Info HKH

De Heemkundige Kring (HK) Haaltert, opgericht eind 1980, heeft als doel de plaatselijke heemkunde zoals familiekunde, volkskunde, plaatselijke geschiedenis  en industriële archeologie  in het werkingsgebied (eigen regio) Denderhoutem, Haaltert, Heldergem en Kerksken te bevorderen. Verder werkt de HK Haaltert samen met andere verenigingen met een gelijkaardig doel buiten het werkgebied. HK Haaltert is lid van de Haaltertse cultuurraad en Heemkunde Oost-Vlaanderen dat (actueel) gefusioneerd wordt met Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en Leca (Erfgoed) onder de naam Histories.

De HK Haaltert heeft zijn werkruimte in het Warandegebouw, ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur met toegang tot internet. Het beschikt over drie lokalen waarvan twee op de beneden verdieping die gebruikt  worden als vergader- en werkruimte voor het bestuur en bezoekers. In deze lokalen bevindt zich ook de bibliotheek; deze omvat  Algemene Literatuur ( +/- 800 titels), Familiekunde, gezinsreconstructie, staten van goed en familie genealogieën (+/- 600 titels) en een verzameling doodsbrieven, overlijdensprentjes (+/100.000  stuks). Daarnaast beheert de HK een uitgebreid foto- en filmarchief (gedeeltelijk digitaal ), oude prentkaarten en diverse prularia. Op de bovenverdieping worden de plaatselijke archieven en schenkingen bewaard. Deze zijn reeds gedeeltelijk geïnventariseerd en kunnen geraadpleegd worden door bezoekers.

De HK Haaltert werkt geregeld samen naargelang het onderwerp met andere verengingen zoals Davidsfonds, Priester Daensfonds, Cultuurraad, Heemkringen,  historici en journalisten om het historisch erfgoed zo ruim mogelijk uit te dragen door boekvoorstellingen en het inrichten van tentoonstellingen o.a. emigratie, bevrijding, seizoenarbeiders, het daensisme. De HK Haaltert  publiceerde een 50 tal werken over de lokale kerkelijke en politieke  geschiedenis, verenigingsleven, dialect en historische gebeurtenissen in Denderhoutem, Haaltert, Heldergem en Kerksken. Deze onderwerpen worden uitvoerig behandeld in het 3 maandelijks tijdschrift.

Iedereen kan helpen om ons aanbod nog groter te maken!
Kijk eens op zolder, in die oude schoenen- of koekendoos.
Misschien vind je nog pamfletten, overlijdensberichten, bidprentjes, prentkaarten… foto’s van processies, stoeten, inhuldigingen…
Gooi zeker niets weg maar schenk uw vondsten aan de ‘Heemkring’. Alles wordt er met veel zorg gesorteerd en geklasseerd en zo bewaard voor het nageslacht.

Fotocollage 4 gemeenten
Fotocollage 4 gemeenten