D’n Dikke va Kèsken

De Facebookgroep “Ge zetj van Kèsken…” maakte een volledig dialectwoordenboek

MARCEL BAETENS

Dit wordt waarschijnlijk een unicum in de geschiedenis van de sociale media.
De leden van de Facebookgroep “Ge zētj va Kèsken aske …” hebben voor een waar huzarenstukje gezorgd. Na een oproep van één van de beheerders van de groep, Marcel Baetens, reageerden de leden massaal om zoveel mogelijk dialectwoorden , eigen aan het Kerkskens te verzamelen.

Marcel Baetens verzamelde alles en bundelde dit in een kanjer van 252 bladzijden, die niet minder dan 5680 dialectwoorden bevat. Het boek zal niet gedrukt worden, maar wordt een E-book.

Marcel zegt het volgende over het woordenboek: “Als medewerker aan de Facebookpagina “Ge zētj va Kèsken aske …” merk ik dat mijn gewezen dorpsgenoten en ook inwoners van andere gemeenten massaal belangstelling hebben voor ons kleurrijk dialect en dat zij het bijzonder waarderen om hun kennis te kunnen opfrissen of te kunnen bijwerken van (bijna) in onbruik geraakte woorden en uitdrukkingen. Ook de jongere leden reageren hier zeer positief op.
Ik wil dan ook dit E-book via Facebook als een soort geschenk aanbieden aan al mijn dorpsgenoten in de hoop dat onze moedertaal op die manier ook voor de huidige generatie behouden blijft.

Waarom een E-book?

Door de elektronische verspreiding bereiken we een veel groter publiek en is er ook het voordeel dat het werk permanent kan bijgewerkt worden.
Wij bieden via de Facebookpagina “Ge zētj va Kèsken aske …” continu aan iedereen de mogelijkheid om aanvullingen te doen en suggesties te formuleren … en we zullen het boek voortdurend bijwerken, want ons werk zal nooit helemaal af zijn… Vandaar dat we dus ook geen gedrukte betalende uitgave beogen.
Woensdag 23 december werd het woordenboek online gezet en zo konden de leden van de Facebookgroep het downloaden.

Jullie kunnen het nu ook downloaden zijn via onze website
En … als jullie dit zonder fouten kunnen uitspreken zijn jullie al op de goede weg om “Kèskes” te leren
“ ’t ès voulj in oos brounj tounjouzjeken”

Kaft: D'n Dikke va Kèsken

Om te downloaden klik de onderstaande links aan

1. Facebookgroep maakt een volledig woordenboek “D’n Dikke va Kèsken – 2 blz.

2. Het volledig boek “D’n Dikke va Kèsken – 252 blz.