Huldebetoon Heilig Hart 7 augustus 1949

De Heilig Hartvieringen trokken steeds veel gelovigen.
EH Claus versierde de kerk met veel bloemenpracht.

Op 7 Augustus 1949 werd een “grootsche” onvergetelijke huldebetoging aan het H. Hart van Jesus gebracht, ter gelegenheid van de 25e verjaring van de mannenbond van het H. Hart, hier op de parochie gesticht door E.P. De Stoop SJ in oktober 1924. Deze plechtigheid werd voorbereid door E.P. Stockmans, Redemptorist.

Daags tevoren had een gebeds- en boetetocht plaats met het beeld van het H. Hart door de bijzonderste wijken van de parochie langs de Kattestraat, Muis, Dorp, Eeckent, Eede. Meer dan duizend menschen hebben de gebedstocht gevolgd. De stoet om 6 uur ’s avonds begonnen, kwam op het Eedeplein te 9 uur.
De zondagmorgen had een speciale Bondsmis plaats en werden in twee missen ruim 1500 H.H. Communiën uitgedeeld.
Al de straten en al de huizen, zonder uitzondering waren prachtig versierd en het weder was ook naar wensch.
Te 3 u. had een optocht plaats naar het kerkplein, komende uit de drie bijzonderste richtingen: statie Haaltert, statie Eede en Eeckent. Ongeveer drie duizend menschen woonden die plechtigheid bij.
Om 4 u. na de groote betooging van eerherstel en hulde aan het H. Hart, waaronder de wijding van de Bondsvlag met toespraak van Z. Ex. Mgr. Calewaert.

Tusschen in, vóór het solemnele lof op het kerkplein: spreekkoor, gezangen met honderde kinderen en groote menschen met muziek en de drie klokken; onder leiding van E.H. Onderpastoor Fonck, die het spreekkoor en feest had opgesteld. Mgr. Calewaert was bijgestaan door Z.E.H. Kannunik D’haese en E.P. Aerts.
Waarlijk Haaltert’s schoonste dag: het H. Hart ter eere.

Bron: Liber Memorialis Ecclesiae de Haeltert
Staf Versavel – Omer Van Cromphaut – Willy De Loose

Programmaboekje Huldebetoon Heilig Hart