Programmaboekje Met de plezierboot rond de wereld Guido Karels

De Troubadourgezellen

Deze formatie recruteerde haar medewerkers weliswaar grotendeels in buur- en andere gemeenten, maar wieg en zetel stonden in Haaltert, bij stichter – leider – toondichter Guido Karels.

Uitgesproken meer dan Vreda haalde ze het uit de muzikale inslag, waarbij ze gebruikmaakte. van elektrisch versterkte instrumenten, nog een nieuwigheid in die tijd. Vele van haar liederen verschenen in druk en of werden op plaat opgenomen door o.a. J. Verbraecke, A. Sonck en D. Kallaerts.
De meeste programma’s gingen onder een welbepaalde titel die voor de binding van de nummers zorgde : “zeg, weet
ja ’t al ?,”Waar gaan we naartoe”.

In de verschillende bezettingen traden op : Agnes Beeckman, C. Goossens, Gustaaf Sonck, Piet en Adhemar Matthijs, Art. Van Keymolen, Miel Vanden Berghe, Cyriel Troch, Michel De Cock, Julien Schouppe, Albert De Bruyn, Adriaan Van Driessche, Nest D’Haese, Maurits Pots, Roelandt.

Tekstschrijvers waren : H. Peters, B. Bilo, W. Hartman, M. Wijns, P. Matthijs, Maro, W. Cusse, J. De Smet, J. Arnold, S. Wuyts, C. Goossens, e.a.

Tussen 1945 en 1956 trad ze meer dan 300 maal op in diverse steden en gemeenten van het
Vlaamse Land, o.a. Oostende, Eisden, Stekene, Brussel, Gent, Antwerpen, Turnhout.

Programmaboekje Met de plezierboot rond de wereld Guido Karels

o.n.b en l.n.r.: Karel Van Gyseghem (Guido Karels), Gustaaf Vonck, Albert De Bruyn, Emiel Van den Berghe, Michel De Cock, Cyriel Goossens en Cyriel Troch.