Kapellekes

Het KADOC verzamelt erfgoed m.b.t. religie, cultuur en samenleving sinds de tweede helft van de 18de eeuw in zijn Belgische en internationale context, en dit zowel historisch als actueel. Anderzijds wil het KADOC zelf onderzoek verrichten op basis van die documentatie en onderzoek door derden stimuleren. 

Er verschenen een aantal publicaties ivm de kapellen van Haaltert:

Het boek van Willy De Loose uit 1978

De Kapelletjes van Haaltert – Sylvie De Kegel – 1999

Kerkelijk gebeuren in het boek: Mijne Groeten uit Haeltert – Haaltert 2000 een terugblik Willy De Loose

Verder zijn er een aantal kapellen beschermd.
Je kan ze vinden in volgende lijst.

Hier zijn er een aantal premies te verkrijgen bij herstelling.
Info ivm aanvraag renovatiepremie via erfgoedlening.

Sint -Gaugericuskapel: vroeger Hoek Muisstraat-Dreef
Vroegere Kapel Edestraat
Kapel Driehoekstraat Kerksken