Liber Memorialis Ecclesiae de Haeltert

Het verhaal van het kerkgebouw en het parochiaal leven van 1848 tot 1980

STAF VERSAVEL OMER VAN CROMPHAUT – WILLY DE LOOSE

Aan de hand van de Liber Memorials van de Sint-Goriksparochie, het schrift waarin de pastoors ongeveer alles noteerden wat zij in de loop van het jaar de moeite vonden om te onthouden, zoals: nieuwigheden in het kerkinterieur, bouw van scholen, kapellen, H. Missies, grootse vieringen van het H. Hart, enz.

Staf Versavel stelde (i.s.m. Willy De Loose en Omer Van Cromphaut) een prachtig naslagwerk samen. Het is een boek over het kerkgebouw en het wel en wee van het godsdienstig leven in Haaltert.
Ook ‘de bijzonderheden’ van de parochie en een korte levensschets van de acht pastoors worden behandeld.

Kaft: Liber Memorabilis Ecclesiae de Haeltert
Liber Memorialis Ecclesiae de Haeltert


Om het boek te raadplegen klik hieronder

Het volledige boek “Liber Memorials” – 173 blz.

Foto’s van het randgebeuren:

Foto’s boekvoorstelling zondag 3 september 2017 – 2 blz.