het Sint-Goriksplein. Wij zorgen voor digitalisering en classificatie. Help ons om verder geschiedenis schrijven”.

v.l.n.r.: Sectretaris Raf Hendrickx, Ondervoorzitter Rik De Schepper, Ere-Voorzitter en Redactiesecretaris Willy De Loose, Voorzitter Mark Beelaert, Penningmeester Hans Sonck
Documentatiecentrum
Ons erfgoedhuis