Home

Bij de start van het 42e werkjaar.

2021 was een belangrijk jaar voor onze vereniging.
Wij werden omgevormd van een feitelijke vereniging naar een VZW en het bestuur werd gereorganiseerd met voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en coördinatieverantwoordelijke. Daarnaast functioneert er een websitebeheerder, een FB-verantwoordelijke en een redactieraad.
Wat ons bijzonder verheugt is dat er een 20-tal geïnteresseerde “werkende leden” toetraden tot de Algemene Vergadering die het reilen en zeilen van onze vereniging van nabij kunnen volgen.

Met het documentatiecentrum trachten wij tegemoet te komen aan de wensen van de vorsers. Ons uiteindelijk doel is, door het toegankelijk maken van het archief, de bezoekers te helpen bij genealogische opzoekingen en/of geschiedkundig onderzoek en op die wijze de gehechtheid aan hun roots te versterken en de kennis van hun historisch verleden te vergroten.

Om dit alles zo ongecompliceerd mogelijk te laten verlopen werd een vernieuwde website gestart waarop de vele bezoekers kunnen grasduinen in de duizenden pagina’s en foto’s die wij ter beschikking stellen.

Wij willen ook nog vermelden dat onze gemeente ook aangesloten is bij Erfgoedcel Denderland. Samen met de gemeenten Aalst, Lede, Erpe-Mere, Ninove en Denderleeuw worden er projecten uitgewerkt en maken wij een vuist voor de bescherming en herwaardering van ons bouwkundig erfgoed.

De erkenning van het Verbond van Heemkringen Oost Vlaanderen, van de Provinciale Erfgoedcel en vooral de appreciatie en ondersteuning van de beleidsmensen van onze gemeente, gaven ons steeds een goed gevoel én de power om door te werken. Wij proberen in het volgende decennium onze werking voort te zetten met het oog op de vrijwaring en de promotie van ons geschiedkundig erfgoed. Wij gaan trachten via het driemaandelijks tijdschrift ‘De Warande’ het contact met geïnteresseerde lezers te bewaren om hen op een aangename wijze het reilen en zeilen van onze voorouders te helpen memoriseren.

Namens de medewerkers van de HK
Willy De Loose
Voorzitter

Documentatiecentrum
Ons documentatiecentrum