Toneelavond VKAJ Haaltert 1949

Op 6 februari 1949 speelden de VKAJ twee toneelstukken.

Jozef Cardijn richt de Katholieke Arbeidersjeugd op in 1925.
Een Haaltertse afdeling van de kajotters (KAJ) kreeg structuur omstreeks 1930. Onderpastoor Van der Cruyssen kon op de hulp rekenen van Albert Van Impe, Remy Bogaert, Frans Roels en Kamiel Arijs bij de planning van activiteiten.
Een paar jaar later nam Jules
De Meyer de fakkel over en bouwde de KAJ uit tot de belangrijkste jeugdvereniging te Haaltert. De kajotters hadden wind in de zeilen en veel jonge arbeiders sloten aan.
Sommigen probeerden hun akteertalent o.m. in het blijspel ‘Dynamiet’.
Het Paasfeest had steeds een geweldig succes. Eieren en geld werden ingezameld, ondermeer voor
de minderbedeelden.
Talrijke uitstappen werden steeds piekfijn voorbereid door hun proost EH. Claus.

Ook de kajotsters (VKAJ) staken van wal met voorzitster Julia De Meyer en E. H. Van Crombrugghe als proost. Samen met de KAJ werden zij de grootste jeugdverenigingen in onze gemeente. Hun toneelopvoeringen, uitstappen en Rerum Novarumvieringen lokten steeds een massa aan belangstellenden.

Bron: Haaltert van 1830 tot 1976 Bijdrage tot de geschiedenis van het politieke en sociale leven
Willy De Loose

Programmaboekje Toneelavond VKAJ Haaltert