Revue Zeg… Lach ne keer RC Haaltert 1943

Na de Duitse inval in mei 1940 was er dat jaar uiteraard geen sprake meer van voetbal, laat staan competitievoetbal.
Maar reeds in 1941 organiseerden een aantal jongelui, lid van de vroegere clubs Sinco en Hoger-Op, zich opnieuw om hun geliefkoosde sport uit te oefenen.
Toen een naam diende gekozen te worden voor de nieuw opgerichte club gaf dit aanleiding tot enig dispuut. Enkele aanwezigen opteerden voor “Excelsior Haaltert”. Dit voorstel werd prompt afgewezen werd door de ex-Sincospelers. “Excelsior” betekent “steeds hoger” en dit “geurde” te sterk naar het vroegere “Hoger-op”. Uiteindelijk bereikte men een consensus rond de naam “Racing Haaltert” en secretaris Roger Scheerlinck kon het opgestelde reglement ter bespreking voorleggen.
De uiteindelijke goedkeuring gebeurde op 28 juni 1942.
In de beginperiode had de voetbalploeg duidelijk financiële problemen ook al speelden de
spelers voor een pintje (bij verlies) en soms twee of drie bij winst op kosten van de voorzitter
en/of ondervoorzitter. Het organiseren van de revue, ‘Zeg … lach ne keer’ op 3 en 10 januari 1943 in de zaal van “Koetj” bij Petrus Dooremont was een welgekomen oplossing om de kas te spijzen.

Bron: KRC Haaltert 1942-2017: Het verhaal van rood en groen. Marcel Baetens – Alex Van der Veken

Programmaboekje Revue. Zeg…lach ne keer