Priester Adolf Daens

en de opkomende kristelijke demokratie

Priester Jozef De Brouwer

Deze bijdrage van Jozef de Brouwer was persklaar in 1957 om bij de vijftigste verjaardag van het overlijden van priester te verschijnen. Wegens omstandigheden onafhankelijk van de redaktie van “Het Land van Aalst” en de schrijver kon zij toen niet verschijnen.
Sindsdien verscheen reeds een meesterwerk over “de pastoor der armen” van de hand van professor Dr. Karel van Isacker.

Deze tekst brengt dan ook niets nieuw, maar levert een bewijs van het grondig misprijzen van Charles Woeste voor de voorloper van de latere “petits vicaires”, die in hun opzet bij de volksontvooding beter mochten slagen.

Wij geven deze bijdrage, bij de zestige verjaardag van het afsterven van deze kamper voor meer sociale rechtvaardigheid, dan ook ongewijzigd door, als een postuum eerherstel. 

Priester Adolf Daens

Om het boek te raadplegen klik hieronder:

Priester Adolf Daens en de opkomende kristelijke demokratie – 31 blz.