Oe zegge men ’t ammel 

GILBERT REDANT

Met monnikengeduld verzamelde hij ruim 2000 Haaltertse uitdrukkingen, zegswijzen, spreuken en spreekwoorden met AN-verklaring.

Het geheel werd opgesmukt met pittige karikaturen van karikaturist Nesten.

Kaft: Oe zegge men 't ammel
Oe zegge men ’t ammel

Klik hieronder om het boek te raadplegen:

Het volledige boek: 140blz.