Toponymie van Haaltert

Priester Jozef De Brouwer

In 1955 publiceerde Priester Jozef De Brouwer in het tijdschrift van de Heemkundige vereniging Het Land van Aalst zijn bijdrage “Toponymie van Haaltert”
Deze bijdrage werd later gepubliceerd in boekvorm.
In de archieven van de Heemkundige Kring bewaren we een origineel exemplaar.

Toponymie van Haaltert

Raadpleeg hier het boek:

1. Ter verantwoording en inhoud – 2 blz.

2. Plaatsnaamkundige kaart van Haaltert 1955

3. Volledige bijdrage Toponymie van Haaltert – 133 Blz.

4. Namen van het beschermcomité – 2 blz.