Het Kollegiaal Kapittel te Haaltert 1046 – 1495

Priester Jozef De Brouwer

De stichtingsoorkonde van het kollegiaal kapittel van Haaltert uit 1046, is de oudste bron waarover we beschikken voor de parochie, evenals voor het dorp.
De oorkonde bevat een paar aanduidingen voor de oudste geschiedenis der parochie, nl. dat er reeds vroeger een klooster had bestaan en dat er een parochiekerk was.

Kaft: Het Kollegiaal Kapittel te Haaltert

Raadpleeg hier de publicatie.

1. Inhoudstafel – 2 blz.

2. Het Kollegiaal Kapittel te Haaltert 1046-1495 – 75 blz.