Groeten uit Heldergem

ROGER DE TROYER e.a.

In 2013 nam de Dorpsraad van Heldergem een prachtig initiatief om de verdienstelijke dorpsgenoot Roger De Troyer te huldigen. Hij ontving de “Prijs van van Heldergem”.
In 1981 als medewerker van het eerste uur aan de werking van de Heemkundige kring was hij een uitstekende kracht. Hij plaatste Heldergem ononderbroken in de kijker.
Geen enkel tijdschrifftnummer verscheen zonder een bijdrage over zijn geliefde dorp. Honderden bladzijden wijdde hij aan de geschiedenis van Heldergen, gespreid over vele eeuwen.

Kaft: Groeten uit Heldergem

Alle delen van het boek zijn te raadplegen via onderstaande links:

Voorwoord

Inleiding

900 jaar Heldergem – 14 blz.

Oe zegge men dadde in ’t Eljergems – 14 blz.

Heldergem, vroeger en nu – 9 blz.

Heldergem, het Fransmandorp – 22 blz.

Naar Amerika – 32 blz.

Kerk en religie – 48 blz.

School en onderwijs – 22 blz.

Plaatsnamen en eigendommen – 36 blz.

Familiegeschiedenis – 27 blz.

Werk en amusement – 29 blz.

Ten oorlog ! – 48 blz.

Moord, brand en ander heugelijk nieuws – 26 blz.

Merkwaardige figuren ? – 8 blz.

Herinneringen – Jan Raes – Bertha De Bodt – Roger De Troyer – 46 blz.

Het volledig boek “Groeten uit Heldergem” – 380 blz.


Varia rond het boek:

Huldiging Roger De Troyer

Verslag van de boekvoorstelling – 8 blz.

Jeugdherinneringen Roger De Troyer – 58 blz.

In Memoriam Roger De Troyer – °Heldergem 13 februari 1931 – +Aalst 13 september 2018 – 6 blz.

Heldergem in oude prentkaarten 1982 – 30 blz. 

Foto’s boekvoorstelling en prijs van Heldergem